Наочний довідник. Основи економіки 10-11 класи

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

Пропоноване видання продовжує серію наочних посібників зі шкільних дисциплін, які допоможуть учням систематизувати, конкретизувати і поглибити набуті знання. Структура і зміст посібника повною мірою відповідають вимогам навчальних програм «Економіка» (автори Г. О. Ковальчук та ін.), «Основи економіки» (за ред. І. Ф. Радіонової), «Основи економіки» (за ред. Л. П. Крупської), «Основи економіки» (за ред. С. В. Степаненко).

Автор: Г.Д. Довгань
Видавництво: Vesta
Рік видання: 2006
Кількість сторінок: 103
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 2.9  mb

Навчальний матеріал згруповано за програмними темами і подано у наочній формі, тобто у вигляді таблиць, схем, діаграм, графіків тощо, які супроводжуються необхідними коментарями. Особлива увага приділяється роботі з термінами і поняттями, що є основними у курсі. Ілюстративний матеріал, який міститься у довіднику, посилює емоційне сприйняття навчальної інформації, активізуючи творче осмислення і більш глибоке засвоєння набутих знань. Висловлюємо надію, що пропонований наочний довідник буде надійним помічником і порадником в опануванні шкільного курсу основ економіки.

Видання містить навчальний матеріал у вигляді таблиць, схем, діаграм, малюнків зі шкільного курсу економіки, що повною мірою відповідає чинним навчальним програмам. Наочний довідник розрахований на учнів, абітурієнтів, студентів неекономічних спеціальностей вищих навчальних закладів і вчителів географії.

Зміст
Розділ I. Вступ до економічної теорії
Тема 1. Предмет та метод економічної науки
Тема 2. Потреби споживача. Раціональна поведінка споживача на ринку
Структура споживчих благ
Корисність товарів та послуг
Раціональна поведінка споживача
Тема 3. Виробництво. Економічні ресурси виробництва
Тема 4. Обмеженість виробничих ресурсів. Проблема вибору.
Альтернативні варіанти виробництва
Тема 5. Економічні системи та їхні характеристики
Розділ II. Фундаментальні поняття ринкової економіки.
Ринкова інфр аструктура
Тема 6. Види конкуренції
Структура ринку
Тема 7. Попит. Пропозиція. Ринкова ціна
Тема 8. Гроші
Тема 9. Поняття ринку. Види ринків
Тема 10. Ринкова інфраструктура
Поняття і види бірж
Поняття і характеристика товарної біржі
Поняття і характеристика фондової біржі
Поняття і характеристика банківської системи
Служба зайнятості
Тема 11. Доходи в ринковій економіці
Поняття і характеристика ренти
Дохід на капітал
Підприємницький дохід
Тема 12. Домашні господарства. Причини нерівності доходів і форми державної
підтримки малозабезпеченого населення
Розділ III. Підприємство і підприємництво
Тема 13. Функції підприємства і роль підприємця
Тема 14. Підприємство і власність. Організаційні форми підприємств
Тема 15. Підприємницький дохід
Собівартість і дохід
Тема 16. Менеджмент у підприємницькій діяльності
Бізнес-план .
Маркетинг у підприємницькій діяльності
Розділ IV. Національна економіка
Тема 17. Макроекономічна рівновага. Сукупний попит та сукупна пропозиція.
Економічні цикли
Тема 18. Основні показники економічного розвитку країни
Тема 19. Безробіття та його види
Тема 20. Інфляція та її види
Тема 21. Податково-бюджетна (фіскальна) політика
Тема 22. Грошово-кредитна (монетарна) політика держави
Розділ V. Св ітова економіка
Тема 23. Основні риси світового господарства. Світова торгівля
Поняття і характеристика торгового балансу. 90
Тема 24. Міжнародна валютна система
Тема 25. Міжнародні валютно-фінансові організації
Тема 26. Міжнародне економічне співробітництво та інтеграція
Європейський Союз

Схожі записи:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *