Математика 3 клас. Календарне планування (за підручником М. В. Богдановича, Г. П. Лишенка). Нова програма

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

Календарно-тематичне планування уроків математики в 3 класі до підручника М. В. Богдановича, Г. П. Лишенка. За новою програмою.

Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 10
Формат файлу: .doc
Розмір файлу: 0.1  mb

1 семестр

з/п

Тема уроку Дата
Повторення матеріалу 2-го класу. Ознайомлення з рівнянням
1 Усна і письмова нумерація чисел першої сотні. Випадки додавання і віднімання, пов’язані з нумерацією чисел
2 Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Периметр трикутника
3 Табличне додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Складання і розв’язування задач за коротким записом
4 Зв’язок дій додавання і віднімання. Перевірка додавання відніманням
5 Рівняння. Розв’язок (корінь) рівняння. Розв’язування задачі за планом
6 Додавання і віднімання виду 38 + 2; 80 – 4. Розв’язування рівнянь на знаходження невідомого доданка
7 Повторення додавання і віднімання виду 36 + 7; 73 – 8. Задачі, що містять дворазове збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць
8 Назви чисел при відніманні. Перевірка віднімання додаванням. Знаходження значень виразів з буквеними компонентами. Периметр трикутника
9 Письмове додавання і віднімання двоцифрових чисел. Розв’язування рівнянь. Задачі на знахо- дження третього доданка
10 Додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Розв’язування задач двома способами
11 Віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Розв’язування задач
12 Назви чисел при множенні. Таблиці множення чисел 2 і 3. Розв’язування складеної задачі на дві дії
13 Табель-календар. Розв’язування задач
14 Назви чисел при діленні. Зв’язок дій множення і ділення. Задачі на ділення. Розв’язування задачі, що містить дворазове зменшення чисел на кілька одиниць
15 Таблиці ділення чисел на 2 і 3. Знаходження значень числових виразів. Розв’язування задач
16 Повторення таблиць множення і ділення чисел на 4. Використання таблиці для розв’язування задач і знаходження значень виразів
17 Повторення таблиць множення і ділення чисел на 5. Використання таблиці для розв’язування задач і знаходження значень виразів. Складання і розв’язування задач
18 Контрольна робота № 1
19 Аналіз контрольної роботи. Повторення таблиць множення і ділення чисел на 6. Розв’язування задачі на дві дії різного ступеня
20 Доба. Година. Хвилина. Секунда. Визначення часу за годинником
21 Ознайомлення із взаємопов’язаними величинами: ціна, кількість, вартість
22 Розв’язування задач на знаходження четвертого пропорційного способом зведення до одиниці
23 Задачі на спосіб зведення до одиниці (перший вид). Дії з іменованими числами
24 Повторення таблиць множення і ділення чисел на 7. Розв’язування задач на спосіб зведення до одиниці

 

25 Задачі з буквеними даними (аналіз розв’язання). Складання виразів та знаходження їх значень
26 Розв’язування задач на кратне порівняння. Задачі з буквеними даними
27 Розв’язування задач на кратне порівняння. Вправи на засвоєння таблиці множення і ділення чисел на 7. Розширена задача на зведення до одиниці
28 Розв’язування задач на спосіб зведення до одиниці (другий вид). Розв’язування рівнянь на знахо- дження невідомого множника
29 Розв’язування задач за таблицею. Складання нерівностей
30 Повторення таблиці множення і ділення чисел на 8. Задачі на спосіб зведення до одиниці (другий вид)
31 Задачі на спосіб зведення до одиниці (другий вид). Види трикутників
32 Робота над задачами на кратне порівняння двох часток. Складені задачі з буквеними даними
33 Повторення таблиці множення і ділення чисел на 9. Розв’язування задач
34 Розв’язування задач на дві і три дії
35 Складання задачі за поданим виразом. Розв’язування задач двома способами
36 Переставний закон множення
37 Сполучний закон множення
38 Множення чисел 0 і 1. Множення на 0 і 1
39 Ділення на одиницю. Ділення рівних чисел. Ділення нуля
40 Контрольна робота № 2
Тисяча. Нумерація трицифрових чисел
41 Аналіз контрольної роботи. Лічба в межах 199. Додавання і віднімання 1. Задачі на сумісні дії першого і другого ступеня
42 Утворення числа 200. Назви чисел третього розряду. Задачі на дві дії, що містять знаходження не- відомого зменшуваного
43 Утворення трицифрових чисел із сотень, десятків, одиниць. Назви розрядних чисел. Задача на спільну роботу
44 Читання трицифрових чисел, записаних у нумераційній таблиці. Додавання розрядних чисел. Творча робота над задачею
45 Запис трицифрових чисел у нумераційній таблиці. Порівняння чисел
46 Запис і читання трицифрових чисел. Порівняння чисел. Розв’язування задач на три дії
47 Визначення числа сотень і десятків у трицифрових числах. Віднімання від трицифрового числа одиниць певного розряду. Розв’язування задач, що містять збільшення (зменшення) числа

у кілька разів

48 Міри довжини. Міліметр. Відношення між одиницями довжини. Креслення і вимірювання від- різків. Аналіз розв’язання задачі на три дії
49 Міри довжини. Кілометр. Порівняння значень величин. Відношення між одиницями довжини. Творча робота над задачею
50 Міри маси. Грам. Тонна. Центнер. Відношення між одиницями маси. Задачі з буквеними даними
51 Контрольна робота № 3
Додавання і віднімання в межах 1000
52 Аналіз контрольної роботи. Додавання і віднімання круглих сотень. Додавання і віднімання круглих десятків з переходом через десяток. Задачі на дві дії першого ступеня. Творча робота над задачею
53 Додавання і віднімання круглих сотень і десятків. Розширена задача на зведення до одиниці (перший вид)
54 Усне додавання трицифрових чисел виду 520 + 340. Розширена задача на зведення до одиниці
55 Усне віднімання трицифрових чисел виду 470 – 320. Задачі і вправи на застосування прийомів об- числень. Задача, що містить суми двох і трьох доданків
56 Усне додавання і віднімання виду 430 + 500; 430 + 50; 760 – 400; 760 – 40. Складена задача, що містить суми двох і трьох доданків
57 Порівняння способів усного додавання круглих трицифрових чисел. Обчислення значень буквених виразів. Розширена задача на зведення до одиниці
58 Порівняння способів усного віднімання круглих трицифрових чисел. Перевірка віднімання дода- ванням. Розв’язування задачі на три дії
59 Додавання і віднімання виду 230 + 70; 200 – 60. Дії з іменованими числами. Розв’язування задач
60 Усне додавання і віднімання круглих трицифрових чисел без переходу через десяток. Розширена задача на зведення до одиниці (другий вид)
61 Додавання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд виду 380 + 590. Розширена за- дача на зведення до одиниці (другий вид)
62 Віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд виду 420 – 70. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій
63 Контрольна робота № 4
64 Аналіз контрольної роботи. Віднімання трицифрових чисел з переходом через розряд виду 650 – 290

 

2 семестр

з/п

Тема уроку Дата
Додавання і віднімання в межах 1000 (продовження)
65 Віднімання трицифрових чисел виду 600 – 270
66 Письмове додавання двоцифрових чисел
67 Письмове додавання трицифрових чисел без переходу через розряд. Розв’язування рівнянь
68 Письмове віднімання двоцифрових чисел. Розв’язування нерівностей
69 Письмове віднімання трицифрових чисел без переходу через десяток. Прості задачі на відні- мання
70 Письмове додавання трицифрових чисел у випадку, коли сума одиниць дорівнює 10 або сума десятків дорівнює 10 десяткам. Задача з буквеними даними
71 Віднімання трицифрових чисел у випадку, коли зменшуване містить один нуль. Складені за- дачі на дві і три дії. Дії з іменованими числами
72 Письмове додавання трицифрових чисел з переходом через розряд. Складання і розв’язування задачі за коротким записом. Периметр прямокутника
73 Письмове віднімання трицифрових чисел з переходом через розряд. Творча робота над за- дачею. Складена задача на три дії
74 Письмове додавання трицифрових чисел з переходом через розряд (два переходи). Розв’язування нерівностей способом випробування. Складання обернених задач
75 Письмове віднімання трицифрових чисел з переходом через розряд (два переходи). Задачі на дві дії, що містять порівняння результату першої дії з одним із даних чисел
76 Письмове додавання трицифрових чисел у випадку кількох доданків. Задача, що містить суму трьох доданків
77 Письмове виконання сумісних дій додавання і віднімання. Задача на три дії (різницеве порів- няння двох сум)
78 Додавання трицифрових чисел способом округлення
79 Віднімання трицифрових чисел способом округлення
80 Контрольна робота № 5
Множення і ділення в межах 1000
81 Властивості множення на 1 і одиниці на число, множення на нуль, нуля на число. Складені задачі на 2–3 дії, що є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів)
82 Ділення числа на 1, на рівне йому число, нуля на число. Задача на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків
83 Множення і ділення на 100. Розв’язування задач
84 Ділення виду 80 : 8; 700 : 7. Задача на дві дії, пов’язана з одиничною нормою
85 Множення і ділення розрядних чисел на одноцифрове. Множення одноцифрового числа на розрядне. Задачі на дві та три дії
86 Ділення числа на добуток. Задача на дві дії, пов’язана з одиничною нормою
87 Ділення виду 90 : 30; 600 : 30; 800 : 200. Розв’язування простих і складених задач
88 Множення суми на число. Розв`язування задач двома способами. Розв’язування задач з буквеними даними
89 Множення двоцифрового числа на одноцифрове виду 24 ∙ 3. Задача на знаходження суми двох добутків. Задача, пов’язана з одиничною нормою
90 Множення числа на суму. Складання задачі за поданим рівнянням. Задачі, пов’язані з оди- ничною нормою
91 Множення одноцифрового числа на двоцифрове (на основі переставної властивості дії мно- ження) виду 3 ∙ 24. Задачі, пов’язані з одиничною нормою. Обчислення значень буквених виразів
92 Множення одноцифрового числа на двоцифрове. Розв’язування задачі на порівняння двох часток
93 Множення різниці на число. Розв’язування задач
94 Випадки множення і ділення в межах 1000, що зводяться до табличних. Задачі на три дії, що містять збільшення (зменшення) числа в кілька разів
95 Множення виду 320 ∙ 3. Задачі, пов’язані з одиничною нормою. Складання задач даного виду. Самостійна робота
96 Повторення і закріплення вивченого матеріалу
97 Контрольна робота № 6
98 Аналіз контрольної роботи. Ділення суми на число. Розв’язування задач двома способами
99 Ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду 39 : 3. Розв’язування рівнянь
100 Ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду 72 : 3 і 50 : 2. Задача, пов’язана з оди- ничною нормою
101 Ділення двоцифрових чисел на одноцифрове способом розкладання на зручні доданки. За- дача, обернена до задачі на знаходження суми двох добутків
102 Перевірка ділення множенням. Розв’язування задачі, оберненої до задачі на знаходження суми двох добутків
103 Перевірка множення діленням. Складання і розв’язування задачі за поданим виразом та ско- роченим записом. Розв’язування рівнянь
104 Ділення виду 360 : 3. Задача, обернена до задачі на знаходження суми двох добутків. Розв’язування рівнянь
105 Ділення виду 64 : 16 способом випробовування. Розв’язування і порівняння складених задач на три дії
106 Ділення двоцифрового числа на двоцифрове. Задачі на три дії, пов’язані з порівнянням двох часток
107 Залежність результату множення від зміни одного з компонентів дії. Розв’язування задач
108 Залежність частки від зміни діленого. Розв’язування задач
109 Залежність частки від зміни дільника. Розв’язування задач
110 Розв’язування рівнянь, у яких один із компонентів поданий виразом зі змінною. Розв’язування задач
111 Розв’язування рівнянь, у яких один із компонентів поданий виразом зі змінною. Розв’язування задач. Самостійна робота
112 Повторення і закріплення вивченого матеріалу
113 Контрольна робота № 7
114 Позначення частин числа цифрами. Дроби з чисельником 1 як частина цілого. Утворення і запис. Розв’язування задач
115 Розв’язування задач на час
116 Ділення трицифрових чисел на двоцифрові
117 Знаходження числа за його частиною. Розв’язування задач. Розв’язування нерівностей
118 Ділення з остачею (ознайомлення). Порівняння числових значень виразів. Задача на дві дії, що містить порівняння чисел
119 Ділення з остачею (розгляд прийому обчислення). Розв’язування задач
120 Ділення з остачею. Властивість остачі
121 Перевірка остачі. Розв’язування задач
122 Ознаки подільності на 2 та 5. Самостійна робота
123 Контрольна робота № 8
Повторення вивченого за рік.

Ознайомлення з письмовим множенням і діленням

124 Аналіз контрольної роботи. Повторення і закріплення вивченого матеріалу
125 Повторення таблиць множення і ділення
126 Повторення ділення з остачею
127 Повторення нумерації трицифрових чисел
128 Повторення позатабличного множення і ділення на одноцифрове число. Чисельник і знаменник дробу
129 Повторення позатабличного множення і ділення
130 Узагальнення і систематизація знань учнів. Самостійна робота
131 Повторення вивченого матеріалу. Способи раціональних обчислень: множення на 9; 99
132 Контрольна робота № 9 (річна)
133 Аналіз контрольної роботи. Повторення письмового додавання і віднімання трицифрових чисел
134 Узагальнення і систематизація знань. Способи раціональних обчислень: множення на 11
135 Розв’язування «цікавих задач»
136 Підсумковий урок за рік

One thought on “Математика 3 клас. Календарне планування (за підручником М. В. Богдановича, Г. П. Лишенка). Нова програма

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *