Математика 3 клас, І семестр (за підручником М.В. Богдановича, Г.П. Лишенка) (Серія “Мій конспект”). За новою програмою 2014 року

Скачати файл
(немає оцінок)
Loading...

Посібник містить орієнтовне календарне планування та розробки уроків математики в 3 класі (I семестр), складені відповідно до вимог нової навчальної програми (К. : Видавничий дім «Освіта», 2012) за підручником М. В. Богдановича, Г. П. Лишенка (К. : Видавництво «Генеза», 2013).

Задля зручності використання всі розробки розміщені на відривних аркушах. Поля для записів дозволять творчому вчителеві, користуючись запропонованим у посібнику матеріалом, скласти власні плани-конспекти уроків курсу.

Для вчителів початкової школи.

Автор: М.О. Володарська, М.О. Пілаєва
Видавництво: Основа
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 151
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 4.9 mb

Зміст українською мовою
Орієнтовне календарне планування
Повторення матеріалу 2-го класу. Ознайомлення з рівнянням
Урок 1. Усна і письмова нумерація чисел першої сотні. Випадки додавання і віднімання, пов’язані з нумерацією чисел
Урок 2. Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Периметр трикутника
Урок 3. Табличне додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Складання і розв’язування задач за коротким записом
Урок 4. Зв’язок дій додавання і віднімання. Перевірка додавання відніманням
Урок 5. Рівняння. Розв’язок (корінь) рівняння. Розв’язування задачі за планом
Урок 6. Додавання і віднімання виду 38 + 2; 80 – 4. Розв’язування рівнянь на знаходження невідомого доданка
Урок 7. Повторення додавання і віднімання виду 36 + 7; 73 – 8. Задачі, що містять дворазове збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць
Урок 8. Назви чисел при відніманні. Перевірка віднімання додаванням. Знаходження значень виразів з буквеними компонентами. Периметр трикутника
Урок 9. Письмове додавання і віднімання двоцифрових чисел. Розв’язування рівнянь. Задачі на знаходження третього доданка
Урок 10. Додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Розв’язування задач двома способами
Урок 11. Віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Розв’язування задач
Урок 12. Назви чисел при множенні. Таблиці множення чисел 2 і 3. Розв’язування складеної задачі на дві дії
Урок 13. Табель-календар. Розв’язування задач
Урок 14. Назви чисел при діленні. Зв’язок дій множення і ділення. Задачі на ділення. Розв’язування задачі, що містить дворазове зменшення чисел на кілька одиниць
Урок 15. Таблиці ділення на 2 і 3. Знаходження значень числових виразів. Розв’язування задач
Урок 16. Повторення таблиць множення і ділення чисел на 4. Використання таблиці для розв’язання задач і знаходження значень виразів
Урок 17. Повторення таблиць множення і ділення чисел на 5. Використання таблиці для розв’язування задач і знаходження значень виразів. Складання і розв’язування задач
Урок 18. Контрольна робота № 1
Урок 19. Аналіз контрольної роботи. Повторення таблиць множення і ділення чисел на 6. Розв’язування задачі на дві дії різного ступеня
Урок 20. Доба. Година. Хвилина. Секунда. Визначення часу за годинником
Урок 21. Ознайомлення із взаємопов’язаними величинами: ціна, кількість, вартість
Урок 22. Розв’язування задач на знаходження четвертого пропорційного способом зведення до одиниці
Урок 23. Задачі на спосіб зведення до одиниці (перший вид). Дії з іменованими числами
Урок 24. Повторення таблиць множення і ділення чисел на 7. Розв’язування задач на спосіб зведення до одиниці
Урок 25. Задачі з буквеними даними (аналіз розв’язання). Складання виразів та знаходження їх значень
Урок 26. Розв’язування задач на кратне порівняння. Задачі з буквеними даними
Урок 27. Розв’язування задач на кратне порівняння. Вправи на засвоєння таблиці множення і ділення чисел на 7. Розширена задача на зведення до одиниці
Урок 28. Розв’язування задач на спосіб зведення до одиниці (другий вид). Розв’язування рівнянь на знаходження невідомого множника
Урок 29. Розв’язування задач за таблицею. Складання нерівностей
Урок 30. Повторення таблиці множення і ділення чисел на 8. Задачі на спосіб зведення до одиниці (другий вид)
Урок 31. Задачі на спосіб зведення до одиниці (другий вид). Види трикутників
Урок 32. Робота над задачами на кратне порівняння двох часток. Складені задачі з буквеними даними
Урок 33. Повторення таблиці множення і ділення чисел на 9. Розв’язування задач
Урок 34. Розв’язування задач на дві і три дії
Урок 35. Складання задачі за поданим виразом. Розв’язування задач двома способами
Урок 36. Переставний закон множення
Урок 37. Сполучний закон множення
Урок 38. Множення чисел 0 і 1. Множення на 0 і 1
Урок 39. Ділення на одиницю. Ділення рівних чисел. Ділення нуля
Урок 40. Контрольна робота № 2
Тисяча. Нумерація трицифрових чисел
Урок 41. Аналіз контрольної роботи. Лічба в межах 199. Додавання і віднімання 1. Задачі на сумісні дії першого і другого ступеня
Урок 42. Утворення числа 200. Назви чисел третього розряду. Задачі на дві дії, що містять знаходження невідомого зменшуваного
Урок 43. Утворення трицифрових чисел із сотень, десятків, одиниць. Назви розрядних чисел. Задача на спільну роботу
Урок 44. Читання трицифрових чисел, записаних у нумераційній таблиці. Додавання розрядних чисел. Творча робота над задачею
Урок 45. Запис трицифрових чисел у нумераційній таблиці. Порівняння чисел
Урок 46. Запис і читання трицифрових чисел. Порівняння чисел. Розв’язування задач на три дії
Урок 47. Визначення числа сотень і десятків у трицифрових числах. Віднімання від трицифрового числа одиниць певного розряду. Розв’язування задач, що містять збільшення (зменшення) числа у кілька разів
Урок 48. Міри довжини. Міліметр. Відношення між одиницями довжини. Креслення і вимірювання відрізків. Аналіз розв’язання задачі на три дії
Урок 49. Міри довжини. Кілометр. Порівняння значень величин. Відношення між одиницями довжини. Творча робота над задачею
Урок 50. Міри маси. Грам. Тонна. Центнер. Відношення між одиницями маси. Задачі з буквеними даними
Урок 51. Контрольна робота № 3
Додавання і віднімання в межах 1000
Урок 52. Аналіз контрольної роботи. Додавання і віднімання круглих сотень. Додавання і віднімання круглих десятків з переходом через десяток. Задачі на дві дії першого ступеня. Творча робота над задачею
Урок 53. Додавання і віднімання круглих сотень і десятків. Розширена задача на зведення до одиниці (перший вид)
Урок 54. Усне додавання трицифрових чисел виду 520 + 340. Розширена задача на зведення до одиниці
Урок 55. Усне віднімання трицифрових чисел виду 470 – 320. Задачі і вправи на застосування прийомів обчислень. Задача, що містить суми двох і трьох доданків
Урок 56. Усне додавання і віднімання виду 430 + 500; 430 + 50; 760 – 400; 760 – 40. Складена задача, що містить суми двох і трьох доданків
Урок 57. Порівняння способів усного додавання круглих трицифрових чисел. Обчислення значень буквених виразів. Розширена задача на зведення до одиниці
Урок 58. Порівняння способів усного віднімання круглих трицифрових чисел. Перевірка віднімання додаванням. Розв’язування задачі на три дії
Урок 59. Додавання і віднімання виду 230 + 70; 200 – 60. Дії з іменованими числами. Розв’язування задач
Урок 60. Усне додавання і віднімання круглих трицифрових чисел без переходу через десяток. Розширена задача на зведення до одиниці (другий вид)
Урок 61. Додавання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд виду 380 + 590. Розширена задача на зведення до одиниці (другий вид)
Урок 62. Віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд виду 420 – 70. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій
Урок 63. Контрольна робота № 4
Урок 64. Аналіз контрольної роботи. Віднімання трицифрових чисел з переходом через розряд виду 650 – 290

Содержание на русском языке
Ориентировочное календарное планирование
Повторение материала 2-го класса. Ознакомление с уравнением
Урок 1. Устная и письменная нумерация чисел первой сотни. Случаи сложения и вычитания, связанные с нумерацией чисел
Урок 2. Сложение и вычитание двузначных чисел без перехода через десяток. Периметр треугольника
Урок 3. Табличное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через десяток. Составление и решение задач по краткой записью
Урок 4. Связь действий сложения и вычитания. Проверка добавления вычитанием
Урок 5. Уравнение. Решение (корень) уравнения. Решение задачи по плану
Урок 6. Сложение и вычитание вида 38 + 2; 80 – 4. Решение уравнений на нахождение неизвестного слагаемого
Урок 7. Повторение сложения и вычитания вида 36 + 7; 73 – 8. Задачи, содержащие двукратное увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц
Урок 8. Названия чисел при вычитании. Проверка вычитание сложением. Нахождение значений выражений с буквенными компонентами. Периметр треугольника
Урок 9. Письменное сложение и вычитание двузначных чисел. Решение уравнений. Задачи на нахождение третьего слагаемого
Урок 10. Добавление двузначных чисел с переходом через десяток. Решение задач двумя способами
Урок 11. Вычитание двузначных чисел с переходом через десяток. Решение задач
Урок 12. Названия чисел при умножении. Таблицы умножения чисел 2 и 3. Решение составленной задачи в два действия
Урок 13. Табель-календарь. Решение задач
Урок 14. Названия чисел при делении. Связь действий умножения и деления. Задачи на деление. Решение задачи, содержит двукратное уменьшение чисел на несколько единиц
Урок 15. Таблицы деления на 2 и 3. Нахождение значений числовых выражений. Решение задач
Урок 16. Повторение таблиц умножения и деления чисел на 4. Использование таблицы для решения задач и нахождение значений выражений
Урок 17. Повторение таблиц умножения и деления чисел 5. Использование таблицы для решения задач и нахождение значений выражений. Составление и решение задач
Урок 18. Контрольная работа № 1
Урок 19. Анализ контрольной работы. Повторение таблиц умножения и деления чисел на 6. Решение задачи в два действия разной степени
Урок 20. Сутки. Час. Минута. Секунда. Определение времени по часам
Урок 21. Ознакомление с взаимосвязанными величинами: цена, количество, стоимость
Урок 22. Решение задач на нахождение четвертого пропорционального способом сведения к единице
Урок 23. Задачи на способ возведения к единице (первый вид). Действия с именованными числами
Урок 24. Повторение таблиц умножения и деления чисел на 7. Решение задач на способ возведения к единице
Урок 25. Задачи с буквенными данными (анализ решения). Составление выражений и нахождение их значений
Урок 26. Решение задач на кратное сравнение. Задачи с буквенными данными
Урок 27. Решение задач на кратное сравнение. Упражнения на усвоение таблицы умножения и деления чисел на 7. Расширенная задача на сведение к единице
Урок 28. Решение задач на способ возведения к единице (второй вид). Решение уравнений на нахождение неизвестного множителя
Урок 29. Решение задач по таблице. Составление неровностей
Урок 30. Повторение таблицы умножения и деления чисел на 8. Задачи на способ возведения к единице (второй вид)
Урок 31. Задачи на способ возведения к единице (второй вид). Виды треугольников
Урок 32. Работа над задачами на кратное сравнение двух частиц. Составные задачи с буквенными данными
Урок 33. Повторение таблицы умножения и деления чисел на 9. Решение задач
Урок 34. Решение задач на два и три действия
Урок 35. Составление задачи по данному выражению. Решение задач двумя способами
Урок 36. Переставной закон умножения
Урок 37. Соединительный закон умножения
Урок 38. Умножение чисел 0 и 1. Умножение на 0 и 1
Урок 39. Деление на единицу. Деление равных чисел. Деление нуля
Урок 40. Контрольная работа № 2
Тысяча. Нумерация трехзначных чисел
Урок 41. Анализ контрольной работы. Счет в пределах 199. Сложение и вычитание 1. Задачи на совместные действия первой и второй степени
Урок 42. Образование число 200. Названия чисел третьего разряда. Задачи на два действия, содержащие нахождение неизвестного уменьшаемого
Урок 43. Образование трехзначных чисел из сотен, десятков, единиц. Названия разрядных чисел. Задача на совместную работу
Урок 44. Чтение трехзначных чисел, записанных в нумерационных таблицы. Добавление разрядных чисел. Творческая работа над задачей
Урок 45. Запись трехзначных чисел в нумерационных таблицы. Сравнение чисел
Урок 46. Запись и чтение трехзначных чисел. Сравнение чисел. Решение задач в трех действиях
Урок 47. Определение числа сотен и десятков в трехзначных числах. Вычитания из трицифрового числа единиц определенного разряда. Решение задач, содержащих увеличение (уменьшение) числа в несколько раз
Урок 48. Меры длины. Миллиметр. Отношение между единицами длины. Черчения и измерения отрезков. Анализ решения задачи в трех действиях
Урок 49. Меры длины. Километр. Сравнение значений величин. Отношение между единицами длины. Творческая работа над задачей
Урок 50. Меры массы. Грамм. Тонна. Центнер. Отношение между единицами массы. Задачи с буквенными данными
Урок 51. Контрольная работа № 3
Сложение и вычитание в пределах 1000
Урок 52. Анализ контрольной работы. Сложение и вычитание круглых сотен. Сложение и вычитание круглых десятков с переходом через десяток. Задачи на два действия первой степени. Творческая работа над задачей
Урок 53. Сложение и вычитание круглых сотен и десятков. Расширенная задача на сведение к единицы (первый вид)
Урок 54. Устное сложение трехзначных чисел вида 520 + 340. Расширенная задача на сведение к единице
Урок 55. Устное вычитание трехзначных чисел вида 470 – 320. Задачи и упражнения на применение приемов вычислений. Задача, содержащий суммы двух и трех слагаемых
Урок 56. Устное сложение и вычитание вида 430 + 500; 430 + 50; 760 – 400; 760 – 40. Составлена ​​задача, содержащий суммы двух и трех слагаемых
Урок 57. Сравнение способов устного добавления круглых трехзначных чисел. Вычисление значений буквенных выражений. Расширенная задача на сведение к единице
Урок 58. Сравнение способов устного вычитания круглых трехзначных чисел. Проверка вычитание сложением. Решение задачи в трех действиях
Урок 59. Сложение и вычитание вида 230 + 70; 200 – 60. Действия с именованными числами. Решение задач
Урок 60. Устное сложение и вычитание круглых трехзначных чисел без перехода через десяток. Расширенная задача на сведение к единице (второй вид)
Урок 61. Добавление круглых трехзначных чисел с переходом через разряд вида 380 + 590. Расширенная задача на сведение к единице (второй вид)
Урок 62. Вычитание круглых трехзначных чисел с переходом через разряд вида 420 – 70. Упражнения и задачи на применение изученных случаев арифметических действий
Урок 63. Контрольная работа № 4
Урок 64. Анализ контрольной работы. Вычитание трехзначных чисел с переходом через разряд вида 650 – 290

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *