Математика 3 клас 1 семестр (за підручником Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницької) (Серія “Мій конспект”). Нова програма

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

Посібник містить орієнтовне календарне планування та розробки уроків математики в 3-му класі (І семестр), складені відповідно до вимог нової навчальної програми (К. : Видавничий дім «Освіта», 2012) за підручником Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницької (К. : Видавничий дім «Освіта», 2013).

Автор: М.О. Володарська, О.М. Пілаєва
Видавництво: Основа
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 144
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 1 mb

Задля зручності використання всі розробки розміщені на відривних аркушах. Поля для записів дозволять творчому вчителеві, користуючись запропонованим у посібнику матеріалом, скласти власні плани-конспекти уроків курсу.

Для вчителів початкової школи.

Зміст
Орієнтовне календарне планування

Розділ 1. Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 2-й клас
Урок 1. Усна і письмова нумерація чисел першої сотні. Випадки додавання і віднімання, пов’язані з нумерацією чисел
Урок 2. Нумерація чисел у межах 100. Переставний і сполучний закони додавання. Довжина, маса, місткість, час як властивості предметів навколишнього світу. Задачі на знаходження суми трьох доданків
Урок 3. Прийоми усного додавання і віднімання у межах 100. Додавання і віднімання чисел частинами. Позначення геометричних фігур буквами латинського алфавіту. Задачі на різницеве порівняння
Урок 4. Зв’язок дій додавання і віднімання. Рівняння. Одиниці вимірювання довжини — сантиметр, дециметр, метр. Співвідношення між одиницями вимірювання довжини. Побудова відрізка заданої довжини. Задачі на знаходження невідомого доданка
Урок 5. Рівняння. Задачі на знаходження невідомого зменшуваного, від’ємника. Співвідношення між одиницями довжини. Порівняння іменованих чисел. Коло, круг
Урок 6. Додавання і віднімання чисел у межах 100 з переходом через розряд. Залежність результатів додавання й віднімання від зміни одного з компонентів. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць, сформульовані у непрямій формі. Периметр многокутника
Урок 7. Перевірка додавання відніманням. Складання і розв’язування обернених задач
Урок 8. Додавання суми до числа. Задачі на дві дії (додавання і віднімання). Одиниці вимірювання часу. Дії з іменованими числами
Урок 9. Доба. Година. Хвилина. Секунда. Визначення часу за годинником
Урок 10. Віднімання суми від числа. Задачі на різницеве порівняння. Порівняння іменованих чисел. Визначення часу за годинником
Урок 11. Додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд. Задачі на дві дії (додавання і віднімання), які є комбінаціями простих задач вивчених видів. Дії з іменованими числами
Урок 12. Табличне множення і ділення. Взаємозв’язок між множенням і діленням. Назви компонентів і результату дії множення. Переставний закон множення. Прості і складені задачі на табличне множення. Периметр квадрата
Урок 13. Табличне множення і ділення. Назви компонентів і результату дії ділення. Числові рівності та нерівності. Задачі на збільшення (зменшення) числа у кілька разів. Задачі на кратне порівняння двох чисел. Периметр прямокутника
Урок 14. Рівняння на знаходження невідомих компонентів дій множення і ділення. Задачі на знаходження невідомих — множника, діленого, дільника. Залежність результатів множення і ділення від зміни одного з компонентів дій
Урок 15. Повторення таблиць множення і ділення. Використання таблиці для розв’язування задач і знаходження значень виразів
Урок 16. Властивості множення і ділення. Множення чисел на 0 і 1. Ділення на одиницю. Ділення нуля. Порядок дій. Задачі на 2–3 дії різних ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів
Урок 17. Множення і ділення числа на 10. Ділення рівних чисел. Задачі на 2–3 дії різних ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів
Урок 18. Контрольна робота № 1

Розділ 2. Нумерація чисел у концентрі «тисяча». Усне та письмове додавання чисел у межах 1000
Урок 19. Аналіз контрольної роботи. Трицифрове число. Утворення трицифрового числа (101–199). Читання і запис трицифрових чисел. Задачі на 2–3 дії різних ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів
Урок 20. Утворення трицифрового числа. Читання і запис трицифрових чисел. Лічба сотнями. Порівняння сотень. Додавання і віднімання сотнями. Складання задачі за коротким записом
Урок 21. Місце числа у натуральному ряді. Попереднє і наступне числа. Порівняння чисел на основі порядку їх слідування у натуральному ряді. Задачі на 2–3 дії різних ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів
Урок 22. Читання чисел, записаних у розрядній таблиці. Розряд сотень. Додавання і віднімання на основі розрядного складу чисел. Розв’язування складеної задачі
Урок 23. Читання і запис чисел у розрядній таблиці. Розрядний склад числа. Запис числа у вигляді суми розрядних доданків. Визначення загальної кількості сотень, десятків, одиниць у трицифрових числах. Міліметр Урок 24. Додавання і віднімання на основі розрядного складу числа. Одиниця вимірювання довжини — кілометр. Співвідношення між одиницями вимірювання довжини
Урок 25. Розв’язування і порівняння задач, що містять групу взаємопов’язаних величин. Знаходження периметра квадрата і прямокутника
Урок 26. Одиниця вимірювання маси — тонна. Співвідношення між одиницями вимірювання маси. Задачі на зведення до одиниці (перший вид)
Урок 27. Розв’язування задач на знаходження четвертого пропорційного способом зведення до одиниці
Урок 28. Контрольна робота № 2
Урок 29. Аналіз контрольної роботи. Додавання і віднімання числа 1 (170 + 1; 187 – 1). Попереднє і наступне числа у натуральному ряді. Істинні і хибні числові рівності і нерівності. Задачі на дві дії першого ступеня
Урок 30. Додавання на основі десяткового складу числа. Знаходження значення виразу при заданих значеннях змінної. Задачі на дві дії першого ступеня
Урок 31. Віднімання на основі десяткового складу числа. Ознайомлення з групами взаємопов’язаних величин, які перебувають у пропорційній залежності: загальний виробіток, продуктивність праці, час роботи
Урок 32. Додавання і віднімання на основі десяткового складу числа. Рівняння, у яких права частина подана числовим виразом. Розширена задача на спосіб зведення до одиниці
Урок 33. Додавання і віднімання круглих чисел. Розширена задача на зведення до одиниці (перший вид)
Урок 34. Порівняння сотень. Додавання і віднімання сотнями. Уявлення про нерівності зі змінною. Складені задачі на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач
Урок 35. Додавання і віднімання способом округлення. Складені задачі на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач
Урок 36. Усне додавання трицифрових чисел виду 240 + 430. Розширена задача на спосіб зведення до одиниці. Розв’язування задачі виразом
Урок 37. Усне віднімання трицифрових чисел виду 480 – 250. Задача на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків
Урок 38. Усне додавання і віднімання трицифрових чисел виду 240 + 430; 480 – 250. Складання задачі за коротким записом. Розв’язування
Урок 39. Додавання круглих чисел на основі правила додавання числа до суми. Задачі, що містять величини, які перебувають у пропорційній залежності: загальний виробіток, продуктивність праці, час роботи
Урок 40. Віднімання круглих чисел на основі правила віднімання числа від суми. Прості та складені іменовані числа. Порівняння іменованих чисел. Задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач
Урок 41. Додавання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд виду 230 + 80. Розв’язування рівнянь. Складені задачі на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач
Урок 42. Віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд виду 230 – 80. Розв’язування рівнянь. Задачі на обчислення довжини сторони прямокутника за відомим периметром і довжиною іншої його сторони
Урок 43. Закріплення знань про віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд виду 420 – 70. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій
Урок 44. Додавання і віднімання вивчених видів. Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків
Урок 45. Додавання і віднімання вивчених видів. Розв’язування задач
Урок 46. Додавання і віднімання вивчених видів. Складені задачі на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач
Урок 47. Контрольна робота № 3
Урок 48. Аналіз контрольної роботи. Алгоритм виконання письмового додавання. Письмове додавання трицифрових чисел без переходу через розряд
Урок 49. Письмове додавання трицифрових чисел без переходу через розряд. Розпізнавання кола і круга за істотними ознаками. Творча робота над задачею
Урок 50. Алгоритм виконання письмового віднімання. Письмове віднімання трицифрових чисел без переходу через розряд. Задачі на знаходження периметра прямокутника
Урок 51. Письмове додавання трицифрових чисел у випадку, коли сума одиниць дорівнює 10 або сума десятків дорівнює 10 десяткам. Складання задач на дві дії за поданим виразом. Істинні та хибні висловлювання Урок 52. Письмове додавання двоцифрових і трицифрових чисел із переходом через розряд. Складені задачі на збільшення (зменшення) суми двох чисел на кілька одиниць
Урок 53. Письмове віднімання двоцифрових і трицифрових чисел з переходом через розряд
Урок 54. Письмове віднімання двоцифрових і трицифрових чисел із переходом через розряд. Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом. Розв’язування простих задач способом складання рівняння
Урок 55. Письмове віднімання двоцифрових і трицифрових чисел з переходом через розряд (виду 100 – 17). Складені задачі на збільшення (зменшення) суми двох чисел на кілька одиниць
Урок 56. Письмове додавання і віднімання двоцифрових і трицифрових чисел (з переходом через розряд). Прості та складені задачі на визначення тривалості події, часу початку і часу закінчення події
Урок 57. Перевірка правильності виконання дій додавання й віднімання двоцифрових і трицифрових чисел. Знаходження числового значення виразу при заданих значеннях змінної. Визначення тривалості події, часу початку і часу закінчення події
Урок 58. Закріплення письмових прийомів додавання й віднімання чисел у межах 1000. Розв’язування рівнянь. Складені задачі на збільшення (зменшення) суми двох чисел на кілька одиниць. Розв’язування задачі виразом, арифметичними діями з поясненням
Урок 59. Усне та письмове додавання й віднімання чисел у межах 1000. Порівняння іменованого числа та суми іменованих чисел. Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків
Урок 60. Усне та письмове додавання й віднімання чисел у межах 1000. Розпізнавання геометричних фігур на кресленні. Задачі на знаходження периметра квадрата. Розширена задача на спосіб зведення до одиниці
Урок 61. Усне та письмове додавання й віднімання двоцифрових і трицифрових чисел. Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом. Складені задачі на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач
Урок 62. Контрольна робота № 4

Розділ 3. Усне множення і ділення чисел у межах 1000. Властивості множення і ділення
Урок 63. Аналіз контрольної роботи. Переставний закон множення. Задачі на кратне порівняння добутків
Урок 64. Сполучний закон множення. Розв’язування простих задач способом складання рівнянь

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *