Математика 1 клас. Розробки уроків (до підручника М. В. Богдановича, Г. П. Лишенка). За новою програмою

Скачати файл
(1 бал, середній: 5,00 із 5)
Завантаження...

Методичний посібник допоможе вчителю початкових класів у підготовці до уроків математики в 1 класі. У посібнику міститься календарно-тематичне планування уроків математики відповідно до нової (2011 р.) програми, розробки уроків, цікавий дидактич-ний матеріал, авторські вірші, корисні додатки. Особлива увага приділяється завданням, що розвивають аналітичне та логічне мислення учнів. Разом з підручником М. В. Богдановича, Г. П. Лишенка «Математика. 1 клас» (К.: Генеза, 2012) та посібником А. А. Назаренко, З. М. Ольховської «Математика: Робочий зошит. 1 клас» (Х.: Ранок, 2012) розробки уроків скла¬дають повний навчально-методичний комплект. Для вчителів початкових класів, студентів педагогічних вузів.

Автор: В.П. Бутрім
Видавництво: Ранок
Рік видання: 2012
Кількість сторінок: 273
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 52.4  mb

ЗМІСТ
Вступ 3
І СЕМЕСТР
Урок № 1 Лічба предметів, їх розміщення у просторі та кількісне порівняння. 4
Урок № 2 Лічба предметів. Поняття стільки ж, більше—менше. Написання паличок. 6
Урок № 3 Лічба предметів. Порівняння предметів за розміром. Підготовчі вправи до написання цифр. 8
Урок № 4 Порядкова лічба. Поняття зліва направо, справа наліво, усі, решта, кожний, вищий—нижчий. Підготовка до написання цифр. 10
Урок № 5 Лічба предметів. Поняття зверху—знизу, праворуч—ліворуч, більше—менше, порівну. 13
Урок № 6 Розміщення предметів на площині та у просторі. 14
Урок № 7 Число й цифра. Позначення чисел цифрами. 16
Урок № 8 Число й цифра. Зіставлення цифри і числа предметів. Написання елементів цифр 1 і 2. 17
Урок № 9 Число й цифра 1. 19
Урок № 10 Число й цифра 2. 21
Урок № 11 Числа 1 і 2 23
Урок № 12 Порівняння чисел 1 і 2. Знаки «>», «<», «=». 25
Урок № 13 Число й цифра 3. 27
Урок № 14 Склад числа 3. Порівняння чисел у межах 3. 30
Урок № 15 Число і цифра 4. 32
Урок № 16 Склад числа 4. Порівняння чисел від 1 до 4, лічба в межах 10. Чотирикутник. 35
Урок № 17 Склад числа 4. Порівняння чисел у межах 4. Чотирикутник. 37
Урок № 18 Число і цифра 5. 38
Урок № 19 Склад числа 5. Порівняння чисел у межах 5. 41
Урок № 20 Порядкова та кількісна лічба. Закріплення знань про склад чисел у межах 5. 43
Урок № 21 Додавання чисел. Знак «+». 46265
Урок № 22 Порівняння чисел. Складання прикладів на додавання. Поняття за, над, під. Порівняння за віком. 48
Урок № 23 Число й цифра 6, написання цифри 6. Порівняння чисел. Складання прикладів на додавання в межах 6. 50
Урок № 24 Склад числа 6. Шестикутник. 53
Урок № 25 Склад числа 6. Складання й читання прикладів на додавання. 55
Урок № 26 Число й цифра 7. Написання цифри 7. Порівняння чисел у межах 7. 57
Урок № 27 Склад числа 7. Складання прикладів на додавання. Дні тижня. Написання цифр. 59
Урок № 28 Перетин прямих, точка, відрізок. Порівняння відрізків. Розв’язання прикладів на додавання. 61
Урок № 29 Число і цифра 8. Написання цифри 8. Порівняння чисел у межах 8. Додавання трьох доданків. 64
Урок № 30 Склад числа 8. Складання прикладів на додавання. Вправи на знаходження пропущених чисел, порівняння чисел. 66
Урок № 31 Вимірювання довжини відрізків. Сантиметр. 68
Урок № 32 Число й цифра 9. Написання цифри 9. Порівняння чисел у межах 9. 70
Урок № 33 Склад числа 9. Написання цифр, порівняння чисел, вимірювання відрізків. 72
Урок № 34 Складання й розв’язання прикладів на додавання. Послідовність чисел у межах 9. Розпізнавання многокутників. 74
Урок № 35 Число 10. Записування числа 10 двома цифрами. Порівняння чисел. 76
Урок № 36 Склад числа 10. Послідовність чисел у межах 10. Складання й розв’язання прикладів на додавання. 78
Урок № 37 Склад числа 10. Складання прикладів за малюнками. Розпізнавання геометричних фігур. 80
Урок № 38 Ознайомлення з термінами доданок і сума. Складання прикладів на додавання за малюнками і числовим відрізком. 82
Урок № 39 Складання прикладів на додавання за малюнками. Закріплення термінів доданок, сума. 84
Урок № 40 Ознайомлення з дією віднімання. Знак «–». Складання прикладів на віднімання. 85
Урок № 41 Для віднімання. Складання й запис прикладів. 87
Урок № 42 Зв’язок дій додавання й віднімання. Складання прикладів на віднімання з прикладів на додавання. 89
Урок № 43 Зв’язок дій додавання й віднімання. Складання прикладів на віднімання з прикладів на додавання. 91
Урок № 44 Число й цифра 0. Послідовність чисел від 0 до 10. Розв’язання прикладів. 92
Урок № 45 Число і цифра 0. Віднімання, коли в результаті буде нуль. Додавання й віднімання одиниці. 94
Урок № 46 Додавання й віднімання нуля. 95
Урок № 47 Ознайомлення з поняттям задача. Складання й розв’язання задач на знаходження суми й остачі. 97
Урок № 48 Складання й розв’язання задачі за малюнком. Підсумок за розділом. 99
Урок № 49 Складання таблиць додавання й віднімання числа 1. Розв’язання прикладів виду: 7 + 1 + 1; 7 – 1 – 1. 00
Урок № 50 Таблиця додавання й віднімання числа 1. Вправи й задачі на засвоєння додавання й віднімання 1. 102
Урок № 51 Складання таблиць додавання й віднімання числа 2. Розв’язання прикладів виду: 8 + 2 – 1, 8 – 2 – 2. Віднімання за допомогою числового відрізка. Складання й розв’язання задач. 103
Урок № 52 Вправи й задачі на засвоєння таблиць додавання й віднімання числа 2. Порівняння виразу й числа. 105
Урок № 53 Збільшення й зменшення числа на кілька одиниць. Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання числа 2. Поняття умова задачі, запитання, відповідь. 107
Урок № 54 Задачі на збільшення й зменшення числа на кілька одиниць. 108
Урок № 55 Складання таблиць додавання й віднімання числа 3. Задачі на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць. 109
Урок № 56 Вправи й задачі на засвоєння таблиць додавання й віднімання числа 3. Задачі на збільшення і зменшення. Побудова відрізків. 111
Урок № 57 Задачі, які включають поняття стільки ж. Задачі на знаходження остачі. Вправи й задачі на засвоєння таблиць додавання й віднімання числа 3. 113
Урок № 58 Назви чисел при відніманні. Складання таблиць додавання й віднімання числа 4. Вправи на засвоєння таблиць. Побудова відрізка. 115
Урок № 59 Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання числа 4. Задачі на знаходження суми й остачі. Кругові приклади. 118
Урок № 60 Задачі на знаходження суми й остачі. Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання. Вимірювання довжини сторін многокутника, побудова чотирикутника за зразком. 120
Урок № 61 Складання таблиць додавання й віднімання числа 5. Задачі на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць. 122
Урок № 62 Різницеве порівняння чисел. Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання числа 5. Побудова відрізка. 124
Урок № 63 Розв’язання задач. Задача, що включає поняття стільки ж. Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання. Побудова відрізка. 126
Урок № 64 Перевірна робота № 2 128
ІІ СЕМЕСТР
Урок № 65 Складання таблиць додавання й віднімання числа 6. Задачі на різницеве порівняння. 129
Урок № 66 Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання числа 6. Розв’язання й порівняння задач на знаходження суми та на збільшення числа на кілька одиниць. 131
Урок № 67 Вправи й задачі на засвоєння таблиць додавання й віднімання. Кругові приклади. 133
Урок № 68 Складання таблиць додавання й віднімання числа 7. Задачі на знаходження суми й остачі. 134
Урок № 69 Вправи та задачі на засвоєння таблиць додавання й віднімання числа 7. Порівняння числових значень виразів. 136
Урок № 70 Складання таблиць додавання й віднімання чисел 8 і 9. Задачі та вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання. Різницеве порівняння довжин відрізків. 137
Урок № 71 Задачі на знаходження невідомого доданка. Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання. 139
Урок № 72 Літр. Задачі на знаходження невідомого доданка, на порівняння чисел. 141
Урок № 73 Літр. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання. Задачі на знаходження суми, остачі, невідомого доданка. 143
Урок № 74 Кілограм. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання в межах 10. Задачі на різницеве порівняння. 145
Урок № 75 Літр, кілограм. Поняття про вік людини в роках. Вправи й задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання. Повторення геометричного матеріалу. 147
Урок № 76 Додавання і віднімання по одному й частинами. Задачі на знаходження суми та невідомого доданка. 149
Урок № 77 Переставна властивість додавання. Вправи на застосування таблиць додавання і віднімання в межах 10. 150
Урок № 78 Вправи й задачі на застосування таблиць додавання і віднімання в межах 10. 152
Урок № 79 Десяток. Утворення числа 10. 153
Урок № 80 Десяток. Утворення й назви чисел другого десятка. Повторення таблиць додавання і віднімання в межах 10. 155
Урок № 81 Лічба предметів у межах 20. Порівняння чисел. Вправи на знаходження пропущеного числа. Розв’язання задач. Побудова відрізків. 157
Урок № 82 Лічба в межах 20. Складання прикладів на дві дії та їх розв’язання. 158
Урок № 83 Лічба в межах 20. Дециметр. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання в межах 10. Побудова відрізків. 159
Урок № 84 Лічба в межах 20. Вправи та задачі на вимірювання місткості і довжини. Письмова нумерація 161
Урок № 85 Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання в межах 10. Усна і письмова нумерація чисел другого десятка. 162
Урок № 86 Позначення другого десятка цифрами. Вимірювання довжини відрізків. Задачі на знаходження суми та на збільшення числа на кілька одиниць. 163
Урок № 87 Утворення чисел другого десятка з десятка й одиниць. Послідовність чисел. Вправи й задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання в межах 10. 165
Урок № 88 Задачі на дві дії. Ламана лінія. 166
Урок № 89 Письмова нумерація чисел 11—20, їх порівняння. Задача на знаходження невідомого доданка. 168
Урок № 90 Додавання і віднімання виду: 10 + 4, 14 – 4, 14 – 10. Задачі на знаходження суми й остачі. 169269
Урок № 91 Читання виразів. Задачі на знаходження остачі та на зменшення числа на кілька одиниць. Вмірювання відрізків у дециметрах і сантиметрах. 170
Урок № 92 Лічба в межах 20. Попереднє й наступне числа. Додавання і віднімання виду 16 ± 1. Розв’язання задач. 171
Урок № 93 Лічба в межах 20. Розв’язання прикладів і задач. 172
Урок № 94 Вправи й задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання в межах 10. Нумерація чисел у межах 20. 173
Урок № 95 Лічба в межах 20. Знаходження значень виразів. Задача з одиницями часу. 175
Урок № 96 Позначення точок і відрізків буквами. Задачі на знаходження суми та невідомого доданка. 176
Урок № 97 Розв’язання задач на додавання і віднімання (повторення та узагальнення). Знаходження значень виразів. Вимірювання й порівняння довжин відрізків. 177
Урок № 98 Складання рівностей. Розв’язання задач на додавання і віднімання (повторення та узагальнення). 178
Урок № 99 Доповнення чисел до 10. Узагальнена таблиця додавання і віднімання в межах 10. 179
Урок № 100 Додавання чисел частинами. Задачі на знаходження невідомого доданка. 181
Урок № 101 Віднімання числа частинами. Задачі на різницеве порівняння. 183
Урок № 102 Віднімання числа частинами. Задачі на різницеве порівняння. 184
Урок № 103 Лічильна одиниця — десяток, її утворення. Утворення й назви чисел від 21 до 39. Задачі на збільшення числа на кілька одиниць. 185
Урок № 104 Утворення і назви чисел від 40 до 100. Лічба в межах 100. Задачі на знаходження остачі. 187
Урок № 105 Утворення чисел з десятків і одиниць. Усна нумерація чисел 21—100. Задачі на знаходження невідомого доданка. 189
Урок 106 Усна нумерація чисел 21—100. Лічба десятками. Задачі на знаходження суми і невідомого доданка. 92
Урок № 107 Числові рівності і нерівності. Метр, його співвідношення з дециметром і сантиметром. Розв’язання прикладів і задач. 195270
Урок № 108 Письмова нумерація чисел 21—100. Одиниці першого і другого розрядів. 197
Урок № 109 Таблиця чисел першої сотні. Запис і порівняння чисел у межах 100. Творча робота над задачею. 199
Урок № 110 Одиниці вартості — копійка і гривня. Задачі про вартість. Запис і порівняння чисел 21—100. 200
Урок № 111 Одноцифрові і двоцифрові числа. Попереднє і наступне число. Додавання і віднімання 1. Складання задач за малюнками. 202
Урок № 112 Кути і сторони многокутника, вершина кута. Додавання і віднімання чисел, пов’язане з нумерацією. Переставна властивість дії додавання. Творча робота над задачею. 204
Урок № 113 Додавання і віднімання виду: 50 + 6; 56 – 6, 56 – 50 та круглих чисел. 206
Урок № 114 Додавання і віднімання круглих чисел. Розв’язання задач на додавання і віднімання. 208
Урок № 115 Доба, тиждень, година — одиниці вимірювання часу. Розв’язання задач. 210
Урок № 116 Знаходження невідомого від’ємника і зменшуваного. 212
Урок № 117 Одиниці вимірювання часу — година і хвилина. Співвідношення між добою й годиною, годиною і хвилиною. Визначення часу за годинником. 213
Урок № 118 Розрядні доданки. Запис двоцифрових чисел у вигляді суми розрядних доданків. Складання й розв’язання задач. 216
Урок № 119 Правило додавання двоцифрових чисел без переходу через розряд, виду: 34 + 52. 217
Урок № 120 Додавання двоцифрових чисел без переходу через розряд. Складання й розв’язання задач. 219
Урок № 121 Додавання чисел виду 54 + 30, 54 + 3. Розв’язання простих задач на додавання і віднімання. 220
Урок № 122 Додавання чисел виду: 20 + 47, 2 + 47. Розв’язання простих і складених задач. 222
Урок № 123 Закріплення прийомів додавання чисел у межах 100 без переходу через розряд. задачі на знаходження невідомого зменшуваного, доданка та ін. 223
Урок № 124 Читання та порівняння числових виразів. Складання задач різних типів на додавання за поданою схемою розв’язання. 224
Урок № 125 Правило віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд. Задачі на знаходження невідомого від’ємника. 226271
Урок № 126 Віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд. Обернені задачі. 228
Урок № 127 Віднімання виду: 79 – 40, 79 – 4. Обернені задачі. 230
Урок № 128 Закріплення навичок додавання і віднімання в межах 100. Складання й розв’язання задач. 231
Урок № 129 Закріплення й перевірка засвоєння прийомів додавання і віднімання в межах 100. 233
Урок № 130 Додавання з переходом через розряд у межах 20. Прийом додавання числа частинами. 234
Урок № 131 Віднімання з переходом через десяток у межах 20. Прийом віднімання числа частинами. 236
Урок № 132 Закріплення навичок віднімання в межах 20 з переходом через розряд. Складання й розв’язування простих задач. 238
Урок № 133 Закріплення навичок додавання в межах 20 з переходом через розряд. Задачі на додавання. 239
Урок № 134 Куля, куб, циліндр. Закріплення обчислювальних навичок та вмінь розв’язувати задачі й складати обернені до них. 241
Урок № 135 Повторення й закріплення вивченого. Творча задача. Порівняння іменованих чисел. 243
Урок № 136 Додавання і віднімання в межах 20. Задачі на знаходження невідомого від’ємника, на зменшення числа. 244
Урок № 137 Закріплення вивчених прийомів додавання і віднімання в межах 100. Розв’язання та складання задач. 245
Урок № 138 Вправи і задачі на повторення. 247
Урок № 139 Перевірна робота 248
Урок № 140 Підсумковий урок 248
ДОДАТКИ
Додаток 1 Матеріали для проведення фізкультхвилинок 251
Додаток 2 Ігрова скринька 254
Додаток 3 Гра-кросворд «Математика» 255
Додаток 4 Математичні казки 256
Додаток 5 Математичне свято

Схожі записи:

2 thoughts on “Математика 1 клас. Розробки уроків (до підручника М. В. Богдановича, Г. П. Лишенка). За новою програмою

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *