Математика 1 клас. Календарне планування (оновлена програма)

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

Календарне планування за оновленою навчальною програмою 2016 року для першого класу. Документ містить календарні плани з математики (4 години на тиждень).
1 семестр

з/п

Фактична

 

Тема  уроку Дата
За планом Фактично
    Лічба. Властивості предметів. Просторові відношення

(8 годин)

     
1.   Первинний інструктаж з техніки безпеки життє –

діяльності учнів.  Лічба предметів. Порівняння предметів за кількістю. Орієнтація в просторі та на  площині. (С.3)

     
2.   Лічба предметів. Порівняння предметів за величиною. Поняття більший-менший, вищий-нижчий. (С.4)      
3.   Лічба предметів. Порівняння предметів. Поняття знизу-вгору, згори-вниз, на, під, найвищий-найнижчий. Підготовчі вправи до написання цифр. (С.5)      
4.   Кількісна та порядкова лічба. Порівняння  предметів за висотою. Поняття кожний, решта. Підготовчі вправи до написання  цифр. (С.6)      
5. Кількісна та порядкова лічба. Порівняння  предметів за величиною. Поняття ліворуч,  праворуч, стільки  ж, великий-малий,  найбільший-найменший.  Підготовчі вправи до написання  цифр. (С.7)      
6. Кількісна та порядкова лічба. Порівняння  множин та предметів. Поняття вгорі-внизу, вище-нижче, зліва, справа, між. Підготовчі вправи до написання  цифр. (С.8)      
7. Поняття  один-багато; число і цифра. Назви  цифр (оди-

ниця, двійка, трійка).  Поняття довший, коротший.

Підготовчі вправи до написання цифр. (С. 9)

     
8. Лічба предметів. Поняття  один-багато. Співвідношення цифри і числа. Підготовчі вправи до написання цифр. (С.10)      
  Нумерація чисел від 1 до 10. Геометричні фігури

(40годин)

     
9. Число і цифра 1. Порівняння предметів за довжиною і шириною. Поняття довший, коротший, ширший, вужчий.Написання цифри 1. (С.12)      
10. Число і цифра 2.  Вартість монет  1 коп., 2 коп. Написання цифри 2. (С. 13)      
11. Числа 1, 2. Порівняння предметів за довжиною і шириною.

Поняття довгий, короткий, однакові за довжиною.(С. 14)

     
12. Порівняння чисел.Знаки порівняння. Написання цифр1, 2.

(С. 15)

     
13. Число і цифра 3. Порівняння чисел в межах 3. Порівняння предметів за довжиною і шириною.Написання цифри 3.(С.16)      
14. Склад числа 3. Прямі, криві, ламані лінії. Трикутник. Написання цифри 3. (С.17)      
15. Число і цифра 4. Порівняння чисел в межах 4. Написання цифри 4. (С.18)      
16. Склад числа 4. Чотирикутник. Розпізнавання геометричних фігур.Написання цифр. (С.19)      
17. Склад числа 4. Порівняння чисел в межах 4. Написання цифр. (С.20)      
18. Число і цифра 5. Порівняння чисел в межах 5. Написання цифри 5. (С. 21)      
19. Порівняння чисел в межах 5. П’ятикутник.  Монети 1 коп.,  2коп., 5 коп. Написання цифр. (С. 22)      
20. Склад числа 5. Поняття вищий, нижчий. Порівняння чисел в межах 5. Написання цифр. (С. 23)      
21. Ознайомлення з дією додавання. Знак «+». Складання прикладів  на додавання за предметними малюнками. (С. 24)      
22. Складання прикладів на додавання за малюнками. Порівняння за віком. (С.25)      
23. Число і цифра 6. Порівняння чисел в межах 6. Написання цифри 6. (С. 26)      
24. Склад числа 6. Шестикутник. Розміщення предметів у просторі. Складання і читання прикладів на додавання за предметними малюнками. (С. 27)      
25. Склад числа 6.  Складання і читання прикладів на додавання.

Многокутники. (С. 28)

     
26. Число і цифра 7. Порівняння чисел в межах 7. Написання цифри 7. Складання та розв’язування прикладів. (С.29)      
27. Склад числа 7. Складання прикладів на додавання.  Назви днів тижня. (С. 30)      
28. Точка. Відрізок. Промінь. Порівняння відрізків за довжиною. Розв’язування прикладів на додавання в межах 7.Креслення відрізків. (С. 31)      
29. Число і цифра 8. Написання цифри 8. Порівняння чисел в межах 8. (С.32)      
30. Склад числа 8. Складання прикладів на додавання. Вправи  на знаходження пропущених чисел у рівностях. (С. 33)      
31. Сантиметр. Вимірювання  довжини відрізків за допомогою лінійки. Склад чисел 7, 8. (С. 34)      
32. Число і цифра 9. Написання цифри 9. Порівняння чисел  в межах 9. (С. 35)      
33. Склад  числа 9. Порівняння чисел. Вимірювання довжини відрізків. (С. 36)      
34. Склад числа 9. Вимірювання довжини смужок. Многокутник. Поділ  чотирикутників відрізком. (С. 37)      
35. Число 10. Порівняння  чисел. Запис числа 10 двома цифрами. Складання прикладів на додавання. (С. 38)      
36. Склад числа 10. Послідовність чисел в межах 10. Запис чисел. Складання і розв’язування прикладів на додавання. (С.39)      
37. Склад числа 10. Складання і розв’язування прикладів на додавання. Розпізнавання геометричних фігур Складання прикладів за  монетами. (С.40)      
38. Ознайомлення з термінами доданок  і сума. Складання і розв’язування прикладів на додавання за числовим відрізком. (С.41)      
39. Число 10. Склад чисел до 10. Складання і розв’язування прикладів на додавання. (С.42)      
40. Ознайомлення з дією віднімання. Знак «-». Складання  прикладів на віднімання за числовим відрізком та предметними малюнками. (С.43)      
41. Дія віднімання. Складання і розв’язування прикладів на віднімання. (С.44)      
 42. Зв’язок  додавання і віднімання.  Складання прикладів на віднімання з прикладів на додавання. Вимірювання довжини відрізків. (С.45)      
 43. Зв’язок  додавання  і віднімання. Складання прикладів на додавання і віднімання. (С.46)      
44. Число та цифра 0. Написання цифри 0. (С.47)      
45. Число і цифра 0. Послідовність чисел від 0 до 10. Складання та розв’язування прикладів на додавання і віднімання. (С.48)      
46. Додавання і віднімання числа 0. Складання та розв’язування прикладів на додавання і віднімання чисел 0 і 1. (С.49)      
47. Ознайомлення з поняттям і терміном задача та з її елементами. Складання і розв’язування задач на знаходження суми та остачі. (С.50)      
48. Повторення вивченого матеріалу. Складання і розв’язування задач. Порівняння чисел у межах 10. (С.51)      
  Додавання і віднімання в межах 10.  Складання таблиць додавання і віднімання (29 годин)      
49. Таблиці  додавання і віднімання числа 1. Розв’язування прикладів на дві дії. (С.53)      
50. Таблиці  додавання і віднімання числа 1. Складання і розв’язування задач. Повторення складу чисел  9, 10. Вимі-

рювання і порівняння довжин відрізків. (С. 54)

     
51. Складання таблиць додавання і віднімання  числа 2. Розв’я-

зування  задач і прикладів на дві дії. Додавання і віднімання за допомогою числового відрізка. (С.55)

     
52. Таблиці  додавання і віднімання числа 2. Розв’язування прикладів на дві дії, порівняння виразу і числа. (С. 56)      
53. Збільшення та зменшення числа на кілька одиниць. Вправи на додавання і віднімання числа 2. (С.57)      
54. Збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць. Складання та розв’язування задач на збільшення (зменшення) числа  на кілька одиниць. Зміст понять більше на…, менше на…. (С.58)      
55. Складання таблиць додавання і віднімання числа 3. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць. (С.59)      
56. Таблиці додавання і віднімання числа 3. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць. Складання виразів за числовими відрізками. Вимірювання довжини відрізків та їх креслення. (С.60)      
57. Задачі, що включають поняття стільки ж. Табличне додавання і віднімання числа 3. (С.61)      
58. Назви чисел при відніманні. Складання таблиць додавання і віднімання числа 4. Креслення відрізків. (С.62)      
59. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 4. Кругові приклади. (С.63)      
60. Складання та розв’язування задач на знаходження суми і остачі. Креслення трикутників на папері в клітинку. (С.64)      
61. Таблиці  додавання і віднімання числа 5. Розв’язування  задач на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць.(С.65)      
62. Різницеве порівняння чисел. Таблиці додавання і віднімання числа 5. (С.66)      
63. Розв’язування задач, які містять поняття стільки ж. Креслення відрізків. (С.67)      
64. Повторення вивченого. Узагальнюючий семестр за І семестр      

2 семестр

№ з/п Тема уроку Дата
За планом Фактичн.
65. Повторний  інструктаж з техніки безпеки життєдіяльності учнів, охорони праці та пожежної безпеки. Таблиці додавання і віднімання числа 6. Задачі на різницеве порівняння чисел. Побудова відрізка, довшого за поданий. (С. 68)      
66.  Таблиці додавання і віднімання числа 6.Задачі на знаходження суми та знаходження невідомого доданка. (С. 69)      
67. Складання і розв’язування задач. Кругові приклади.(С.70)      
68. Таблиці додавання і віднімання числа 7.Задачі на знаходження суми та остачі. (С.71)      
69. Розв’язування прикладів і задач на застосування табличного додавання та віднімання. Порівняння виразів. (С.72)      
70. Таблиці додавання і віднімання чисел 8 і 9. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання. Різницеве порівняння довжин відрізків. Кругові приклади.(С. 73)      
71. Задачі на знаходження невідомого доданка. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання в межах 10. (С. 74)      
72. Літр. Додавання і віднімання чисел в межах 10. Розв’язування задач. (С. 75)      
73. Розв’язування задач на вимірювання об’єму рідини в літрах. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання в межах 10. (С. 76)      
74. Кілограм. Вимірювання маси предметів кілограмами. Розв’язування задач.(С. 77)      
75.  Розв’язування задач про масу предметів. Вік людини.(С. 78)      
76. Додавання і віднімання по одному і частинами. Задачі на знаходження суми та невідомого доданка. (С. 79)      
77. Переставна властивість додавання. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання в межах 10. (С. 80)      
78. Переставна властивість додавання. Порівняння виразів.  Розв’язування задач.    Перевірка знань і вмінь. Повторення і систематизація знань. (С. 81)      
  Числа   11- 20.  Величини (24  год.)      
79. Десяток. Повторення таблиць додавання і віднімання в межах 10. (С.84)      
80. Утворення чисел другого десятка. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць. (С.85)      
81. Десятковий склад чисел другого десятка. Порівняння чисел до 20. Розв’язування задач про вік людини. (С.86)      
82. Лічба в межах 20. Розв’язування задач. Побудова відрізка більшого від даного. (С.87)      
83. Дециметр. Лічба в межах 20. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання в межах 10.(С.88)      
84. Утворення чисел другого десятка з десятка і одиниць. Вимірювання висоти і довжини різними мірками. Розв’язування задач. (С.89)      
85. Лічба в межах 20. Вправи на засвоєння додавання і віднімання в межах 10. (С.90)      
86. Позначення чисел другого десятка цифрами. Задачі на збільшення числа на кілька одиниць. (С.91)      
87. Письмова нумерація чисел 11-20. Розв’язування задач на знаходження невідомого доданка. (С.92)      
88. Розв’язування задач на різницеве порівняння та збільшення числа на кілька одиниць. Ламана лінія.  (С.93)      
89. Письмова нумерація чисел 11-20. Запис чисел у нумераційній таблиці. (С.94)      
90. Додавання і віднімання виду 10+4, 14-4, 14-10. (С.95)      
91. Читання та порівняння виразів. Розв,язування задач (С.96)      
92. Лічба в межах 20. Попереднє та наступне число. Додавання і віднімання виду 13+1, 15-1. (С.97)      
93. Додавання і віднімання чисел в межах 20 на основі нумерації. Порівняння виразів. Розв’язування задач на знаходження невідомого доданка. (С.98)      
94. Розв’язування прикладів на додавання і віднімання чисел в межах 20.  Розв’язування задач на знаходження невідомого доданка. (С.99)      
95. Розв’язування прикладів та задач на додавання і віднімання. Розв’язування задач на час. (С.100)      
96. Позначення точок на відрізку буквами. Складання і розв’язування задач. (С.101)      
97. Розв’язування задач. Додавання і віднімання чисел. Порівняння довжин відрізків. (С.102)      
98. Лічба в межах 20.Розв’язування  прикладів і задач. (С.103)      
99. Таблиця додавання і віднімання чисел в межах 10. Доповнення числа до 10. Розв’язування прикладів на основі нумерації в межах 20. (С.104)      
100. Додавання чисел в межах 20 Розв’язування задач на знаходження невідомого доданка. (С.105)      
101. Віднімання чисел в межах 20. Складання і  розв’язування задач на різницеве порівняння. (С.106)      
102. Додавання і віднімання чисел в межах 20. Розв’язування задач на різницеве порівняння

(С.107)

     
   

Нумерація  чисел  від  21  до  100  (16 год.)

     
103. Утворення і назви чисел від 21 до 39. Лічба в межах 39. Збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць. (№1-8)      
104. Утворення і назви чисел від 40 до 89. Лічба в межах 89. Розв’язування задач. (№9-16)      
105. Утворення і назви чисел від 90 до 100. Лічба в межах 100.  (№17-25)      
106. Лічба 10. Утворення двоцифрових чисел з десятків та одиниць. Творча робота над задачами. (№26-33)      
107. Рівності і нерівності. Порівняння виразів. Сантиметр, дециметр, метр.(№34-41)      
108. Письмова нумерація чисел першої сотні. Читання чисел, записаних у нумераційній таблиці. Порівняння виразів.

(№42-48)

     
109. Письмова нумерація чисел. Запис чисел в нумераційній таблиці. Таблиця чисел першої сотні. Визначення числа десятків і числа одиниць у двоцифровому числі.(№49-57)      
110. Письмова нумерація чисел. Записування чисел під диктовку. Грошові монети та банкноти України. Порівняння чисел.

(№58-65)

     
111. Читання і запис, порівняння чисел. Одноцифрові і двоцифрові числа. Попереднє, наступне до даного числа. Додавання і віднімання одиниці. (№66-70)      
112. Випадки додавання і віднімання чисел, пов’язаних з нумерацією. Елементи трикутника. Творча робота над задачами. (№71-79)      
113. Закріплення випадків додавання і віднімання. Додавання і віднімання, пов’язані з нумерацією чисел.(№80-87)      
114. Додавання і віднімання круглих десятків. Вправи і задачі на закріплення вивченого. (№88-97)      
115. Доба.  Розв’язування задач, пов’язаних з часом і вартістю.

(№98-105)

     
116. Зв’язок між компонентами дій віднімання. Розв’язування задач на знаходження невідомого зменшуваного та доданка. (№106-113)      
117. Година. Хвилина. Визначення часу за годинником з точністю до години. (№114-121)      
118. Письмова нумерація чисел сумою розрядних доданків. Розв’язування задач на знаходження суми та невідомого доданка.  (№122-128)      
  Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд (10 год.)      
119. Додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток (загальний випадок). (№129-137)      
120. Додавання двоцифрових чисел без переходу через 10. Креслення многокутників на папері в клітинку.(№138-144)      
121. Застосування загального правила додавання двоцифрових чисел до випадків виду: 54+30, 54+3. (№145-154)      
122. Застосування загального правила додавання двоцифрових чисел до прикладів виду: 20+47, 2+47. Розв’язування задач на знаходження суми. Порівняння виразів. (№155-162)      
123. Застосування різних прийомів знаходження суми двоцифрових чисел . Складання і розв’язування задач на знаходження невідомого доданка.(№163-171)      
124. Порівняння виразів. Збільшення числа на кілька одиниць. Складання і розв’язування задач на різницеве порівняння.  (№172-179)      
125. Віднімання двоцифрових чисел без переходу через 10 (загальний випадок ). (№180-186)      
126. Закріплення навичок додавання без переходу через розряд (№187-194)      
127. Застосування загального правила віднімання двоцифрових чисел до прикладів виду:79-40,79-4. Задачі на купівлю товару. (№195-202)      
128. Вправи і задачі на додавання і віднімання двоцифрових чисел. Складання задач за схемою. (№203-213)      
  Повторення вивченого. Додавання і віднімання з переходом через розряд в межах 20  (12 год.)      
129. Табличне додавання чисел 2,3. Розв’язування задач. (№214-220)      
130. Розв’язування задач на знаходження остачі та на різницеве порівняння. Складання задач за виразом. (№121-127)      
131. Дії з іменованими числами . Розв’язування задач. Творча робота над задачами. Самостійна робота

(№228-236)

     
132.  Порівняння чисел та виразів у межах100. Розв’язування задач на додавання.  (№237-242)      
133.  Куля. Додавання чисел. Задачі на збільшення числа на кілька одиниць. Знаходження остачі. (№243-250)      
134. Закріплення навичок додавання і віднімання в межах 100. Складання і розв’язання задач .(№251-257)      
135. Додавання і віднімання в межах 20. Розв’язування задач та прикладів. (№258-262)      
136. Закріплення навичок додавання і віднімання в межах 100. Складання і розв’язування задач.(№263-269)      
137. Додавання і віднімання з переходом через 10. (№270-273)      
138. Геометричні фігури. Розв’язування задач та прикладів. (№274-279)      
139. Величини. Визначення часу за годинником. (№280-283)      
140. Закріплення вивченого. Підсумковий урок за рік      

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *