Календарне планування уроків математики в 6 класі (за підручником В.Г. Бевз, Г.П. Бевз)

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

Календарно-тематичний план з математики за підручником В.Г. Бевз, Г.П. Бевз для 6 класу. Нова програма.

№ уроку Зміст програмового матеріалу Кількість годин Дата
ПОДІЛЬНІСТЬ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ
1-2 Ділення і дільники числа 2
3-4 Ознаки подільності на 10, 5 та 2 2
5-6 Ознаки подільності на 3 та 9 2
7-8 Розкладання чисел на прості множники 2
9-10 Найбільший спільний дільник 2
11-12 Найменше спільне кратне 2
13 Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота 1 1
14 Тематичний контроль 1 1
ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ
15 Аналіз контрольної роботи. Звичай­ні дроби з рівними знаменниками 1
16-17 Основна властивість дробу 2
18-19 Скорочення дробів 2
20-21 Зведення дробів до спільного знаменника 2
22-25 Додавання і віднімання дробів 4
26 Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота 2 1
27 Тематичний контроль 2 1
28-30 Аналіз контрольної роботи. Множення дробів 3
31-33 Ділення дробів 3
34-37 Задачі на множення і ділення дробів 4
38-39 Перетворення звичайних дробів у десяткові 2
40 Наближені значення та дії над ними 1
41 Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота 3 1
42 Тематичний контроль 3 1
ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЇ
43-44 Аналіз контрольної роботи. Відношення 2
45-46 Ймовірність випадкової події 2
47-49 Пропорції 3
50-52 Відсоткове відношення. Задачі на відсотки 3
53-54 Пропорційні величини 2
55-56 Задачі на пропорційний поділ 2
57-59 Коло і круг 3
60-61 Діаграми 2
62 Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота 4 1
63 Тематичний контроль 4 1
64 Аналіз контрольної роботи. Підсумковий урок 1
РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА
65-66 Додатні й від’ємні числа 2
67-69 Координатна пряма 3
70-72 Цілі і дробові числа 3
73-75 Модуль числа 3
76-78 Порівняння раціональних чисел 3
79 Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота 5 1
80 Тематичний контроль 5 1
81-84 Аналіз контрольної роботи. Додавання раціональних чисел 4
85-88 Віднімання раціональних чисел 4
89-92 Множення раціональних чисел 4
93-96 Ділення раціональних чисел 4
97-100 Властивості додавання і множення 4
101 Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота 6 1
102 Тематичний контроль 6 1
103-104 Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач і вправ 2
105-107 Перетворення простіших виразів 3
108-110 Стандартний вигляд числа 3
111-115 Розв’язування рівнянь 5
116-118 Перпендикулярні й паралельні прямі 3
119-122 Координатна площина 4
123-125 Графіки 3
126 Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота 7 1
127 Тематичний контроль 7 1
128 Аналіз контрольної роботи 1
129-139 Узагальнення і систематизація математичних знань за 6-й клас 11
140 Підсумковий урок 1

Примітка. Розподіл годин на вивчення окремих розділів і нав­чальних тем учитель може змінити відповідно до програми, інди­відуальних особливостей учнівського колективу та власних упо­добань.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *