Історична граматика української мови. Практичний довідник

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

Практичний довідник містить теоретичні відомості та систему завдань, скерованих на практичне засвоєння закономірностей розвитку фонетичної та морфологічної будови української мови.

Автор: Жанна Колоїз
Рік видання:
 2014
Кількість сторінок: 76
Формат файлу: .ppt
Розмір файлу: 0.7 mb

Спираючись на дані порівняльного мовознавства, діалектології, сучасної української літературної мови, студенти матимуть змогу простежити становлення фонетичного та морфологічного рівнів мови.

Для студентів факультету української філології.

Рекомендовано до друку кафедрою української мови Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» (протокол №13 від 05.06.14).

Зміст
ВСТУП
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Практичне заняття №1. Історична граматика української мови як мовознавча дисципліна
Практичне заняття №2. Звукова система староукраїнської мови початкового періоду
Практичне заняття №3. Перехідні пом’якшення задньоязикових та зміни приголосних у сполученні з /j/
Практичне заняття №4. Відображення в українській мові фонетичних процесів праслов’янської
Практичне заняття №5-6. Фонетичні зміни протоукраїнської мови дописемного періоду
Практичне заняття №7. Історія редукованих голосних [ь], [ъ] Практичне заняття №8. Наслідки занепаду редукованих голосних [ь], [ъ] Практичне заняття №9-10. Становлення фонетико-фонологічної системи української мови
Практичне заняття №11. Іменник староукраїнської мови. Словотвірні та
граматичні особливості староукраїнського іменника
Практичне заняття №12-13. Типи відмінювання давніх іменників
Практичне заняття №14. Займенник староукраїнської мови
Практичне заняття №15. Прикметник староукраїнської мови
Практичне заняття №16. Числівник староукраїнської мови
Практичне заняття №17. Дієслово староукраїнської мови. Загальна характеристика староукраїнського дієслова
Практичне заняття №18. Історія часових форм староукраїнського дієслова
ЗРАЗКИ ВАРІАНТІВ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Історична граматика української мови (Фонетика)
Історична граматика української мови (Морфологія)
ПРАКТИЧНИЙ ДОВІДНИК
Аорист
Асиміляція [j] м’якими приголосними
Асиміляція та дисиміляція приголосних
Граматика історична
Давні зміни дифтонга, що позначався літерою
Депалаталізація, або ствердіння, приголосних
Депалаталізація, або ствердіння, приголосних перед [a] Депалаталізація, або ствердіння, приголосних перед [e] Детермінатив
Джерела вивчення історії української мови
Дієприкметники активні
Дієприкметники активні нечленні минулого часу
Дієприкметники активні нечленні теперішнього часу
Дієприкметники активні членні
Дієприкметники пасивні
Дієприслівники
Дієслово
Друге перехідне пом’якшення задньоязикових /ґ/, /к/, /х/
Етимологічні звуки [ы], [i] (и)
Завдання «Історичної граматики української мови»
Займенник зворотний
Займенники неособові
Займенники особові
Займенники предметно-особові
Закон відкритого складу
Закон складового сингармонізму
Зближення ненаголошеного [o] з [y] Звук [i] на початку слова
Зміна [a] на [o] на початку слова
Зміна [ґы], [кы], [хы] на [ґі], [кі], [хі] Зміна звукосполучень [*dt], [*tt] в [*st] Зміна звукосполучень [*or], [*ol] перед приголосним
Зміна ненаголошеного [o] в [a] Зміна початкового [je] на [o] Іменники *ā, *jā-основ
Іменники з основами на приголосний
Іменники *ĭ-основ
Іменники *ŏ, *jŏ-основ
Іменники *ŭ-основ
Іменники *ū-основ
Імперфект
Інфінітив
Історія носових голосних
Історія редукованих голосних [ь], [ъ] Історія формування сучасних відмін іменників
Категорія відмінка
Категорія істот / неістот
Категорія роду
Категорія числа
Класи староукраїнського дієслова
Лабіалізація [е] в [o] після шиплячих та [j] Мова праслов’янська
Мова старослов’янська
Мова українська
Назви числові дробові
Назви числові збірні
Назви числові порядкові
Назви числові прості
Назви числові складені
Наслідки занепаду редукованих у системі голосних
Наслідки занепаду редукованих у системі приголосних
Перетворення фонетичної системи праслов’янської мови
Перехід довгих [o], [e] в [i] Періодизація історії української мови Василя Німчука
Періодизація історії української мови Юрія Шевельова
Перфект
Перше перехідне пом’якшення задньоязикових /ґ/, /к/, /х/
Підгрупа західнослов’янських мов
Підгрупа південнослов’янських мов
Підгрупа східнослов’янських мов
Плюсквамперфект
Повноголосся друге
Повноголосся перше
Подовження етимологічних [о], [e] Пом’якшення приголосних у сполученні з /j/
Походження голосних староукраїнської мови
Поява вставних [o], [e] Приголосні протетичні
Прикметники
Прикметники нечленні, або іменникові
Прикметники членні, або займенникові
Редуковані [i] (и) та [ы] Редуковані [ь], [ъ] після [р], [л] між приголосними
Рефлексація h
Система голосних староукраїнської мови
Система приголосних староукраїнської мови
Спосіб наказовий
Спосіб умовний
Спрощення в новоутворених групах приголосних
Спрощення у групах приголосних
Ступені порівняння прикметників
Супін
Типи відмінювання давніх іменників
Третє перехідне пом’якшення задньоязикових /ґ/, /к/, /х/
Утрата звука [л] Утрата початкового [j] перед [y] Час майбутній
Час майбутній простий
Час майбутній складений6
Час минулий
Час передмайбутній
Час теперішній
Чергування [o], [e] з нулем звука
Числівники
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Схожі записи:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *