Хімія. Відповіді до запитань (шпора)

Скачати файл
(1 бал, середній: 5,00 із 5)
Завантаження...

a -амілаза слини каталізує гідроліз a-1,4-глікозидних зв’язків в молекулі крохмалю. Активатором її є іони: Натрію

60-літній чоловік звернувся до лікаря через 2 дні після появи болю в грудній клітці. При лабораторному аналізі в сироватці крові виявлено значне зростання активності ферментів: креатинфосфокінази та її МВ-ізоформи, аспартатамінотрансферази. Про розвиток патологічного процесу в якій тканині свідчать ці зміни? В серцевому м’язі.

α-амілаза слини каталізує гідроліз α-1,4-глікозидних зв’язків крохмалю. Активатором її є іони: Натрію

Агрегати муцину затримують воду, що забезпечує його в’язкість та захисну дію муцину. Це можливо тому, що до структури муцину входять: Глюкуронова кислота та N-ацетілгалактозамін 

Аміак є дуже отруйною речовиною, особливо для нервової системи. Яка речовина приймає особливо активну участь у знешкодженні аміака у тканинах мозку? Глутамінова кислота

Амінокислотні залишки, що найчастіше зустрічаються в колагені: Оксипролін, оксилізин, гліцин, пролін

Аналіз слини хворого на пародонтоз вказав на зниження активності каталази. Активація якого процесу відмічена у цього пацієнта? Вільно-радикального окислення; 

Аніони яких солей слини є продуктом знешкодження ціанідів у курців? Роданіди  

Бензойна кислота в організмі перетворюється у гіпурову кислоту (проба Квіка). Назвіть сполуку з якою вона зв’язується: Глікокол (гліцин)

Біоенергетика  мозку характеризується значною  залежністю від постачання киснем,  який  використовується переважно  на окислення  субстрату енергетичного   обміну. Який  субстрат  має значне  переважання рівня використання над іншими  субстратами енергетичного  обміну? Глюкоза 

Біохімічний механізм дії лізоциму полягає в тому що він руйнує: N-глікозидний зв’язок 

Біохімічною основою реакцій клітинного імунітету є каталітична активність лізосомальних гідролаз, які визначають високий рівень цитотоксичної дії таких лімфоїдних клітин, як: Т-кілери 

В експериментальних дослідженнях було встановлено, що стероїдні гормони впливають на протеосинтез. Вкажіть, на який етап цього процесу вони здійснюють вплив. Синтез специфічних м-РНК.

В лікарню поступила дитина з підозрою на прогресуючу м’язову дистрофію. Присутність в великій концентрації якого компоненту сечі підтвердить данний діагноз. Креатину.

В нормі рН слини складає 6,4 – 7,8. Зсув рН в лужний бік створює умови для: Надходження іонів кальцію і фосфору у тканини зуба 

В нормі рН слини складає 6,4 – 7,8. Зсув рН слини у кислий бік рН= 6,2 призводить до: Демінералізації емалі і розвику карієсу 

В організмі людини мелатонін регулює процеси статевого дозрівання, сну, функції шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної системи, володіє антистресорним ефектом, протисудомною дією. З якої сполуки в епіфізі людини синтезується даний гормон? Триптофану

В організмі семирічної дівчинки виявлена недостатня кількість міді. Зростає вірогідність розриву еластичних волокон, в яких відсутній десмозин та ізодесмозин. Це зумовлюється зниженням активності мідьвмісного ферменту: Лізилоксидази

В процесі дозрівання м-РНК до 3’ – кінця приєднується декілька сотень аденілових нуклеотидів. Яку функцію вони виконують? Запобігають дії нуклеаз 

В процесі лікування парадонтозу застосовують антиоксиданти. Вкажіть, яка з наведених природних сполук використовується в якості антиоксидантного засобу? Токоферол

В сечі хворого знайдені кетонові тіла. При якому захворюванні в сечі з’являються кетонові тіла? Цукровий діабет.

В слині міститься фермент, який володіє сильною бактерицидною дією завдяки здатності руйнувати 1-4 глікозидні зв’язки пептидогліканів бактеріальної стінки. Вкажіть на цей фермент: Лізоцим (мурамідаза) 

В слині міститься фермент, який здатний руйнувати α-1,4- глікозидні зв’язки в молекулі глікогену. Вкажіть на цей фермент. a-Амілаза; 

В якості антикоагулянтів використовують різноманітні речовини, в тому числі полісахарид природного походження, а саме: Гепарин

В’язкоеластичні властивості основної речовини сполучної тканини зумовлені переважно: Еластином

Важливим ферментом слини є лужна фосфатаза. До якого класу ферментів вона відноситься? Гідролаз 

Важливу функцію в процесах мінералізації кістки виконують наступні глікозамінглікани: хондроїтин-4-сульфат 

Визначення залишкового азоту крові має значення для діагностики захворювань нирок, серця і судин, печінки тощо. Що називають залишковим азотом крові? азот всіх безбілкових азотовмісних речовин крові

Використання гормонів в клініці частіше за все складає замісну терапію при гіпофункції відповідних залоз (інсулін, тироксин та ін.). Виключення складають глюкокортикоїди (кортизон,  гідрокортизон  та ін.), які широко застосовуються і при нормальній функції кори наднирників (лікування бронхіальної астми, ревматоїдного артириту, СКВ та ін.). Які з ефектів цих гормонів пояснюють їх широке застосування? Протизапальний та антиалергічний 

Відкладанню мінеральних солей в органічний матрикс зуба передує прискорений синтез такого полісахариду: Хондроітинсульфату 

Відкладанню мінеральних солей в органічний матрикс зуба передує прискорений синтез  полісахаридів. Який це полісахарид? Хондроїтинсульфату

Відомо, що в метаболізмі катехоламінових медіаторів особлива роль належить    ферменту моноаміноксидазі (МАО). Яким шляхом цей фермент інактивує ці         медіатори (норадреналін, адреналін, дофамін)? Шляхом видалення аміногрупи (-NH2)

Відомо, що в слині курців значно більше роданідів, ніж у некурців. З надходженням якої кислоти тютюнового диму це пов’язано? Синильної

Відомо, що можливості спортсмена з бігу на короткі чи довгі дистанції визначає співвідношення червоних і білих м’язових  волокон, з чим пов’язана різна швидкість розщеплення АТФ. Який компонент м’язів здійснює цей процес? Міозин 

Відомо, що накопичення аміаку є провідною причиною мозкової коми при печінковій недостатності. Яка вільна амінокислота відіграє першочергову роль в утилізації аміаку в мозку: глутамінова кислота

Відомо, що синовіальна рідина зменшує тертя суглобових поверхонь. При ревматизмі чи артриті її в’язкість знижується внаслідок деполімеризації такої речовини: Гіалуронової кислоти 

Відомо, що синовіальна рідина зменшує тертя суглобових поверхонь. При ревматизмі чи артриті її в’язкість знижується внаслідок деполімеризації такої речовини :Гіалуронової кислоти  

Відомо, що у людей, які постійно мешкають в умовах високогір`я, збільшується вміст еритроцитів в одиниці об`єму крові. Це сприяє отпимальному виконанню кров`ю такої функції: Транспортування газів

Вітамін А застосовують у стоматології як засіб? Що прискорює епітелізацію ерозій

Вітамін А у комплексі зі специфічними циторецепторами проникає через ядерні мембрани, індукує процеси транскрипції, що стимулює ріст та диференціювання клітин. Ця біологічна функція реалізується наступною формою вітаміну. А: Транс-ретиноєва кислота

Вміст гемоглобіну в крові хворого 88 г/л, знижена кількість еритроцитів, сеча червоного кольору, спостерігається ураження шкіри на відкритих сонцю місцях. Наявність якої патології обміну гемопротеїдів можна передбачити? Порфірії 

Вміст муцину  у слині становить 1,0 г/л. Це може бути наслідком: Гіперсекреції під’язикової залози

Гідролітичний фермент лізоцим слини має сильно виражену антибактеріальну дію завдяки активуванню наступного процесу в мембрані  мікроорганізмів: Розщеплення дисахаридів 

Гіповітаміноз С приводить до зменшення утворення органічного матрикса, затримці процесів ремінералізації, порушенню синтезу колагену, тому що цей вітамін бере участь у процесах: Гідроксилювання проліну і лізину

Гіпоглікемія – зниження рівня глюкози крові. Який гормон має гіпоглікемічний ефект? інсулін

Гіпосалівація, яка спостерігається при гострих і хронічних запаленнях слинних залоз, слинно-кам’яній хворобі зумовлює розвиток: Карієсу

Головним енергетичним субстратом головного мозку є: Глюкоза

Депресії, емоційні розлади є наслідком нестачі у головному мозку норадреналіну, серотоніну та інших біогенних амінів. Збільшення їх вмісту у синапсах можна досягти за рахунок антидепресантів, які гальмують фермент: Моноамінооксидазу

Дикумарол має структурну подібність з вітамінами групи К, але не має вітамінної дії. Який з перерахованих ефектів чинить дикумарол на організм людини? Знижує згортання крові

Дитині віком 1 рік зробили щеплення проти кору, яке супроводжується синтезом в організмі відповідних антитіл. Які особливості структурної організації геному еукаріотів забезпечують можливість синтезу великої кількості індивідуальних імуноглобулінів (антитіл)? Генетичні рекомбінації

Для консервування крові застосовують різноманітні антикоагулянти, в тому числі полісахарид природного походження, а саме: Гепарин 

Для м’язової тканини характерна специфічна система енергозабеспечення. Назвіть її. Креатинфосфаткіназна.

Для проведення аналізу кров пацієнта відібрали у присутності гепарину. Цей антикоагулянт за хімічною структурою належить до: Глікозамінгліканів

Для роботи серцевого м’язу необхідна енергія. Вказати основний субстрат, який є джерелом енергії в працюючому м’язі: Жирні кислоти 

Для стимуляції пологів породіллі лікар призначив простагландин Е2.З чого синтезується дана сполука? Арахідонової кислоти

Для формування тканин зуба необхідні кальцій і фосфор. Який з гормонів регулює фосфорно-кальцієвий обмін? Паратгормон

Для функції м’язів важливе значення має креатинфосфат, який утворюється з креатину і АТФ. Назвіть амінокислоти, які необхідні для синтезу креатину. Гліцин, аргінін, метіонін 

До лікаря звернувся пацієнт зі скаргами на головокружіння, погіршення пам’яті, періодичні судоми. Встановлено, що причиною таких змін є продукт декарбоксилювання глутамінової кислоти. Назвіть його: ГАМК

До лікаря звернувся працівник типографії із скаргами на загальну слабість, швидку втомлюваність та погіршення пам’яті. При об’єктивному обстеженні на поверхні зубів виявлена плямистість чорного кольору. Який найвірогідніше діагноз при такій клінічній симптоматиці: Флюороз 

До лікаря звернувся хворий із скаргами на постійну спрагу. Виявлена гіперглікемія, поліурія та підвищений вміст 17-кетостероїдів у сечі. Яке захворювання ймовірне? Стероїдний діабет

До фібрилярних елементів сполучної тканини належать колаген, еластин та ретикулін. Вкажіть амінокислоту, яка входить тільки до складу колагену, і визначення якої у біологічних рідинах використовується для діагностики захворювань сполучної тканини. Гідроксипролін

Електрофоретичне дослідження сироватки крові хворого пневмонією показало збільшення одної з білкових фракцій. Вкажіть її. Гама-глобуліни.

Еритроцит є живою клітиною і для своєї життедіяльності потребує енергію у вигляді АТФ. Який процес забезпечує цю клітину необхідною кількістю АТФ? Анаеробний гліколіз 

Жінка 30 років хворіє близько року, коли вперше з’явились болі в ділянці суглобів, їх припухлість, почервоніння шкіри над ними. Попередній діагноз ревматоїдний артрит. Однією з вірогідних причин цього захворювання є зміна в структурі білка сполучної тканини: Колагена

Жінка 30 років хворіє близько року, коли вперше з’явились болі в ділянці суглобів, їх припухлість, почервоніння шкіри над ними. Попередній діагноз ревматоїдний артрит. Однією з вірогідних причин цього захворювання є зміна в структурі білка сполучної тканини:Колагена

Жінка 42 років звернулась до лікаря зі скаргами на болі в суглобах, збільшення та зміну їх форми. В аналізах крові виявлено підвищення концентрації уратів. Встановлено діагноз – подагра. Причиною цього захворювання є порушення обміну: Пуринів

Жінка 43 років, робітниця лако-фарбного підприємства, жаліється на загальну слабкість, зниження ваги, апатію, сонливість. Хронічна свинцева інтоксикація підтверджена лабораторно, виявлена гіпохромна анемія. В крові підвищений рівень Zn-протопорфірину і понижений рівень δ-амінолевулінової кислоти. Це свідчить про порушенння синтезу: Гему 

З віком знижується активність навколо- вушних слинних залоз. Активність акого ферменту буде різко зменшуватись в слині? Амілази.

З віком знижується продуктивність навколовушних слинних залоз. Активність акого ферменту буде різко зменшуватись в слині?Амілази

З метою схуднення жінка обмежувала кількість продуктів в харчовому раціоні. Через 3 місяці в неї з’явилися набряки, збільшився діурез. Дефіцит яких компонентів їжі є причиною цього? білків

З надлишком якого елементу в їжі і воді пов’язане захворювання зубів флюороз? Фтор

З надлишком якого елементу в їжі і воді пов’язане захворювання зубів флюороз? Фтору

За умов тривалого голодування додатковим джерелом енергії для мозку служить окиснення: Ацетоацетату та b-оксибутирату 

За хімічною природою імуноглобуліни є: Глікопротеїнами

Залишки десмозину та ізодесмозину в еластині утворюються з амінокислотних радикалів наступних амінокислот Лізину.

Захисна функція слини зумовлена декількома механізмами, в тому числі наявністю ферменту, який має бактерицидну дію, викликає лізис полісахаридного комплексу оболонки стафілококів, стрептококів. Укажіть цей фермент Лізоцим

Зв’язування гормонів білково-петидної природи та катехоламінів з мембранним рецептором як правило приводить до утворення в клітині вторинних посередників-месенджерів. Який месенджер синтезується з АТФ? цАМФ 

Зміни концентрації в цитоплазмі якого  йону є біохімічним регулятором включення процесу м’язевого скорочення?  Ca+2 

Знешкодження ксенобіотиків (лікарських засобів, епоксидів, ареноксидів, альдегідів, нітропохідних тощо) та ендогенних метаболітів (естрадіолу, простагландинів, лейкотрієнів) проходить в печінці шляхом їх кон’югації з:  Глутатіоном 

Зниження активності якого фермента слини служить показником гіпофункції білявушної залози?Амілази  

Зниження співвідношення аденілових нуклеотидів АТФ/АДФ приводить до посилення гліколізу в тканинах пародонта в умовах гіпоксії. Яка реакція при цьому активується? Лактатдегідрогеназна

Імуноглобуліни в організмі людини реалізують гуморальну імунну відповідь на надходження чужорідних макромолекул – антигенів. За хімічною природою їхнього небілкового компонента вони належать до складних білків: Глікопротеїдів

Іони Са2+ – один з еволюційно найдревніших вторинних месенджерів в клітинах. Вони є активаторами глікогенолізу, якщо взаємодіють з:Кальмодуліном

Існує декілька шляхів знешкодження аміаку в організмі, але для окремих органів є специфічні. Який шлях знешкодження аміаку характерний для клітин головного мозку:Утворення глутаміну

Кальцитріол підтримує фізіологічні концентрації кальцію і фосфатів у плазмі крові і тим самим забезпечує мінералізацію тканин кістки і зуба. Який молекулярний механізм його дії? Активує експресію генів синтезу Ca2+ – зв‘язуючих білків

Камені сечовивідних шляхів утворюються із кристалів солей такої кислоти: Сечової

Катіонні глікопротеїни є основними компонентами слини привушних залоз. Які амінокислоти обумовлюють їх заряд? Лізин, аргінін, гістидин 

Кількість та склад слини змінюється при різних захворюваннях. При пародонтозі змінюється структура глікопротеїну слини, що приводить до: В’язкість слини збільшується 

Кількість та склад слини змінюється при різних захворюваннях. При пародонтозі змінюється структура глікопротеїну слини, що приводить до:В`язкість слини збільшується 

Колаген є  основним білком сполучної тканини, що  відіграє важливу роль у процесі остеогенезу. Недостатність якого вітаміну порушує  синтез колагену на  стадії посттрансляційної модифікації (гідроксилювання)? С 

Лимонна кислота має високу комплексоутворюючу властивість та приймає участь в процесі мобілізації кальцію, регуляції його концентрації в крові. Яка тканина є основним депо лимонної кислоти в організмі людини?Кісткова  

Лізоцим – антибактеріальний фактор, за механізмом дії є мурамінідазою. До якого класу ферментів він належить, якщо розщеплює глікозидні зв’язки в полісахаридному ланцюгу мураміну? Гідролази 

Лізоцим забезпечує загибель бактеріальних клітин, тому що діє на клітинну мембрану бактерій, пошкоджуючи: Вуглеводні компоненти мембран клітинної стінки 

Лікар з метою підтвердження діагнозу, направив хворого з ранньою стадією м’язової дистрофії у біохімічну лабораторію для проведення аналізу крові. Зростання активності якого ферменту може спостерігатися у даного пацієнта? Креатинкінази 

Лікар-стоматолог визначив наявність у хворого ерітеми на слизовій оболонці твердого піднебіння, щоках, яснах, язику у вигляді еритематозних плям з різкими границями, навколо червоної кайми губ, які є характерними ознаками системної червоної вовчанки. Підвищення вмісту якої речовини у крові може бути патогномонічним для ураження сполучної тканини. Гідроксипроліну

Лікування ерозії емалі розчином вітаміну D3 в олії виявилось неефективним. Яка причина незасвоєння цього вітаміну? Порушене виділення жовчі 

Локалізована в цитоплазмі карбомоїлфосфатсинтетаза ІІ каталізує реакцію утворення карбомоїлфосфату не з вільного аміаку, а з глютаміну. Цей фермент постачає карбомоїлфосфат для синтезу: Піримідинів

Людина в стані спокою штучно примушує себе дихати часто і глибоко на протязі 3-4 хв. Як це відбивається на кислотно-лужній рівновазі організму? Виникає дихальний алкалоз

Людина захворіла на пелагру. При опитуванні стало відомо, що напротязі тривалого часу вона харчувалась переважно кукурудзою, мало вживала м’яса. Що стало причиною виникнення пелагри? Дефіцит триптофану у кукурудзі

Людина споживає їжу багату вуглеводами. Активність якого ферменту в гепатоцитах індукується за цих умов у найбільшій мірі? Глюкокінази 

Медіаторами імунної системи є всі нижчеперелічені речовини, за винятком: Ліберинів і статинів

Молекули   антитіл складаються із легких (L)  та важких (H) поліпептидних ланцюгів, які з’єднані між собою зв’язками: дисульфідними  

Муцин – один з основних компонентів слини, по хімічній природі є складним білком, а саме: Глікопротеїном 

Муцин належить до складних білків, до складу простетичної групи його входять: Глюкуронова кислота і N – ацетилгалактозамін 

На основі тестостерону і дегідротестостерону синтезовані препарати, які використовують при захворюваннях, що супроводжуються виснаженням, при переломах і т.д. Який ефект в дії цих препаратів максимально посилений в порівнянні з вихідними структурами? Анаболічний

На судово-медичну експертизу надійшла кров дитини та передбачуваного батька для встановлення батьківства. Вкажіть ідентифікацію яких хімічних компонентів необхідно здійснити в дослідній крові. ДНК.

Надмірна концентрація глюкози в ротовій рідині при цукровому діабеті приводить до розвитку: Множинного карієсу   

Назвіть вітамін, що має антианемічну дію і впливає на гемопоез: Ціанкобаламін

Назвіть мінорну сполуку, що приймає участь в утворенні “КЕПу” в мРНК:7 – метилгуанозин

Назвіть структурні мономери молекули ДНК:Мононуклеотиди

Назвіть фермент, визначення якого в крові є найбільш інформативним в перші години після виникнення інфаркту міокарда: Креатинфосфокіназа 

Найбільш ефективним джерелом органічного фосфору, що використовується при мінералізації тканин зуба є: Фосфопротеїди

Недостанє поступлення вітамінів супроводжується змінами обмінних і фізіологічних функцій організму. При якому гіповітамінозі спостерігається порушення репродуктивної функції і дистрофія скелетної мускулатури? Вітаміну Е 

Недостатність яких вітамінів обумовлює кровоточивість ясен? Вітамінів С, К, Р

Нормальна структура і функції емалі забезпечуються динамічною рівновагою процесів демінералізації і ремінералізації. Які гормони мають найбільше виражену дію на баланс цих процесів? Тиреокальцитонін і паратгормон 

Одним з найважливіших ферментів слини, забезпечуючих загибель бактерій є: Лізоцим 

Одним з наслідків хронічного алкоголізму є розвиток алкогольної енцефалопатії, яка викликана недостатністю вітаміну В1, що знижує використання глюкози нервовими клітинами. Які процеси обміну вуглеводів при цьому порушуються? Порушення аеробного окиснення глюкози 

Одним із чинників розвитку подагри є надлишкове надходження в організм: Молібдену   

Однією із  функцій слини є  захисна, яка реалізується, зокрема,  формуванням місцевого імунітету слизової  оболонки за рахунок виділення привушними залозами білка: Секреторного  імуноглобуліну А               

Окуліст виявив у хворого збільшення часу адаптації ока до темряви. Недостаність якого вітаміну може бути причиною такого симптому? А

Основним білком кісткової тканини, що приймає участь у процесах мінералізації, є колаген. Який із наведених показників свідчить про інтенсивність обміну колагену? оксіпролін в сечі;

Основним компонентом мінерального матриксу кісткової тканини є: Са10  (РО4)6 (ОН)2

Особливістю енергетичного обміну в міокарді є майже повністю аеробний характер. Основним субстратом біологічного окислення в міокарді є: Жирні кислоти

Пародонтит супроводжується активацією протеолізу в тканинах пародонту. Підвищення якого компоненту ротової рідини свідчить про активацію протеолізу? Амінокислоти

Пародонтит супроводжується активацією протеолізу у тканинах пародонту. Підвищення концентрації якого компоненту ротової рідини свідчить про активацію протеолізу? Амінокислот 

Пацієнт 33- х віку. Хворіє 10 років. Періодично звертається до лікаря зі скаргами на гострі болі в животі, судоми, порушення зору. У його родичів спостерігаються подібні симптоми. Сеча червоного кольору. Госпіталізований з діагнозом – гостра проміжна порфірія. Причиною захворювання може бути порушення біосинтезу: Гему

Пацієнт 44 років скаржиться на слабкість, швидку втомлюваність. Артеріальний тиск становить 80/50 мм.рт.ст. У сироватці крові концентрація Na – 110 ммоль/л, К – 5,9 ммоль/л, вміст глюкози 2,8 ммоль/л. Недостатність продукції якого гормону може викликати такі симптоми? Альдостерону

Пацієнтка 24 років звернулась до лікаря зі скаргами на підвищену збудливість, вологість шкіри, зниження маси тіла при незмінному апетиті. При огляді виявлено: пульс – 92 уд/хв., дещо збільшена щитовидна залоза. Які зміни в концентрації гормонів в крові слід очикувати? Концентрація ТТГ підвищиться 

Пацієнту 35 років із зниженим згортання крові перед видаленням зуба лікар стоматолог призначив вікасол – структурний аналог вітаміну К. Вкажіть, який процес активується під впливом вікасолу. Карбоксилювання залишків глутамінової кислоти

Під час бігу на коротку дистанцію у нетренованих людей спостерігається м’язова крепатура внаслідок накопичення лактату. Вкажіть, з посиленням якого біохімічного процесу в організмі це може бути пов’язано. Глікогеноліз.

Під час дослідження чоловіка 24-х років виявлені наступні зміни сечі: добовий діурез – 10 літрів, відносна густина сечі – 1,001, якісні зміни відсутні. Пацієнт скаржиться на сильну спрагу, часте сечовиділення. Що є найбільш імовірною причиною даного захворювання? Гіпосекреція вазопресину

Під час епідемії грипу в дитячому садку для профілактики дітям інтраназально вводили інтерферон, що у клітинах індукує синтез ферменту фосфорилювання і фактор ініціації, що модифікує трансляції. Визначте, який це повинен бути фермент? Протеїнкіназа

Під час обстеження хворого Т. виявлено токсичний гепатит, що виник на фоні вживання ліків. Активність яких ферментів сироватки крові Ви запропонуєте визначити, паралельно з іншими дослідженнями, щоб підтвердити цей діагноз? Аланінамінотрансферази 

Після загоєння рани на її  місці утворився рубець. Яка речовина є основним компонентом цього різновиду  сполучної тканини? Коллаген 

Після загоєння рани на її місці утворився рубець. Яка речовина є основним компонентом цього різновиду сполучної тканини? Колаген

Після споживання їжі виникає аліментарна (харчова) гіперглікемія, яка стимулює секрецію такого гормону: Інсулін

Після тривалого курсу сульфаніламідних препаратів у хворого розвинулася макроцитарна анемія. Утворення активних форм яких вітамінів порушується при цьому? Фолієвої кислоти

Погіршення догляду за порожниною рота приводить до збільшення нальоту на зубах. Активність яких ферментів підвищується? Фосфатази 

Порушення нервової системи супроводжується підвищенням вмісту амонію в нервовій тканині. Особливу роль в усуненні аміаку відіграє: Глютамінова кислота

Порушення процесів мієлінізації нервових волокон призводить до неврологічних розладів і розумової відсталості. Такі симптоми характерні для спадкових і набутих порушень обміну: Сфінголіпідів

Порушення структури колагенових волокон при недостатності в організмі вітаміну С зумовлюється тим, що він є кофактором: Лізингідроксилази і пролінгідроксилази

Порушення функції острівків Лангерганса приводить до зниження продукції: Глюкогону та інсуліну.

При авітамінозі якого вітаміну може істотно знижуватися активність трансаміназ сироватки крові? В6

При аналізі крові виявлено знижений вміст гемоглобіну. Яка функція крові порушиться при цьому? Транспорт газів

При аналізі слини у пацієнта виявлено підвищений вміст лактату. Активація якого процесу є основною причиною підвищення лактату? Анаеробного розпаду глюкози

При бігу на довгі дистанції кістякова мускулатура тренованої людини використовує глюкозу з метою одержання енергії АТФ для м’язового скорочення. Вкажіть основний процес утилізації глюкози в цих умовах. Анаеробный гліколіз 

При вживанні печива, цукерок у змішаній слині тимчасово зростає рівень лактату. Активація якого біохімічного процесу призводить до цього? Анаеробний гліколіз

При гіперфункції кори надниркових залоз спостерігається потоншення шкіри та кровоносних судин, остеопороз. Причиною цього може бути: Пригнічення синтезу глікозаміногліканів і колагену 

При гіпоксії в міокарді збільшується вміст лактату, що гальмує активність: Фосфофруктокінази

При деяких патологічних станах (цукровий діабет, хвороба нирок) нічне виділення сечі переважає над денним. Такий стан називається: Ніктурією 

При дистрофії м’язів зменшується утворення креатинфосфату. В сечі таких хворих збільшується рівень: Креатину

При загальному дослідження пацієнта звертає на себе увагу потовщення шиї, екзофтальм, підвищення температури тіла, пульс 110/хв. Вміст яких гормонів доцільно визначити в крові пацієнта? Тироксину.

При інтенсивній роботі в м’язах утворюється значна кількість аміаку. Яка амінокислота відіграє основну роль в транспортуванні його в печінку: Аланін

При інтенсивній фізичній роботі частка лактату в енергетичному обміні міокарда досягла 65-90%, що забезпечується наявністю у серцевому м’язі: ЛДГ1

При ішемічній  хворобі серця міокард хворого знаходиться в умовах гіпоксії. Назвіть процес ліпідного обміну, швидкість якого в міокарді знижена.  b-окислювання ВЖК 

При лікуванні пародонтиту використовують препарати кальцію та гормон, що має здатність стимулювати мінералізацію зубів та гальмувати резобцію кіскової тканини, а саме: Кальцитонін

При лікуванні пародонтиту використовують препарати кальцію та гормон, що володіє здатністю стимулювати мінералізацію зубів та гальмувати резорбцію кісткової тканини, а саме: Кальцитонін 

При надлишковій секреції гормону в хворого розвився екзофтальм, виникла тахікардія, дратівливість і схуднення. Про який гормон йде мова? Тироксин 

При недостатності кровообігу в період інтенсивної м’язевої роботи в м’язі в результаті анаеробного окислювання глюкози накопичується молочна кислота. Яка її подальша доля? Переноситься кров’ю в печінку для синтезу глюкози

При недостатності якого вітаміну порушується синтез колагену, затримується процес мінералізації і утворення зуба, виникає кровотеча з ясен? Вітаміну С 

При недостатності якого вітаміну у дітей запізніле прорізання зубів, порушуються процеси мінералізації кісток та зубів? Вітамін D

При недостатності якого вітаміну у дітей запізнюється прорізання зубів та порушуються процеси мінералізації кісток та зубів? Вітаміну D 

При недостатньому поступленні каротинів з продуктами харчування сповільнюється ріст кісток у дітей. Який біохімічний процес порушений у таких пацієнтів? Синтез хондроїтинсульфатів;

При обробці перекисом водню слизової оболонки хворого, що страждає запаленням ротової порожнини, кров пофарбувалась у коричневий колір замість піноутворення. При зниженні концентрації якого з перелічених ферментів це можливо? Каталаза

При обстеженні пацієнта встановлено збільшення основного обміну на 50%. Збільшення секреції якого гормону спричинило цю зміну? Тироксину

При обстеженні хворого виявлена характерна клініка колагенозу. Вкажіть, збільшення якого показника сечі характерне для цієї патології. Гідроксипролін.

При обстеженні хворого виявлені дерматит, діарея, деменція. Вкажіть, відсутність якого вітаміну є причиною цього стану? Нікотінаміду.

При обстеженні хворого встановлено, що причиною гіпоплазії зубів є гіповітаміноз А та Д. Ці вітаміни призначили перорально, проте лікувального ефекту не було досягнуто. Яка можлива причина порушення засвоєння вітамінів?Нестача жовчних кислот

При огляді педіатром дитини 10 років, виявлено на шкірі множинні петехії, кровоточивість ясен. Яка основна причина вказаних симптомів? Порушення синтезу колагену

При огляді порожнини рота у пацієнта лікар-стоматолог почув запах ацетону і запідозрив цукровий діабет. Вкажіть який з означених нижче результатів тесту цукрового навантаження буде підтвердженням припущення лікаря. Перше значення – концентрація глюкози в сироватці крові натще, друге – через 1 годину і третє – через 2 години: 5,7 -13,0 – 7,3  ммоль/л  

При операції на щитовидній залозі з приводу захворювання на Базедову хворобу, помилково були видалені паращитовидні залози. Виникли судоми, тетанія. Обмін якого біоелемента було порушено? Кальція

При операції на щитовидній залозі з приводу захворювання на Базедову хворобу, помилково були видалені паращитовидні залози. Виникли судоми, тетанія. Обмін якого біоелемента було порушено? Кальцію

При остеолатеризмі зменшується міцність колагену, зумовлена  помітним зменшенням утворення поперечних зшивок у колагенових фібрилах. Причиною цього є зниження активності: Колагенази

При парадонтозі відбувається деструкція білкових та полісахаридних компонентів сполучної тканини. Який з наведених білків входить до складу сполучної тканини: Колаген

При пародонтиті збільшується секреція калікреїну. Вкажіть, які посилювачі запальної реакції утворюються в ротовій порожнині під дією цього ферменту? Кініни 

При патологічних процесах, які супроводжуються гіпоксією, відбувається неповне відновлення молекули кисню в дихальному ланцюзі і накопичення пероксиду водню. Вкажіть фермент, який забезпечує його руйнування. Каталаза.

При первинному гіперпаратиреоїдизмі (аденома, гіперплазія паращитоподібної залози) спостерігається демінералізація кісток. Як змінюються біохімічні показники плазми крові в таких пацієнтів? гіперкальціємія та гіпофосфатемія;

При підвищенні концентрації чадного газу в повітрі може наступити отруєння. При цьому порушується транспортування гемоглобіном кисню від легень до тканин. Яке похідне гемоглобіну при цьому утворюється? Карбоксигемоглобін 

При порушенні обміну нуклеотидів розвивається захворювання подагра в результаті нагромадження в організмі продуктів обміну: Сечової кислоти

При регенерації епітелію слизової оболнки порожнини рота (поділ клітин) відбулася реплікація (авторепродукція) ДНК за напівконсервативним механізмом. При цьому нуклеотиди нової нитки ДНК є комплементарними до: Материнської нитки

При рН слини нижче певного рівня вона з перенасиченої гідроксиапатитом стає ненасиченою і перетворюється з мінералізуючої рідини в демінералізуючу. Вкажіть граничний рівень рН, нижче якого виникає це явище? 6,2 

При рН слини нижче певного рівня вона перетворюється з мінералізуючої рідини в демінералізуючу. Вкажіть граничний рівень рН, нижче якого виникає це явище? 6,2 

При спадковій оротацидурії виділення оротової кислоти в багато разів перевищує норму. Синтез яких речовин буде порушений при цій патології? Піримідинових нуклеотидів 

При стоматологічному профілактичному огляді учнів, у деяких дітей на зубах знайдено щільні відкладення зубного каменя. Що приймає участь в їх створенні? фосфат кальцію 

При тривалому введенні одного з перелічених нижче гормонів спостерігається зменшення утворення та посилення резорбції кістки, розвиток остеопорозу. Який це гормон? Кортизол;

При трупному задубінні виникає ригідність м’язів, пов’язана з недостачею енергії у формі АТФ. Який етап елементарних актів м’язового скорочення блокований при трупному задубінні? Від’єднання голівки міозину від актину

При утилізації арахідонової кислоти по циклооксигеназному шляху утворюються біологічно активні речовини. Укажіть їх: Простагландини 

При цукровому діабеті і голодуванні в крові збільшується вміст ацетонових тіл, що використовуються в якості енергетичного матеріалу. Назвіть речовину, з якої вони синтезуються: Ацетил-КоА

При яких захворюваннях спостерігається зниження активності лізоциму в слині: Рак шлунку 

Секреція яких гормонів гіпофізу гальмується після прийому оральних контрацептивів, які містять естрогени? ФСГ та ЛГ  

Серед білків слини розрізняють імуноглобуліни п′яти класів. Який саме імуноголобулін формує місцевий імунітет слизової оболонки і відіграє вийнятково важливу роль у захисті від патогенних мікроорганізмів? Імуноглобулін А 

Серед імуноглобулінів є такий, що здатен секретуватися та здійснювати імунологічний захист від інфекції ротової порожнини та зубів. Вкажіть на нього. IgA Системні  захворювання часто супроводжувалися змінами  вмісту в ротовій рідині різних метаболітів. Концентрація якої речовини буде   підвищеною у  слині хворого  на  цукровий діабет. Глюкози 

Серед наведеного переліку речовин, що утворюються при повному гідролізі біополімерів є одна, яка міститься лише в ДНК: Тимін (5-метилурацил)

Серед ферментів слини є такий , що здатен гідролізувати пептидогліканову оболонку бактерій і тому має антибактеріальну активність. Який це фермент? Лізоцим

Серед ферментів слини є такий, що здатен гідролізувати пептидогліканову оболонку бактерій і тому має антибактеріальну активність. Який це фермент? Мурамідаза 

Сеча пацієнта каламутна і проявляє лужну реакцію. Після підкиснення та підігрівання сечі помутніння зникає. Присутність у сечі яких речовин обумовила її помутніння? Уратів 

Скарги та клінічні ознаки дозволяють припутсити, що у хворого інфаркт міокарда. З моменту серцевого нападу минуло 6 годин. Підвищення активності яких ферментів крові підтвердить це припущення?: АсАТ і креатинфосфокінази 

Скелетні м’язи використовують 5 шляхів для утворення АТФ. Найбільш швидким механізмом синтезу АТФ є:  Креатинфосфокіназна реакція

Спадкові захворювання – мукополісахаридози проявляються порушеннями обміну в сполучній тканині, патологією кісток та суглобів. Який показник аналізу сечі свідчить про наявність такої патології? Надмірна екскреція глікозамінгліканів

Сукупність яких сполук утворює загальний пул кислих продуктів, що нагромаджуються в зубному нальоті? Молочна, оцтова, пропіонова кислоти 

Тривале вживання великих доз аспірину викликає пригнічення синтезу простагландинів в результаті зниження активності фермента: Циклооксигенази 

У  хворого з нирковою недостатністю виявлено різке зниження вмісту натрію в крові.Відмічаються бліді рихлі набряки обличчя в ранковий час.Яка речовина,що входить в міжклітинний матрикс сполучної тканини зв’язує  іони натрію,які поступають з кровоносного русла? Гіалуронова кислота.

У 2-річної дитини кишковий дисбактеріоз, на фоні якого появився геморагічний синдром. Найбільш ймовірною причиною геморагій у цієї дитини є: Нестача вітаміну К 

У 7-річної дитини спостерігаються блювота, судоми, особливо після прийму білкової їжі. В сечі визначаються цитрулін та високий рівень аміаку. Вкажіть, порушення утворення якої речовини приводить до цього стану? Сечовини 

У будинок крихітки підкинули дитину 8-9-ти місяців, у якої ще не прорізалося жодного зуба. Що може бути причиною затримки появи зубів? Гіпофункція вітаміну Д 

У вагітної віком 28 років, досліджували ферменти в клітинах амніотичної рідини. При цьому виявилась недостатня активність β-глюкуронідази. Який патологічний процес спостерігається? Мукополісахародози

У вагітної з терміном вагітності 10 тижнів установлена загроза викидня. Оберіть гормон, який призначають у такому випадку, щоб урятувати вагітність. Прогестерон

У відділення травматології надійшов хворий з розтрощенням м’язової тканини. Вкажіть, який біохімічний показник сечі при цьому буде збільшений. Креатинін.

У дитини 0,5 року, виявлені симптоми ураження опорно-рухового апарату, деформації кінцівок, вісцеральну кардіотонію. Аналіз сечі показав значну ексекрецію глікозаміногліканів. Наявність якогї спадкової хвороби можна припустити у дитини? мукополісахаридозу 

У дитини 2-х років спостерігається рвота, порушення координації рухів, подразливість, сонливість, відраза до продуктів багатих на білки. В крові та сечі підвищений вміст аргініносукцинату. Який метаболічний процес порушений? Орнітиновий цикл 

У дитини 3 міс. спостерігається затримка психомоторного розвитку, гіпотонія м’язів, слабкість смоктання та крику,  поганий апетит. При аутопсії виявлено атрофію мозку зі  зменшенням сірої речовини та ділянками демієлінізації. Встановлено діагноз – хвороба Німана-Піка. З дефектом якого фермента пов’язана ця патологія:Сфінгомієлінази; 

У дитини 5 років з хворобою Коновалова-Вільсона при іридодіагностиці на рогівці знайдено зеленуваті кільця, які свідчать про порушення обміну міді. Який білок бере участь в транспорті цього мікроелементу? Церулоплазмін 

У дитини 9 років постійне почуття потреби пити, явна поліурія, питома густина сечі різко знижена. Виберіть патологію, яка супроводжується описаними клінічними ознаками: Нецукровий діабет

У дитини встановлено гостру ниркову недостатність. Яким біохімічним показником слини це можна підтвердити? Збільшенням в слині вмісту залишкового азоту. 

У дитини з нирковою недостатністю виявлена затримка прорізування зубів. Порушення утворення в нирках якої речовини найбільш імовірно є причиною цього? 1,25 (ОН)2Д3

У дитини наявне порушення формування емалі та дентину зубів через знижений вміст іонів кальцію в крові. дефіцит якого гормону може спричинити такі порушення? Тирокальцитонін

У дитини першого року життя спостерігається збільшення розмірів голови і живота, запізніле прорізування зубів, порушення структури емалі. Це є наслідком: Гіповітамінозу вітаміну Д

У дитини порушене формування емалі та дентину зубів через знижений вміст іонів кальцію в крові. Дефіцит якого гормону може викликати такі зміни? Паратгормону

У дитини спостерігається деформація скелету, молочні зуби мають недостатньо звапняковілу емаль, у сечі встановлено наявність кератансульфату. Яке вроджене захворювання спостерігається? Мукополісахаридоз 

У дитини спостерігеються вигини опорних кісток, зубні дефекти. Біохімічний аналіз крові вказує на гіпокальціємію. З недостатністю якого вітаміну пов’язаний цей стан? 1, 25 – дигідроксихолекальциферолу;

У дитини, що не одержувала протягом зими свіжих овочів і фруктів, при огляді виявлені множинні підшкірні крововиливи, запалення ясен, каріозні порожнини в зубах. Комбінацію яких вітамінів варто призначити дитині? Аскорбінової кислоти і рутину 

У жителів холодних кліматичних поясів при обмеженому вживанні фруктів та овочів, спостерігається сезонне (кінець зими – початок весни) зниження резистентності капілярів. Встановлено, що на відміну від чистої аскорбінової кислоти цедра лимонів і угорський червоний перець лікує геморагічну пурпуру у людей. Яка сполука знаходиться в цих продуктах і підсилює дію аскорбінової кислоти? Рутин

У жінки 32-х років запалення ясен (гінгівіт), що супроводжується гіпоксією. Вкажіть, утворення якого метаболіту вуглеводного обміну значно збільшується при цьому в тканинах пародонта. Лактату

У жінки 35 років із хронічним захворюванням нирок розвинувся остеопороз. Укажіть дефіцит якого з нижче перерахованих речовин є основною причиною цього ускладнення. 1.25(OH)2 D3

У калі новонародженої дитини, ка перебуває на природному вигодовуванні, виявили високий вміст імуноглобуліну А. Це пов´язано з: Високим вмістом імуноглобуліну А у молоці матері

У клініку надійшла дитина 4-х років з ознаками тривалого білкового голодування: затримка росту, анемія, набряки, розумова відсталість. Виберіть причину розвитку набряків у дитини: Зниження синтезу альбумінів

У клініку поступив хворий з підозрою на подагру. Який біохімічний аналіз слід назначити для уточнення діагнозу?  Визначення сечової кислоти в крові та в сечі

У комплексному лікуванні пародонтиту використовують токоферол. Який ефект зумовлює лікувальні властивості цього препарату? Антиоксидантний 

У лікарню потрапила дитина 6 років з ознаками ураження м’язів. Після обстеження виявлено дефіцит карнітину в м’язах. Біохімічним механізмом патології м’язів за цієї умови є порушення: Регуляції рівня Са

У людей, які тривалий час перебували у стані гіподинамії, після фізичного навантаження виникають інтенсивні болі в м’язах. Що може бути найбільш вірогідною причиною цього? Нагромадження в м’язах молочної кислоти 

У людини внаслідок фізичного навантаження збільшилась швидкість зсідання крові. Причиною цього є збільшена концентрація в крові я кого гормону: Плазмін

У молодого пацієнта, який знаходиться на обліку з приводу інсулінзалежного цукрового діабету, при обстеженні визначено концентрацію глюкози в крові – 8 ммоль/л. Пацієнт запевняє лікаря в тому, що він ретельно виконує всі призначення по контролю гіперглікемії. Лабораторне визначення якого показника в крові дозволить перевірити точність даних хворого? Глікозильованого гемоглобіну 

У немовляти внаслідок неправильного годування виникла виражена діарея. Одним з основних наслідків діареї є екскреція великої кількості бікарбонату натрію. Яка форма порушення кислотно-лужного балансу має місце у цьому випадку? Метаболічний ацидоз 

У немовляти затримка появи перших зубів. Вкажіть, недостача якого вітаміну спостерігається у немовляти: D3 

У новонародженого фізіологічна жовтяниця. Рівень вільного білірубіну в крові значно перевищує норму. Нестачею якого ферменту це обумовлено? УДФ-глюкуронілтрансферази

У нормі при змішаній їжі сеча кисла або слабокисла (рН=5,3–6,8). В даному випадку кисла реакція сечі зумовлюється, головним чином наявністю: NaH2PO4  i KH2PO4 

У нормі рН слини складає 6,4 – 7,8. До яких змін емалі призводить зсув рН слини у кислий бік (менше 6,2)? Демінералізація

У пацієнта виявлено підвищений вміст в сечі оксипроліну. Отриманий результат вказує на патологію: Сполучної тканини

У пацієнта після вживання сирих яєць з΄явилися дерматити. Авітаміноз якого вітаміну може спровокувати такі явища? Aвітаміноз біотіну

У пацієнта спадкова еритропоетична порфірія внаслідок дефіциту уропорфіриноген ІІІ косинтази. Порушення синтезу якої речовини має місце у пацієнта? Гему 

У пацієнта спостерігаються набряки м’яких тканин, виявлено гіпопротеїнемію. Зниження концентрації якого білку плазми крові приводить до такого стану. Альбумінів

У пацієнта цироз печінки. Дослідження якої з перелічених речовин, що екскретуються з сечею, може характеризувати стан антитоксичної функції печінки? Гіпурової кислоти

У пацієнта, хворого на остеопороз, підвищений вміст гідроксипроліну. Які чинники могли привести до цього? Розпад колагену

У пацієнта, що страждає на хронічну ниркову недостатність, розвинувся остеопороз. Порушення синтезу в нирках якого регулятора мінерального обміну є основною причиною остеопорозу? Утворення 1,25(ОН)2 Д3

У пацієнта, що страждає на хронічну ниркову недостатність, розвинувся остеопороз. Порушення якого процесу є основною причиною розвитку остеопорозу? Утворення 1,25(ОН)2 Д3 

У пацієнта, який страждає пухлиною кори надниркових залоз, взяли для дослідження сечу. Вкажіть кінцевий продукт катаболізму стероїдних гормонів, добова екскреція яких з сечею буде збільшена: 17-кетостероїди

У підтримці визначеної пози беруть участь повільні кістякові м’язи, що володіють значними резервами кисню. Яка речовина бере участь у запасании кисню в цих м’язах? Міоглобін 

У процесі мінералізації кісткової тканини відбувається формування білкової матриці, основними компонентами якої є: колаген і хондроїтинсульфати;

У процесі старіння спостерігається зменшення еластичність шкіри, кровоносних судин, погіршуються пружно-еластичні властивості хрящів, знижується репаративна здатність сполучної тканини. Причиною цього може бути: Знижується кількість протеогліканів

У результаті порушення роботи ЦТК і зниження концентрації його компонентів порушився синтез гему. Про який компонент ЦТК йде мова? Сукциніл- КоА 

У роботі м’язової тканини амплітуда м’язового скорочення підвищується азотвмісними сполуками ансерином і карнозином, які за хімічною природою є: Дипептидами

У ротовій порожнині міцелярний стан слини відіграє важливу роль у процесах мінералізації тканин зуба. Який із перелічених нижче факторів захищає міцели слини від агрегації? Муцин 

У сироватці крові пацієнта виявлено підвищення концентрації оксипроліну, сіалових кислот, С-реактивного білка. Загострення якої патології найімовірніше у даного пацієнта? Ревматизм

У сироватці крові пацієнта встановлено підвищення активності гіалуронідази. Визначення якого біохімічного показника сироватки крові дозволить підтвердити припущення про патологію сполучної тканини? Сіалові кислоти

У травматологію доставлено чоловіка з роздавлюванням м’язової тканини. Який біохімічний показник сироватки крові буде збільшений? Креатинін

У хворих з непрохідністью жовчевивідних шляхів пригнічується зсідання крові, виникають кровотечі, що є наслідком недостатнього засвоєння вітаміну: К

У хворих на еритропоетичну порфірію (хвороба Гюнтера) зуби флюоресцують в ультрофіолеті яскраво червоним кольором, шкіра чутлива до світла, сеча забарвлена в червоний колір. З недостатністю якого ферменту пов`язана ця хвороба? Уропорфіриноген ІІІ-косинтаза

У хворих на колагеноз має місце процес деструкції сполучної тканин. Зростання вмісту яких сполук в крові це підтверджує? Вміст оксипроліну та оксилізину в крові

У хворих на пігментну ксеродерму шкіра надзвичайно чутлива до сонячного світла, може розвиватись рак шкіри. Причиною є спадкова недостатність ферменту УФ-ендонуклеази. Внаслідок цього дефекту порушується процес: Репарації ДНК

У хворих на поширену пігментну ксеродерму шкіра дуже чутлива до сонячного світла. Дефект якого ферменту процесу репарації ДНК найвірогідніше має місце: УФ-ендонуклеази 

У хворих тиреотоксикозом спостерігається спостерігається гіпертермія,булімія,похудання, що пов’язано з порушенням: Спряження окислення і фосфорилювання

У хворого  стрептококовою інфекцією розвинувся геморагічний діатез. Яка причина підвищеної кровоточивості. Посилений фібриноліз.

У хворого 43 років спостерігається хронічний атрофічний гастрит, мегалобластна гіперхромна анемія. Відзначаються також наявність гіперсегментованих нейтрофілів у периферичній крові та підвищене виділення метилмалонової кислоти з сечею.Нестача якої коферментної форми вітаміну обумовила зазначені зміни? Метилкобаламіну

У хворого 45 років спостерігається дерматит, фотосенсибілізація, фуксиноподібний язик, діарея, деменція, зменшення екскреції з сечею метилнікотинаміду. Якою є коферментна форма вітаміну, недостатністю якого обумовлені зазначені зміни? Нікотинамідаденіндинуклеотидфосфат

У хворого 50 років діагностовано подагру, а в крові виявлено гіперурикемію. Обмін яких речовин порушений :  Пуринів

У хворого А. після переливання крові спостерігається жовтуватість шкіри та слизових оболонок, в крові підвищено рівень загального та непрямого білірубіну, в сечі підвищено рівень уробіліну, в калі- рівень стеркобіліну. Про який вид жовтяниці Ви можете судити? Гемолітична жовтяниця 

У хворого в крові збільшена концентрація пірувату. Значна кількість екскретується з сечею. Який авітаміноз спостерігається у хворого? Авітаміноз вітаміну В1

У хворого виявлена болючість по ходу крупних нервових стволів та підвищенний вміст пірувату в крові. Недостатність якого вітаміну може викликати такі зміни? В1

У хворого виявлена серповидноклітинна анемія. Заміна якої амінокислоти в поліпептидному ланцюгу Hb на валін призводить до цього захворювання? Глутамінової кислоти 

У хворого виявлено гіпохолестеринемію, гіпоглікемію, зменшення кількості кортикостероїдів у крові та їх метаболітів у сечі. Ймовірні причини даної стану: Хвороба Аддісона.

У хворого виявлено захворювання, яке пов’язане з деструкцією сполучної тканини (ревматизм), супроводжується підвищенням вмісту в сироватці крові: Сіалових кислот

У хворого виявлено підвищення активності ЛДГ1,2, АсАТ, креатинфосфокінази. В якому органі (органах) ймовірний розвиток патологічного процесу? У серцевому м’язі (початкова стадія інфаркта міокарда).

У хворого відмічається підвищена чутливість шкіри до сонячного світла. При стоянні сеча набуває темно-червоного кольору. Яка найбільш ймовірна причина такого стану? Порфірія

У хворого діагностовано себорейний дерматит, пов`язаний із дефіцитом вітаміну Н (біотину). Порушення активності якого з перелічених ферментів спостерігається у хворого? Ацетил-КоА-карбоксилази

У хворого з міопатією спостерігається різке зниження в м’язах міофібрилярних білків. Збільшення вмісту яких компонентів у сечі супроводжує це захворювання? Креатину

У хворого з нирковою недостатністю виявлене різке зниження вмісту натрію в сироватці крові. Відзначаються бліді рихлі набряки обличчя, що з’являються в ранковий час. Яка речовина, що входить у міжклітинний  матрикс сполучної тканини, зв’язує іони натрію, що надходять із кровоносного русла? Гіалуронова кислота 

У хворого з системною склеродермією  посилений  як біосинтез колагену,так і його розпад. Концентрація якої амінокислоти збільшиться в сечі цього хворого? Оксіпроліну

У хворого з частими кровотечами у внутрішні органи і слизові оболонки у складі колагенових волокон виявили пролін і лізин. Відсутність якого вітаміну приводить до порушення їх гідроксилювання? Вітаміну С

У хворого злоякісна анемія, яка визвана недостатністю вітаміну В12. За яких умов спостерігається дефіцит В12Порушення секреції внутрішнього фактора Касла

У хворого К. в слині знижена амілазна активність. Про яку патологію це свідчить? Гіпофункція привушні залози; 

У хворого на цукровий діабет в крові значно підвищений рівень кетонових тіл. Вкажіь, яке з означених нижче перетворень значно посилюється при цьому в нирках. гліцин + аргінін → гуанідинацетат

У хворого парадонтозом відзначається різка активація процесів вільно-радикального окиснення, про що свідчить нагромадження в слині продуктів цього процесу. Активність якого антиоксидантного  ферменту в слині може бути знижена в хворого? Каталази 

У хворого після загоєння опікових ран залишились шрами, рубці. Які з перерахованих ферментних препаратів доцільно застосувати для зменшення наслідків опіку? Гіалуронідазу, колагеназу

У хворого при лабораторному аналізі виявлено зниження рН крові та вмісту бікарбонатних іонів (лужний резерв крові), зростання вмісту молочної, піровиноградної та ацетооцтової кислот в крові та сечі. Який тип порушення кислотно-основної рівноваги спостерігається? Метаболічний ацидоз 

У хворого різко знизився вміст Са2+ в крові. Це призведе до збільшення секреції такого гормону: паратгормону

У хворого С. діагностовано міеломну хворобу. Загальний білок крові – 180 г/л. Такий рівень білка ймовірний за рахунок: Білка Бенс-Джонса

У хворого спостерігається атонія м’язів. Назвіть фермент м’язової тканини, активність якого може бути знижена при такому стані. Креатинфосфокіназа.

У хворого спостерігається глоссит, тріщинки в кутиках губ, кератити. Такі симптоми зумовленні недостатністю вітаміну: Рибофлавіну

У хворого спостерігається збільшення проникності стінок кровоносних судин із розвитком підвищеної кровоточивості ясен, виникнення дрібнокраплинних крововиливів на шкірі, випадання зубів. Яка патологія спостерігається у хворого? Гіповітаміноз С

У хворого спостерігається інтенсивна гіперсалівація, що зумовлює часткову нейтралізацію соляної кислоти в шлунку. Розщеплення яких речовин при цьому буде порушено? Білків

У хворого спостерігається прогресуюча демінералізація емалі, рН ротової рідини становить 6,0. Вживання якої їжі слід обмежити? Багатої на вуглеводи

У хворого спостерігаються дерматит, діарея, деменція. З анамнезу відомо, що основним продуктом харчування хворого є кукурудза. З нестачею якого вітаміну пов’язані  ці порушення? РР

У хворого явна прогресуюча м’язова дистрофія. Назвіть показник обміну азоту сечі, характерний для такого стану. Креатин.

У хворої 38 років ревматизм в активній фазі. Визначення якого з наступних лабораторних показників сироватки крові має діагностичне значення при даній патології? С-реактивного білка

У хворої 60 –ти років знижена активність основного травного ферменту слини. В цьому випадку порушується первинний гідроліз: Вуглеводів

У хворої суглоби збільшені, болючі. У крові пацієнтки підвищений рівень уратів. Як називається така патологія? Подагра

У хлопчика років хвороба Леш-Ніхана. В крові збільшена концентрація сечової кислоти. Вкажіть, порушення якого процесу є причиною цього спадкового захворювання? Розпаду пуринових нуклеотидів

У чоловіка 32 років, хворого на пневмонію, спостерігається закупорка мокротою дихальних шляхів. Як буде змінюватись кислотно-лужна рівновага крові? Респіраторний ацидоз 

У чоловіка 37 років установлена аденома паращитовидної залози. Вкажіть, баланс якої речовини порушується пацієнта в першу чергу. Кальцію

У чоловіка 38 років на фоні гіповітамінозу С підвищена кровоточивість ясен.Порушенням якого процесу це обумовлене? Гідроксилювання залишків проліну та лізину

У чоловіка 53 років діагностована хвороба Педжета. В добовій сечі різко підвищений рівень оксипроліну, що свідчить передусім про посилення розпаду: Колагену

У чоловіка 53 років діагностовано сечокам’яну хворобу з утворенням уратів. Цьому пацієнту призначено алопурінол, який є конкурентним інгібітором фермента: Ксантиноксидази

У юнака 18-и років діагностована м’язова дистрофія. Підвищення якої речовини в сироватці крові найбільш ймовірне при цій патології? Креатину

Функцію вторинного посередника, що забезпечує передачу зовнішніх сигналів до внутрішньоклітинних ефекторних систем виконують іони: Кальцію

Хвора 20 років доставлена в інфекційну лікарню з діагнозом вірусний гепатит. Які зміни білків крові характерні в разі цієї хвороби при середньоважких її формах? Зниження альбумінів та підвищення g-глобулінів

Хвора 36 років страждає на колагеноз. Збільшення вмісту якого метаболіту найбільш вірогідно буде встановлено у сечі? Оксипроліну

Хвора 46 років довгий час страждає прогресуючою м’язовою дистрофією (Дюшена). Зміни рівня якого ферменту крові є діагностичним тестом в даному випадку Креатинфосфокінази

Хвора 50 років скаржиться на постійне відчуття спраги, швидку втомлюваність, запаморочення в голові. Добовий діурез 4-5 літрів. Рівень глюкози в крові 4,6 ммоль/л, в сечі глюкоза не виявлена. У даному випадку доцільно перевірити вміст у крові: Вазопресину

Хвора 58 років надійшла у важкому стані: свідомість затьмарена , шкіра суха , очі запалі, ціаноз, запах гнилих яблук з рота. Глюкоза крові 15,1 ммоль/л, в сечі 3,5% глюкози. Що є причиною такого стану? Гіперглікемічна кома

Хворий 22 років скаржиться на збільшення розмірів ніг, кистей рук, рис обличчя, а також на головний біль, погіршення пам’яті, зміну тембру голосу. Захворювання почалось рік тому без видимих причин. Аналіз сечі в нормі. При обстеженні виявлено збільшення розмірів носу, щелеп, язика. Яка можлива причина змін в стані пацієнта? Гіперпродукція соматотропіну

Хворий 45 років скаржиться на загальну слабість, швидку стомлюваність, продовжує курс лікування ізоніазидом. При аналізі крові встановлено зниження активності амінотрансфераз та декарбоксилаз амінокислот. Хворому треба призначити: Піридоксальфосфат 

Хворий був доставлений в клініку з попереднім діагнозом прогресуюча м’язева дистрофія. Наявність якої речовини в сечі може підтвердити цей діагноз? Креатину

Хворий з діагнозом хвороби Гюнтера (ураження сполучної тканини). Дослідження якого метаболіту крові та сечі є найбільш інформативним Гідроксипролін

Хворий напередодні операції знаходився в стані стресу. Збільшення концентрації якого гормону в крові супроводжує цей стан. Адреналін.

Хворий поступив у клініку зі струсом мозку. На фоні невралгічних симптомів у крові збільшується концентрація аміаку. Яку речовину слід призначити для знешкодження аміаку у мозковій тканини? Глутамінова кислота

Хворий скаржився на загальну слабкість та кровотечу з ясен. Недостатність якого вітаміну можна припустити? Вітамін С

Хворого доставлено у медичний заклад в коматозному стані. Зі слів супроводжуючих вдалося з’ясувати, що хворий знепритомнів під час тренування на завершальному етапі марафонської дистанції. Яку кому найімовірніше запідозрити у даного пацієнта? Гіпоглікемічну.

Хворому , що страждає тромбоемболічним захворюванням,призначений штучний антикоагулянт пелентан.Антагоністом якого вітаміну є ця речовина? Вітаміну К

Хворому для лікування гіпоплазії призначили аплікації розчином кальція фосфату. Яким чином можна підвищити проникність емалі для цих іонів? Паратгормоном, вітаміном Д, фосфатазою. 

Хворому з гіпоплазією твердих тканин зуба стоматолог назначив вітаміни А і Д перорально. На чому основана тактика лікування? Ці вітаміни регулюють обмін гетеро полісахаридів зуба і сприяють відкладанню солей кальцію.

Хворому з підозрою на діагноз „прогресуюча м’язова дистрофія” було зроблено аналіз сечі. Яка сполука у сечі підтверджує діагноз даного пацієнта? Креатин

Хворому із розірваним сухожиллям м’яза стопи лікар в комплексне лікування призначив також аскорбінову кислоту, яка сприятиме утворенню зрілого колагену шляхом гідроксилювання залишків деяких амінокислот. Які амінокислоти зазнають таких змін? Пролін, лізин 

Хворому на пародонтоз лікар призначив аплікації вітаміну А. Активація якого процесу під впливом вітаміну А забезпечує лікувальний ефект? Росту та диференціювання клітин.

Хімічний склад слини та стан зубів змінюється при захворюваннях. Множинний карієс зубів спостерігається при: Цукровому діабеті 

Хлопчик 10-ти років поступив в лікарню для обстеження з приводу маленького росту. За два останні роки він виріс всього на 3 см. Недостатністю якого гормону зумовлений такий стан? Соматотропного 

Чоловік 58 років звернувся до лікаря зі скаргою на біль в суглобах, яка посилюється напередодні зміни погоди. При обстеженні пацієнта виявлено підвищення концентрації сечової кислоти в крові та сечі. Вкажіть, при розпаді яких речовин утворюється сечова кислота: Пуринових нуклеотидів 

Чоловік 60 років скаржиться на біль у суглобах. У сироватці крові пацієнта виявлено підвищення концентрації С-реактивного білка та оксипроліну. Для якого захворювання характерні ці симптоми? Ревматизм;

Чому дорівнює в нормі концентрація загального білка в слині людини? 2,0-5,0 г/л  

Що потрібно додати до донорської крові, законсервованої цитратом натрію, щоб викликати зсідання? Іони кальцію.

Яка з наведених мінеральних речовин міститься в твердих тканинах зуба в найбільшій кількості? Гідроксиапатит  Ca10(P04)6(OH)2

Яка з наведених нижче карбонових кислот утворює комплекс з солями кальцію та сприяє процесу мінералізації кісткової тканини? цитрат;

Яка з наведених тканин зуба містить найменшу кількість води? Емаль

Яка з наведених тканин містить найменшу кількість води? Емаль 

Яка причина порушення процесу утворення зубів у дітей хворих на “квашиоркор”? Білкове голодування

Яка речовина в складі слини синтезується в слинних залозах та поза ними і надає слині густий слизовий характер? Муцин

Яка речовина надає  слині в’язкий, слизовий характер, виконує захисну роль, захищає слизові ротової порожнини від механічного пошкодження? Муцин 

Яка речовина повинна надходити з їжею  в організм хворого, що страждає авітамінозом А: Каротин 

Яке значення має в нормі концентрація лізоциму в слині людини? 0,15-0,25 г/л  

Яке із тверджень про структуру антигенів невірне? Антигенні детермінанти жирів можуть включати 3 залишки жирних кислот.  Імуноглобуліни в організмі людини реалізують гуморальну імунну відповідь на надходження чужорідних макромолекул–антигенів. За хімічною природою небілкового компоненту в їх складі вони належать до складних білків: Глікопротеїнів 

Яке похідне гемоглобіну виявляється в крові при отруєнні чадним газом Карбоксигемоглобін.

Яке співвідношення Ca/P [кальцій/фосфор] в емалі зуба свідчить про руйнування структури гідроксиапатиту? 1,3  

Який біохімічний механізм дії лізоциму слини? Гідролізує N-глікозидні зв΄язки в пептидогліканах. 

Який вид апатиту складає найбільшу долю мінерального компоненту зубів людини? Гідроксиапатит 

Який гормон стимулює включення кальцію в остеобласти кісткової тканини зуба? Кальцитонін 

Який з наведених імуноглобулінів має секреторний компонент, міститься в слині, гальмує адсорбцію мікроорганізмів на емалі зубів? IgA

Який з наведених нижче ферментів каталізує гідроліз фосфорноефірних зв’язків і сприяє вивільненню фосфат-іонів, що використовуються для процесів мінералізації кістки: Лужна фосфатаза;

Який з перелічених гормонів знижує швидкість ліполізу в жировій тканині? інсулін

Який з перерахованих карієсогенних факторів носить місцевий характер? Ферментація вуглеводів під дією бактерій порожнини рота з утворенням кислот 

Який із компонентів циклу трикарбонових кислот утворює щільнозв’язані комплекси з кальцієм в дентині й бере участь в процесах мінералізації й демінералізації? Цитрат

Який із наведених нижче гормонів запобігає розвитку остеопорозу? альдостерон;

Який медіатор бере участь у нервово-м’язовій передачі? Ацетилхолін 

Який мікроелемент має найбільш виражену карієсогенну дію? Селен

Який найбільш швидкий механізм утворення АТФ, що необхідний для термінового включення процесу м’язового скорочення?  Генерація АТФ із креатинфосфату 

Який полісахарид (глікозаміноглікан) складає основу міжклітинної речовини сполучної тканини, скловидного тіла, синовіальної рідини, пуповини? Гіалуронова кислота

Який фермент необхідний для перетворення проколагену у колаген шляхом гідроксилювання залишків проліну до 4 – гідроксипроліну? Fe2+– аскорбатзалежна пролінгідроксилаза 

Який фермент продукується в нирках, надходить в плазму і бере участь в синтезі гормону ангіотензину, що підвищує артеріальний тиск? Ренін

Який фермент слини має антимікробну дію? Лізоцим  

Які білки міжклітинного матриксу завдяки зв’язуванню з іншими компонентами міжклітинного простору та рецепторами поверхні клітин різних типів відіграють роль молекулярного клею, забезпечуючи структурну організацію тканин: Фібронектини

Які з наведених гістогормонів володіють морфіноподібною (знеболюючою, снодійною) дією та впливають на нейрофізіологічні процеси в мозку? Ендорфіни 

Які з наведених гормонів є похідними холестерину, тобто, мають стероїдну природу? Кори наднирників, статеві

Які імуноглобуліни забезпечують імунний захист новонароджених: Іg А

Які небілкові азотвмісні речовини крові при нирковій недостатності виділяються із секретами травного каналу, а продукти їх розпаду подразнюють слизові оболонки порожнини рота, призводять до кровотечі з ясен, стоматиту та утворення неприємного запаху: Сечовина 

Схожі записи:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *