Хімія 8 клас. Усі уроки. Нова програма

Скачати файл
(5 бал, середній: 3,20 із 5)
Завантаження...

Методичний посібник містить усі розробки уроків хімії для 8 класу відповідно до нової програми. В основу покладена інтегральна технологія навчання. Посібник містить теоретичний і дидактичній матеріал до уроків, розробки перевірочних, контрольних і практичних робіт, а також календарне планування. До методичного посібника додається диск із презентаціями до уроків.

Рекомендовано вчителям загальноосвітніх шкіл, гімназій та ліцеїв, спеціалізованих професійних закладів.

Автор: Стеценко І. В., Овчаренко І. Ю.
Видавництво: Основа
Рік видання: 2016
Кількість сторінок: 287
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 6.7  mb

Зміст

ПЕРЕДМОВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ПОВТОРЕННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Урок 1. Повторення. Основні поняття хімії . . . . . . . . . . . . . 47
Урок 2. Розв’язування розрахункових задач за хімічними формулами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Урок 3. Діагностичний контроль знань учнів за 7 клас . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

ТЕМА 1. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА. БУДОВА АТОМА
Урок 4. Історичні відомості про способи класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні метали, інертні елементи, галогени . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Урок 5. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Урок 6. Вивчення будови періодичної системи . . . . . . . . . . . 65
Урок 7. Будова атома. Склад атомних ядер. Протонне й нуклонне число. Нуклід . . . . . . . . . . . . 69
Урок 8. Сучасне формулювання періодичного закону. Ізотопи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Урок 9. Будова атома. Склад атомних ядер . . . . . . . . . . . . . . 80
Урок 10. Будова електронних оболонок атомів. Стан електрона в атомі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Урок 11. Основний і промотований стани атома. Поняття про радіус атома . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Урок 12. Вивчення будови електронних оболонок атомів І–ІІІ періодів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Урок 13. Характеристика хімічних елементів малих періодів за їхнім місцем у періодичній системі й будовою атома . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Урок 14. Характеристика хімічних елементів малих періодів за їхнім місцем у періодичній системі й будовою атома . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Урок 15. Значення періодичного закону. Життя і наукова діяльність Д. І. Менделєєва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Урок 16. Узагальнююче повторення. Розв’язування задач за періодичною системою . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Урок 17. Узагальнюючий контроль знань № 1 з теми «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома» . . . . . . . . . . . . . 119
Урок 18. Корегування знань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

ТЕМА 2. ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ
Урок 19. Електронна природа хімічного зв’язку. Поняття про електронегативність. . . . . . . . . . . . . . . 129
Урок 20. Ковалентний зв’язок. Полярний і неполярний ковалентний зв’язок. Електронні формули молекул . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Урок 21. Закріплення знань про ковалентний зв’язок і його види . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Урок 22. Йонний зв’язок. Йони . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Урок 23. Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали. Залежність фізичних властивостей речовин від типу кристалічної ґратки . . . . . . . . . . . . 142
Урок 24. Закріплення знань про типи хімічного зв’язку. Залежність властивостей речовин від типу кристалічної ґратки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Урок 25. Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення елемента за формулою . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Урок 26. Складання формул сполук за відомими ступенями окиснення атомів елементів . . . . . . . . . . . 158
Урок 27. Узагальнююче повторення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Урок 28. Узагальнюючий контроль знань № 2 з теми «Хімічний зв’язок і будова речовини» . . . . . . . . . . . . 163
Урок 29. Корекція знань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

ТЕМА 3. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ
Урок 30. Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Урок 31. Розв’язування розрахункових задач . . . . . . . . . . . . 175
Урок 32. Молярна маса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Урок 33. Розв’язування розрахункових задач на знаходження кількості речовини, молярної маси й маси речовин . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Урок 34. Закон Авогадро. Молярний об’єм газів . . . . . . . . . . 181
Урок 35. Відносна густина газів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Урок 36. Розрахунки за хімічними формулами . . . . . . . . . . . 187
Урок 37. Узагальнююче повторення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Урок 38. Узагальнюючий контроль знань № 3 з теми «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Урок 39. Корекція знань з теми «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами» . . . . . . . . . . 200

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК
Урок 40. Класифікація неорганічних сполук, їхній склад і номенклатура . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Урок 41. Склад і назви оксидів, кислот, основ, солей . . . . . . . 203
Урок 42. Оксиди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Урок 43. Властивості оксидів. Застосування оксидів . . . . . . . 210
Урок 44. Кислоти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Урок 45. Властивості кислот . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Урок 46. Реакції заміщення й обміну. Застосування кислот . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Урок 47. Розв’язування розрахункових задач за хімічними рівняннями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Урок 48. Розв’язування розрахункових задач за хімічними рівняннями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Урок 49. Узагальнююче повторення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Урок 50. Узагальнюючий контроль знань № 4 з теми «Основні класи неорганічних сполук. Оксиди. Кислоти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Урок 51. Корекція знань з теми «Складні речовини. Оксиди. Кислоти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Урок 52. Основи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Урок 53. Властивості основ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Урок 54. Поняття про амфотерні гідроксиди. Використання основ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Урок 55. Солі, їхні властивості та одержання . . . . . . . . . . . . . 245
Урок 56. Властивості середніх солей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Урок 57. Розв’язування розрахункових задач за хімічними рівняннями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Урок 58. Хімічні властивості та способи одержання основних класів неорганічних сполук . . . . . . . . . . . 253
Урок 59. Генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Урок 60. Генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Урок 61. Поширеність у природі та використання оксидів, кислот, основ і солей. Вплив на довкілля . . . . . . . . . 260
Урок 62. Практична робота № 1 «Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
Урок 63. Розв’язування задач і вправ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Урок 64. Практична робота № 2 «Розв’язування експериментальних задач» . . . . . . . 267
Урок 65. Узагальнююче повторення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
Урок 66. Узагальнюючий контроль знань № 5 з теми «Складні речовини» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Урок 67. Корекція знань з теми «Складні речовини»……. 284

ЛІТЕРАТУРА

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *