Фізика 8 клас. Розробки уроків (Майстер-клас)

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

Посібник складений відповідно до чинної програми для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів (11-річна школа). Видання пропонує детальні розробки уроків з фізики, які містять план уроку, комплекс завдань і вправ для перевірки та закріплення материалу, що вивчається, додаткові й творчі завдання для розв’язання в класі та дома. До кожної теми дібрано цікаві фізичні факти, що дозволить зробити урок більш різноманітним. У додатку наводяться розробки нестандартних уроків, в основі яких — використання інтерактивних методів. До посібника безкоштовно додається календарно-тематичне планування. Видання призначено для вчителів фізики та студентів педагогічних вузів.

Автор: Ж. В. Іванова
Видавництво: Ранок
Рік видання: 2009
Кількість сторінок: 257
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 1.4  mb

Зміст
Передмова 6

Розділ I.

Механічний рух

Урок № 1/1 Механічний рух . 8

Урок № 2/2 Швидкість. Рівномірний прямолінійний рух 12

Урок № 3/3 Рівномірний прямолінійний рух. Розв’язування задач 17

Урок № 4/4 Лабораторна робота № 1 «Вимірювання швидкості руху тіла» . 19

Урок № 5/5 Нерівномірний рух. Середня швидкість 20

Урок № 6/6 Графіки руху тіла 24

Урок № 7/7 Криволінійний рух. Рух по колу 28

Урок № 8/8 Лабораторна робота № 2

«Вимірювання частоти обертання тіла» 33

Урок № 9/9 Механічні коливання. Математичний маятник 34

Урок № 10/10 Лабораторна робота № 3 «Дослідження коливань маятника» 39

Урок № 11/11 Механічні хвилі. Звук. Інфразвук. Ультразвук 40

Урок № 12/12 Лабораторна робота № 4 «Вивчення характеристик звуку» 44

Урок № 13/13 Тематична контрольна робота № 1 45

Розділ II.

Взаємодія тіл

Урок № 1/14 Тіла та їх взаємодія. Інерція 46

Урок № 2/15 Маса — міра інертності тіла 50

Урок № 3/16 Сила. Графічне зображення сил. Додавання сил, що діють уздовж однієї прямої 55

Урок № 4/17 Сила пружності. Закон Гука 58

Урок № 5/18 Сила тяжіння 63

Урок № 6/19 Вага тіла. Невагомість 68

Урок № 7/20 Лабораторна робота № 5 «Конструювання динамометра», лабораторна робота № 6

«Вимірювання сил динамометром. Вимірювання ваги тіла» 72

Урок № 8/21 Сила тертя 73

Урок № 9/22 Лабораторна робота № 7 «Вимірювання коефіцієнта тертя ковзання» . 82

Урок № 10/23 Тиск. Сила тиску . 83

Урок № 11/24 Тиск. Розв’язування задач 89

Урок № 12/25 Передача тиску рідинами й газами. Закон Паскаля . 92

Урок № 13/26 Тиск у рідинах 97

Урок № 14/27 Сполучені посудини 101

Урок № 15/28 Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску 105

Урок № 16/29 Зміна атмосферного тиску з висотою 110

Урок № 17/30 Виштовхувальна сила. Закон Архімеда 114

Урок № 18/31 Розв’язування задач на застосування закону Архімеда 118

Урок № 19/32 Плавання тіл . 122

Урок № 20/33 Лабораторна робота № 8 «Зважування тіла гідростатичним методом» . 127

Урок № 21/34 Тематична контрольна робота № 2 128

Розділ III.

Механічна робот а. Енергія

Урок № 1/35 Механічна робота . 129

Урок № 2/36 Потужність 133

Урок № 3/37 Прості механізми . 137

Урок № 4/38 Лабораторна робота № 9 «Визначення умов рівноваги важеля» 141

Урок № 5/39 Рухомий і нерухомий блоки. «Золоте правило» механіки 142

Урок № 6/40 Коефіцієнт корисної дії механізму 147

Урок № 7/41 Лабораторна робота № 10 «Визначення ККД похилої площини» 152

Урок № 8/42 Енергія. Потенціальна і кінетична енергія 153

Урок № 9/43 Потенціальна та кінетична енергія. Розв’язування задач 157

Урок № 10/44 Закон збереження і перетворення повної механічної енергії 160

Урок № 11/45 Тематична контрольна робота № 3 164

Розділ IV.

Теплові явища

Урок № 1/46 Тепловий стан тіла. Температура. Вимірювання температури 165

Урок № 2/47 Лабораторна робота № 11 «Вимірювання температури за допомогою різних термометрів» 170

Урок № 3/48 Внутрішня енергія тіла та способи її змінення 171

Урок № 4/49 Види теплопередачі 176

Урок № 5/50 Кількість теплоти. Питома теплоємність тіла 181

Урок № 6/51 Лабораторна робота № 12 «Визначення питомої теплоємності речовини» 185

Урок № 7/52 Розв’язування задач з теми «Кількість теплоти. Питома теплоємність тіла» 186

Урок № 8/53 Лабораторна робота № 13 «Вивчення теплового балансу при змішуванні води різної температури» 190

Урок № 9/54 Розв’язування задач на складання рівнянь теплового балансу . 191

Урок № 10/55 Теплота згоряння палива 194

Урок № 11/56 Розв’язування задач на повторення та закріплення вивченого матеріалу 199

Урок № 12/57 Лабораторна робота № 14 «Визначення ККД нагрівника» 202

Урок № 13/58 Плавлення і кристалізація. Температура плавлення 203

Урок № 14/59 Питома теплота плавлення. Розв’язування задач 208

Урок № 15/60 Випаровування і конденсація 211

Урок № 16/61 Кипіння. Питома теплота пароутворення і конденсації 216

Урок № 17/62 Розв’язування задач з теми «Питома теплота пароутворення» 220

Урок № 18/63 Закон збереження та перетворення енергії в механічних і теплових процесах 224

Урок № 19/64 Принцип дії теплових машин. Теплові двигуни 229

Урок № 20/65 Двигун внутрішнього згоряння 233

Урок № 21/66 Тематична контрольна робота № 4 237

Додаток

Розробки нестандартних уроків

Урок 1/67 Фізика за чайним столом 238

Урок № 2/68 Дослідження і освоєння космосу 241

Урок № 3/69 Енергетичні ресурси. Проблеми сучасної енергетики . 248

Урок № 4/70 Світовий океан — колиска життя 251

Література

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *