Фізика 10 клас. Комплексний зошит для контролю знань. Рівень стандарту

Скачати файл
(2 бал, середній: 4,00 із 5)
Завантаження...

Зошит відповідає вимогам чинної програми з фізики для 10 класу та призначений для поточного та тематичного контролю навчальних досягнень учнів з фізики. У частині 1 посібника з кожної теми, що вивчається, пропонується кілька видів перевірочних робіт: картки контролю теоретичних знань (перевіряється рівень засвоєння теоретичного матеріалу), самостійні роботи (перевіряється вміння розв’язувати якісні та розрахункові задачі на один-два логічні кроки), практичний тренінг (контролюється вміння застосовувати отримані знання при розв’язуванні задач різного типу), графічний тренінг (перевіряються навички читання та аналізу графічного матеріалу).

Автор: Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна
Видавництво: Ранок
Рік видання: 2012
Кількість сторінок: 71
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 15.4  mb

Кожна робота запропонована у двох варіантах, і на її виконання відводиться 10–25 хв. Зрозуміло, що залежно від рівня підготовки класу, завдань, які ставить перед собою вчитель на кожному уроці можна запропонувати учням виконати не всі завдання роботи, відповідно змінивши розподіл балів. Частина 2 посібника містить контрольні роботи в чотирьох варіантах. Якщо при виконанні контрольної роботи учень набрав 13 балів, він одержує оцінку 12 балів. Продумана структура навчального матеріалу, диференціація завдань за рівнем складності, наявність перфорації забезпечують оперативність під час проведення контролю знань за допомогою посібника. До зошита безкоштовно додається «Добірка запитань для усного опитування», яка допоможе швидко провести опитування учнів на різних етапах вивчення тем. У додатку також наводяться довідкові дані, необхідні для виконання завдань, поданих у зошиті. Зошит може бути використаний в комплекті з будь-яким підручником, призначеним для організації навчання фізиці в 10 класі на рівні стандарту. Призначено для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів і вчителів фізики.

Зміст
Частина 1. Поточний контроль знань
Картка контролю теоретичних знань 1. Вступ. Абетка кінематики 1
Практичний тренінг 1. Рівномірний прямолінійний 3
Самостійна робота 1. Закон додавання швидкостей. Середня швидкість 5
Самостійна робота 2. Швидкість і прискорення під час рівноприскореного прямолінійного руху 7
Практичний тренінг 2. Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху. Вільне падіння 9
Самостійна робота 3. Кінематика рівномірного руху тіла по колу 11
Картка контролю теоретичних знань 2. Сила. Додавання сил. Перший закон динаміки Ньютона. Інерція та інертність. Маса 13
Самостійна робота 4. Другий і третій закони динаміки Ньютона 15
Практичний тренінг 3. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Вага та невагомість. Штучні супутники Землі 17
Практичний тренінг 4. Рух тіла під дією кількох сил (рух у горизонтальному та вертикальному напрямках) 19
Практичний тренінг 5. Рух тіла під дією кількох сил (рух по похилій площині) 21
Практичний тренінг 6. Рух тіла під дією кількох сил (рух системи зв’язаних тіл). 23
Самостійна робота 5. Рівновага тіл. Момент сили 25
Практичний тренінг 7. Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу 27
Самостійна робота 6. Механічна робота. Потужність. Механічна енергія 29
Практичний тренінг 8. Механічна робота. Закон збереження механічної енергії. 31
Картка контролю теоретичних знань 3. Релятивістська механіка. 33
Картка контролю теоретичних знань 4. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії. 35
Практичний тренінг 9. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії 37
Самостійна робота 7. Газові закони. Рівняння стану ідеального газу 39
Графічний тренінг. Ізопроцеси в газах. 41
Картка контролю теоретичних знань 5. Пароутворення та конденсація. Вологість повітря. 43
Самостійна робота 8. Властивості рідин. Будова та властивості твердих тіл 45
Самостійна робота 9. Внутрішня енергія тіл. Перший закон термодинаміки 47
Самостійна робота 10. Теплова та холодильна машини 49
Частина 2. Контрольні роботи
Контрольна робота 1. Кінематика. 51
Контрольна робота 2. Закони динаміки. Рух тіла під дією кількох сил 55
Контрольна робота 3. Закони збереження 59
Контрольна робота 4. Основи молекулярно-кінетичної теорії. 63
Контрольна робота 5. Основи термодинаміки

Схожі записи:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *