Фізична культура 3 клас. Календарне планування. Нова програма (зі змінами)

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

Календарно-тематичне планування уроків фізичної культури в 3 класі. За новою програмою, зі змінами.

Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 10
Формат файлу: .doc
Розмір файлу: 0.1 mb

п/п

Тема уроку Дата Примітки
Теоретико-методичні знання

 

1

 

Відродження сучасних Олімпійських ігор. Символи, ри­туали і церемонії Олімпійських ігор. Організаційні впра­ви, загальнорозвивальні вправи. Рухливі ігри
2

 

Руховий режим молодшого школяра та його вплив на формування правильної постави. Фізичні навантажен­ня та реакція на них серцевих скорочень. Дихання під час виконання фізичних вправ. Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Рухливі ігри
3

 

Основні правила загартування. Правила рухливих ігор та безпеки на уроках фізичної культури та під час само­стійних занять фізичними вправами. Олімпійські ігри Стародавньої Греції. Організаційні вправи, загальнороз­вивальні вправи. Рухливі ігри
Способи рухової діяльності

 Школа культури рухів з елементами гімнастики

 

4

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. По­ложення тіла у просторі: сіди (нахили тулуба з різними положеннями ніг). Рухлива гра «Клас, струнко!»
5

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. По­ложення тіла у просторі: сіди (нахили тулуба з різними положеннями ніг). Рухлива гра «Клас, струнко!»
6

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. По­ложення тіла у просторі: сіди (перехід із сіду на правому стегні у сід на лівому стегні). Рухлива гра «Клас, струнко!»
7

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправ. Положен­ня тіла у просторі: упори (перехід із сіду на правому стегні у сід на лівому стегні). Рухлива гра «Вгадай, чий голос?»

 

8

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. По­ложення тіла у просторі: упори (згинання і розгинання рук в упорі на стегнах). Рухлива гра «Вгадай, чий голос? »
9

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. По­ложення тіла у просторі: упори (згинання і розгинання рук в упорі на стегнах). Рухлива гра «Вгадай, чий голос? »
10

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. По­ложення тіла у просторі: упори (згинання і розгинання рук в упорі лежачи). Рухлива гра «Світлофор»
11

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. По­ложення тіла у просторі: упори (перехід із упору при­сівши в упор стоячи, із упору лежачи в упор боком і на­впаки). Рухлива гра «Світлофор»
12

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправ. Поло­ження тіла у просторі: упори (перехід із упору присівши в упор стоячи, із упору лежачи в упор боком і навпаки). Рухлива гра «Світлофор»
13

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. По­ложення тіла у просторі: упори (перехід із упору при­сівши в упор стоячи, із упору лежачи в упор боком і на­впаки). Рухлива гра «Подоляночка»
14

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. По­ложення тіла у просторі: виси (підтягування у висі лежа­чи). Рухлива гра «Подоляночка»
15

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. По­ложення тіла у просторі: виси (підтягування у висі лежа­чи). Рухлива гра «Подоляночка»
16

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. По­ложення тіла у просторі: виси (підтягування у висі (хлоп­ці), у висі лежачи (дівчата). Рухлива гра «Подоляночка»
17

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Еле­менти акробатики: перекид назад в упор стоячи на колі­нах, в упор присівши. Рухлива гра «Мак»
18

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Еле­менти акробатики: перекид назад в упор стоячи на колі­нах, в упор присівши. Рухлива гра «Мак»
19

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Еле­менти акробатики: два перекиди вперед злитно. Рухлива гра «Мак»

 

20

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Еле­менти акробатики: два перекиди вперед злитно. Рухлива гра «Мак»
21

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Еле­менти акробатики: два перекиди вперед злитно. Рухлива гра «Мак»
22

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Еле­менти акробатики: «міст» із положення лежачи. Рухлива гра «Дрова»
23

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Еле­менти акробатики: «міст» із положення лежачи. Рухлива гра «Дрова»
24

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Еле­менти акробатики: «міст» із положення лежачи. Рухлива гра «Дрова»
Школа пересувань
25

 

Правила безпеки під час занять із застосуванням пере­сувань. Організаційні вправи, загальнорозвивальні впра­ви. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. «Човниковий біг» 4 х 9м. Рухлива гра «Гуси-лебеді»
26

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби. Різновиди бігу. «Човниковий біг» 4 х 9 м. Рухлива гра «Гуси-лебеді»
27

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби. Різновиди бігу. «Човниковий біг» 4 х 9 м. Рухлива гра «Гуси-лебеді»
28

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби. Різновиди бігу. Біг з високого старту до З0 м. Рухлива гра «Квач»
29

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби. Різновиди бігу. Біг з високого старту до З0 м. Рухлива гра «Квач»
З0

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби. Різновиди бігу. Біг з високого старту до З0 м. Рухлива гра «Квач»
31

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби. Різновиди бігу. Чергування ходьби та бігу до 1 100 м. Рухлива гра «Команда швидконогих»
32

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби. Різновиди бігу. Чергування ходьби та бігу до 1100 м. Рухлива гра «Команда швидконогих»
33

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби. Різновиди бігу. Чергування ходьби та бігу до 1 100 м. Рухлива гра «Команда швидконогих»
34

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби. Різновиди бігу. Рівномірний біг до 900 м. Рухлива гра «Білі ведмеді»
35

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби. Різновиди бігу. Рівномірний біг до 900 м. Рухливі ігри
36

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби. Різновиди бігу. Рівномірний біг до 900 м. Рухлива гра «Білі ведмеді»
37

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби. Різновиди бігу. Танцювальні кроки: кро­ки з притупуванням. Рухлива гра «Білі ведмеді»
38

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби. Різновиди бігу. Танцювальні кроки: кро­ки з притупуванням. Рухлива гра «Горішки»
39

 

Організовуючі вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби. Різновиди бігу. Танцювальні кроки: кроки з притупуванням, «вірьовочка». Рухлива гра «Горішки»
40

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різно­види ходьби. Різновиди бігу. Танцювальні кроки: «вірьовоч­ка», «вихилясник», «припадання». Рухлива гра «Горішки»
41

 

Організаційні вправи,  загальнорозвивальні вправи. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. Танцювальні кроки: найпростіші комбінації з елементів українського танцю. Рухлива гра «Горішки»
42

 

Організаційні вправи,  загальнорозвивальні вправи. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. Танцювальні кроки: найпростіші комбінації з елементів українського танцю. Рухлива гра «Повінь»
43

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби. Різновиди бігу. Танцювальні кроки: рит­мічні завдання. Рухлива гра «Повінь»
44

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. Лазіння по похилій гімнастичній лаві однойменним та різнойменними спо­собами. Рухлива гра «Повінь»
45

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби. Різновиди бігу. Лазіння по гімнастичній стінці однойменним та різнойменними способами. Рух­лива гра «Повінь»

 

46

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби. Різновиди бігу. Лазіння по гімнастичній стінці однойменним та різнойменними способами. Рух­лива гра «Повінь»
47

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби. Різновиди бігу. Лазіння по гімнастичній стінці з вантажем на голові. Рухлива гра «Гуси- лебеді»
48

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби. Різновиди бігу. Перелізання через пере­шкоди, висотою до 100 см. Рухлива гра «Гуси-лебеді»
49

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби. Різновиди бігу. Перелізання через пере­шкоди, висотою до 100 см. Рухлива гра «Квач»
50

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. Подолання лазінням, перелізанням та під повзанням смуги із 3—5 перешкод. Рухлива гра «Квач»

 

51

 

Організаційні вправи,  загальнорозвивальні вправи. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. Подолання лазінням, перелізанням та під повзанням смуги із

3-5 перешкод. Естафети.

52

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби. Різновиди бігу. Лижні ходи — одночас­ний без кроковий, поперемінний двокроковий хід. Спус­ки у низькій стійці. Підйоми «драбинкою». Гальмування «плугом», «напівплугом». Рухлива гра «Сороконіжка»

 

53

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби. Різновиди бігу. Лижні ходи — одночас­ний без кроковий, поперемінний двокроковий хід. Спус­ки у низькій стійці. Підйоми «драбинкою» . Гальмування «плугом», «напівплугом». Рухлива гра «Сороконіжка»

 

54

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьбп. Різновиди бігу. Лижні ходи — одночас­ний без кроковий, поперемінний двокроковий хід. Спус­ки у низькій стійці. Підйоми «драбинкою» . Гальмування «плугом», «нашвплугом». Рухлива гра «Сороконіжка»
55

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. Пересування на лижахж до 1000 м вивченими ходами. Рухлива гра «На одній лижі!»
56

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби. Різновиди бігу. Пересування на лижах до 1000 м вивченими ходами. Рухлива гра «На одній лижі»
57

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби. Різновиди бігу. Пересування на ковзанах: ходьба на ковзанах, пружні присідання, повороти пере­ступанням праворуч та ліворуч, гальмування пересту­панням. Рухливі ігри
58

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби. Різновиди бігу. Пересування на ковзанах: ходьба на ковзанах, пружні присідання, повороти пере­ступанням праворуч та ліворуч, гальмування пересту­панням. Рухливі ігри
59

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби. Різновиди бігу. Пересування на ковзанах: ходьба на ковзанах, пружні присідання, повороти пере­ступанням праворуч та ліворуч, гальмування пересту­панням. Рухливі ігри
60

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби. Різновиди бігу. Плавання: вправи на суші — імітаційні вправи. Рухлива гра «Поверни м’яч!»
61

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. Плавання: вправи на суші — імітаційні вправи. Рухлива гра «Поверни м’яч!»
Школа м’яча
62

 

Правила безпеки на заняттях із застосуванням м’ячів. Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби та бігу. Вправи з малим м’ячем: метання малого м’яча «із-за спини через плече», стоячи на одно­му, двох колінах. Рухлива гра «Влуч у ціль!»
63

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби та бігу. Вправи з малим м’ячем: метання малого м’яча «із-за спини через плече», стоячи на одно­му, двох колінах. Рухлива гра «Влуч у ціль!»
64

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби та бігу. Вправи з малим м’ячем: метання малого м’яча «із-за спини через плече», на дальність із місця. Рухлива гра «Мисливці і качки»
65

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби та бігу. Вправи з малим м’ячем: метання малого м’яча «із-за спини через плече», на дальність із місця. Рухлива гра «Мисливці і качки».
66

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби та бігу. Вправи з малим м’ячем: метання малого м’яча «із-за спини через плече», на дальність із місця. Рухлива гра «Мисливці і качки»
67

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби та бігу. Вправи з малим м’ячем: метання малого м’яча «із-за спини через плече», у вертикальну ціль. Рухлива гра «Передав — сідай!»
68

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби та бігу. Вправи з малим м’ячем: метання малого м’яча «із-за спини через плече», у вертикальну ціль. Рухлива гра «Передав — сідай!»
69

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби та бігу. Вправи з малим м’ячем: метання малого м’яча «із-за спини через плече» , у горизонтальну ціль. Рухлива гра «Передав — сідай!»
70

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби та бігу. Вправи з великим м’ячем: елемен­ти баскетболу (тримання, передачі м’яча, ловіння м’яча, ведення м’яча). Рухлива гра «М’яч середньому»
71

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби та бігу. Вправи з великим м’ячем: елемен­ти баскетболу (тримання, передачі м’яча, ведення м’яча). Рухлива гра «Зустрічна естафета»
72

 

Організаційні   вправи,   загальнорозвивальні   вправи різновиди ходьби та бігу. Вправи з великим м’ячем: еле­менти баскетболу (тримання, передачі м’яса, ловіння м’яча, ведення м’яча). Рухлива гра «Зустрічна естафета»
73

 

Організаційні  вправи,   загальнорозвивальні  вправи. Різновиди ходьби та бігу. Вправи з великим м’ячем: еле­менти баскетболу (тримання і передачі м’яса, ловіння м’яча, ведення м’яча). Рухлива гра «Зустрічна естафета»
74

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різно­види ходьби та бігу. Вправи з великим м’ячем:елементи футболу (удари внутрішньою та середньою частиною під­йому по нерухомому м’ячу у вертикальну та горизонтальну ціль, ведення м’яча між стійок, жонглювання м’ячем (хл.), повітряною кулькою (дівч.)). Рухлива гра «Найкраща пара»
75

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби та бігу. Вправи з великим м’ячем: елементи футболу (удари внутрішньою та середньою частиною під­йому по нерухомому м’ячу у вертикальну та горизонталь­ну ціль, ведення м’яча між стійок, жонглювання м’ячем (хл.), повітряною кулькою (дівч.)). Рухлива гра «Най­краща пара»
76

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби та бігу. Вправи з великим м’ячем: елемен­ти футболу (удари внутрішньою та середньою частиною підйому по нерухомому м’ячу у вертикальну та горизон­тальну ціль, ведення м’яча між стійок, жонглювання м’ячем (хл.), повітряною кулькою (дівч.)). Рухлива гра «Найкраща пара»
77

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби та бігу. Вправи з великим м’ячем: елемен­ти футболу (удари внутрішньою та середньою частиною підйому по нерухомому м’ячу у вертикальну та горизон­тальну ціль, ведення м’яча між стійок, жонглювання м’ячем (хл.), повітряною кулькою (дівч.)). Рухлива гра «Грай та не втрачай»
Школа стрибків

 

78

 

Правила безпеки під час занять стрибками. Організацій­ні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різновиди ходь­би та бігу. Стрибки зі скакалкою на одній та двох ногах. Рухлива гра «Грибок»

 

79

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби та бігу. Стрибки зі скакалкою на одній та двох ногах. Рухлива гра «У річку, гоп! »

 

80

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби та бігу. Стрибки зі скакалкою на одній та двох ногах, обертаючи скакалку вперед і назад. Рухлива гра «У річку, гоп!»
81

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби та бігу. Стрибки у висоту з прямого роз­бігу. Рухлива гра «У річку, гоп!»
82

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби та бігу. Стрибки у висоту з прямого роз­бігу. Рухлива гра «Переправа через річку»
83

 

Організовуючі вправи, загальнорозвивальні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Стрибки у висоту, застрибування на м’які перешкоди. Рухлива гра

«Переправа через річку»

84

 

Організовуючі вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби та бігу. Стрибки у висоту, застрибування на м’які перешкоди. Рухлива гра «Переправа через річку»
85

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби та бігу. Стрибки у довжину з місця. Рух­лива гра «Гречка»
86

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Стрибки у довжину з розбігу 5—7 кроків способом «зігнувши ноги». Рухлива гра «Гречка»
87

 

Організаційні вправи,  загальнорозвивальні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Стрибки у довжину з розбігу 5-7 кроків способом «зігнувши ноги». Рухлива гра «Пень»
88

 

Організаційні вправи,  загальнорозвивальні  вправи. Різновиди ходьби та бігу. Стрибки у довжину з розбігу 5-7 кроків способом «зігнувши ноги». Рухлива гра «Пень»
Школа активного відпочинку (рекреації)

 

89

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби та бігу. Рухливі ігри «Клас, струнко!», «Вгадай, чий голос?»

 

90

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Рухливі ігри «Гуси-лебеді», «Квач».

 

91

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби та бігу. Рухливі ігри «Команда швидко­ногих»
92

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби та бігу. Рухливі ігри «Білі ведмеді», «Го­рішки»
93

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби та бігу. Рухливі ігри «Горішки», «Повінь»
94

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Рухливі ігри «У річку, гоп!», «Повінь»
95

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби та бігу. Рухливі ігри «Переправа через річку», «Квач»
96

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби та бігу. Рухливі естафети
97

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби та бігу. Рухливі естафети
98

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби та бігу. Рухливі ігри «Мисливці і качки» , «Наввипередки за м’ячем»
99

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби та бігу. Рухливі ігри «Мисливці і качки» , «Наввипередки за м’ячем»
100

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби та бігу. Рухливі ігри «Мисливці і качки», «Наввипередки за м’ячем»
101

 

Організаційні вправи,  загальнорозвивальні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Рухливі ігри «Зустрічна еста­фета» , «Влуч у піль!»
102

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби та бігу. Рухливі ігри «Зустрічна естафе­та» , «Влуч у ціль!»
103

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби та бігу. Рухливі ігри «Зустрічна естафе­та» , «Влуч у піль!»
104

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби та бігу. Рухливі ігри «Зустрічна естафе­та» , «Влуч у ціль»
105

 

Підсумковий урок за рік

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *