Довідник класного керівника в запитаннях та відповідях

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

Довідник класного керівника містить фахові рекомендації та чинні нормативно-правові акти щодо виховної сфери загальної середньої освіти. У цьому довіднику учитель знайде відповіді на всі запитання щодо організації навчально-виховного процесу. Довідник складений у формі розгорнутих відповідей на типові запитання, які постійно постають перед класним керівником. Усі запитання та відповіді згруповані у певні тематичні розділи, що значно полегшує та прискорює роботу з довідником.

Автор: М. Є. Канцедал, О. М. Кравцова
Видавництво:
 Ранок
Рік видання:
 2006
Кількість сторінок: 385
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 1.6 mb

Сподіваємося, що це видання стане у пригоді як досвідченому вчителеві, так і його молодому колезі. Також вона може зацікавити батьків і студентів вищих навчальних педагогічних закладів.

Зміст
Хто ви, сучасний класний керівник?. 3

Розділ 1. Організація роботи класного керівника

З чого слід розпочати роботу класному керівникові?5

Алгоритм роботи класного керівника–початківця . 10

Розділ 2. Складання плану виховної роботи

Як скласти план виховної роботи?11

Складові плану виховної роботи класного керівника 13

Психолого-педагогічна характеристика класу

(За Л. Гуткіною) 14

Розділ 3. Класні та загальношкільні виховні заходи

Як організувати участь дітей у класних, позакласних і загальношкільних заходах, або Давайте будемо жити дружньо та інтересно!16

Етапи колективної творчої справи (За Л. Малєнковою) . 17

Конкурс спортивних сімей «Мама, тато і я — спортивна сім’я» 18

Сценарій свята «Вивчаємо українські обряди і традиції. Сватання» (За мотивами: М. Гоголь «Вечори на хуторі поблизу Диканьки») 21

Що таке виховна година?24

Яким повинен бути перший крок класного керівника у напрямку соціально–правового захисту дитини? .26

Навіщо класному керівникові робота з батьками?. 29

Батьківські збори, яких учні не бояться, і в яких батьки в них не розчаровуються30

Пам’ятки для батьків .36

Розділ 4. Формування культури безпечної поведінки Як сформувати у дитини культуру безпечної поведінки?. 62

Організація профілактичної роботи. З чого почати? . 65

Тематика бесід (занять) з попередження дитячого травматизму67

Що потрібно робити класному керівникові у разі нещасного випадку з учнем?.71

Розділ 5. Пропаганда здорового способу життя Як навчити дитину берегти своє здоров’я та заохочувати до здорового способу життя?.74

Конкурс плакатів з пропаганди здорового способу життя75

Батьківські збори 78

Розділ 6. Профілактика правопорушень і правова освіта Як організувати профілактичну роботу щодо правопорушень серед учнів класного колективу? Правова освіта учнів 85

Що треба вважати основними напрямками виховної роботи в навчальних закладах щодо виявлення та запобігання дитячій бездоглядності?87

Які форми і методи щодо впровадження правової освіти у виховну роботу може застосовувати класний керівник? 89

Державні символи України.91

Сценарій, присвячений вивченню традицій та звичаїв українського народу.95

Батьківські збори 96

Методика вивчення задоволеності учнів шкільним життям (розроблена доцентом А. Андреєвим).100

Методика вивчення задоволеності батьків роботою освітньої установи (розроблена доцентом Є. Степановим)103

Розділ 7. Визначальні нормативно-правов і документи Конституція України (в редакції від 01.01.2006 р.) (витяг) 105

Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 року (дата набуття чинності для України: 27.09.1991 р.) (витяг). 106

Закон України від 24.04.2001р. № 2402–ІІІ «Про охорону дитинства» . 111

Указ Президента України від 23.06.2001 р. № 467/2001 «Про додаткові заходи щодо вдосконалення соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім’ями»134

Національна доктрина розвитку освіти (витяг) . 135

Указ Президента України від 15.03.2002 р. № 258/2002 Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя»137

Основи законодавства України про охорону здоров’я (від 09.11.1992 р. № 2801–ХІІ).143

Постанова КМУ від 16.11.2000 р. № 1717 «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів

на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання» .147

Державний Стандарт початкової загальної освіти (затверджено Постановою КМУ

від 16.11.2000 р. № 1717). 150

Наказ МОНУ від 27.02.2002 р. № 148

«Про підвищення рівня профілактичної роботи серед дітей та молоді по запобіганню незаконному вживанню наркотичних засобів і психотропних речовин» .154

Наказ МОНУ від 06.09.2000 р. № 434 «Про затвердження Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти» 157

Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти. 158

Зміни до Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти (затверджено наказом МОНУ 29.06.2006 р. № 489) .1654

Наказ МОНУ від 01.08.2001 р. № 563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти»168

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процессу в установах і закладах освіти (затверджено наказом МОНУ від 1.08.2001 р. № 563)1698

Реєстрація вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності для вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів у журналі обліку навчальних занять (додаток 1 до підпункту 4.5.8 Положення. 195

Журнал реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів з безпеки життєдіяльності (додаток 2 до підпункту 4.5.8 Положення) .195

Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності для вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, аспірантів. 196

Наказ МОНУ від 31.08.2001 р. № 616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного

процесу в навчальних закладах».197

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 15.11.2001 р. № 08-31/3859 «Про погодження Положення про порядок розслідування нещасних випадків під час навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» 198

Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах (затверджено наказом МОНУ від 31.08.2001 р. № 616).198

Акт про нещасний випадок (додаток 1 до п. 2.4 Положення)209

Повідомлення про наслідки нещасного випадку, що стався з потерпілим (додаток 2 до п. 2.8 Положення) 211

Журнал реєстрації нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями, студентами,

курсантами, слухачами, аспірантами (додаток 3 до п. 3.11 Положення).212

Повідомлення про нещасний випадок (додаток 4 до п. 4.3 Положення)213

Акт спеціального розслідування групового нещасного випадку або нещасного випадку із смертельним наслідком (додаток 5 до п. 4.8 Положення) ..214

Статистична звітність (додаток 6 до п. 4.15 Положення).216

Звіт про травматизм під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах 218

Кількість навчальних закладів, дані яких містить звіт 220

Методичний лист МОНУ від 08.11.2004 р. № 1/9-560 «Про попередження вживання учнями алкогольних напоїв» . 221

Методичні рекомендації МОНУ від 17.11.2004 р. №1/9-573 «Про організацію медико-педагогічного навчання батьків з питань імунопрофілактики та збереження здоров’я дітей різних вікових груп» 224

Наказ МОНУ від 21.07.2004 р. № 605 «Про затвердження концепції з формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді» . 232

Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні (схвалена Президією Академії педагогічних наук України, протокол № 1-7/6-98 від 01.07.004 р.). 234

Методичний лист МОНУ від 14.10.2004 р. № 14/18.1—866 «Про організацію та проведення свят у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України».273

Орієнтовний перелік свят277

ДСанПіН 5.5.2.008-01 «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» 282

Склад і площі зон земельних ділянок загальноосвітніх шкіл на одну паралель класів (додаток 1)320

Склад і площа приміщень загальноосвітніх шкіл (додаток 2)321

Освітлення приміщень загальноосвітніх навчальних закладів (додаток 3)328

Лист здоров’я (зразок) (додаток 4)329

Перелік обладнання медичного кабінету школи (додаток 5)329

Гігієнічні вимоги до розкладу уроків (додаток 6)331

Примірний комплекс вправ фізкультурних хвилинок (додаток 7) . 332

Комплекс вправ гімнастики для очей (додаток 8) . 334

Асортимент шкільних буфетів (додаток 9) 335

Схема профілактичних оглядів дітей, які відвідують загальноосвітні навчальні заклади (додаток 10)336

Санітарно-дезинфекційний режим у загальноосвітніх навчальних закладах на період карантину (додаток 11) 338

Правила проведення туристських подорожей з учнівською і студентською молоддю України (затверджено наказом МОНУ від 6.04.1999 р. № 96)339

Методичні рекомендації щодо виявлення проявів та запобігання дитячій бездоглядності 355

Орієнтовна тематика бесід для учнів з питань профілактики пияцтва, алкоголізму та наркоманії (додаток 1) .361

Орієнтовна тематика бесід для учнівської молоді (група ризику) (додаток 2) . 362

Тематика занять з батьками (у межах програми батьківської просвіти) (додаток 3) . 362

Пам’ятка для батьків (додаток 4) . 363

З досвіду роботи учнівського самоврядування у навчальних закладах Одеської області (додаток 5) 363

Методичні рекомендації щодо проведення уроку для учениць 6—9 класів загальноосвітніх

навчальних закладів на тему «Гігієна дівчат в період статевого дозрівання»364

Методичний лист МОНУ від 07.04.2004 р. № 1/9-173 «Про впровадження комплексної програми художньо-естетичного виховання у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах» . 368

Післямова. 376

Література

Схожі записи:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *