Біологія. Відповіді на тест ЗНО 2016

Скачати файл
(10 бал, середній: 3,40 із 5)
Завантаження...

Відповіді до завдань тестового зошита (сертифікаційної роботи) зовнішнього незалежного оцінювання з біології за 2016 рік.

Рік видання: 2016
Кількість сторінок: 15
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 0.7  mb

1. Рослини, бактерії та мікроскопічні гриби виділяють антибіотики і фітонциди які негативно впливають на життєдіяльність інших рослин, мікроорганізмів. Людина використовує ці біологічно активні речонини для

Відповідь: лікування бактеріальних захворювань.

2. На рисунку зображено чотири біологічні об’єктиБіологія. ЗНО 2016. Завдання 2
Відповідь: перший та третій.

3. Прочитайте текст: “Лікар виявив у пацієнта руйнування емалі зубів. До таких наслідків могла призвести нестача (1). Лікар порадив уживати в їжу (2), які містять цей хімічний елемент“. Замість цифр у тексті потрібно вписати слова, наведені у рядку. Укажіть правильний варіант.

Відповідь: 1 – Флуору, 2 – молоко, морепродукти, шпинат.

4. Целюлоза та глікоген – це

Відповідь: полісахариди.

5. Обчисліть і вкажіть відсоток тимідилових нуклеотидів у ділянці молекули ДНК, якщо гуанілові нуклеотиди становлять 42 відсотки від загальної кількості.

Відповідь:  8.

6. Твердження “кожна нова клітина утворюються лише внаслідок розмноження материнсьої клітини шляхом поділу” є одним із положень

Відповідь: клітинної теорії.

7. Рослинна клітина, на відміну від тваринної має

Відповідь: вакуолю з клітинним соком.

8. У лізосомах відбувається деградація білків, вуглеводів, ліпідів тощо. ДЛя здійснення цього процесу до лізосом мають потрапити відповідні ферменти. Укажіть правильний шлях ферментів від місця синтезу до лізосом.

Відповідь: зерниста ендоплазматична сітка — комплекс Гольджі — лізосоми.

9. На рисунку зображено схему газообміну в легенях. Якою цифрою позначено плазматичну мембрану?

Біологія. ЗНО 2016. Завдання 3
Відповідь: 2.

10. Двома мембранами в клітинах еукаріотів обмежений уміст

Відповідь:
 мітохондрій.

11.  Проаналізуйте наведений графік, який відображає вплив фактора зовнішнього середовища на інтенсивність фотосинтезу. Яке з тверджень щодо цього впливу є правильним?

Біологія. ЗНО 2016. Завдання 4
Відповідь: За концентрації вуглекисного газу в повітрі до 0,05% інтенсивність фотосинтезу зростає.

12. Яку органеллу зображено на рисунку?
Біологія. ЗНО 2016. Завдання 5
Відповідь: клітинний центр.

13. Діагностика хвороби Дауна на ранніх етапах внутрішньоутробного розвитку можливе в результаті вивчення

Відповідь: каріотипу.

14. Російський учений Д. Й. Івановський у 1892 році довів існування

Відповідь: вірусів.

15. Групу прокаріотів називають анеаробники, якщо вони

Відповідь: отримують енергію за рахунок безкисневого розчеплення органічних речовин.

16. До відділу Бурі водорості належить

Відповідь: ламінарія.

17. Прочитайте опис відомого купця-мандрівника Марко Поло: “У Китаї є  чорний…”. Викопні представники якої групи рослин утворили корисну копалину, описану мандрівником?

Відповідь: папоротеподібні.

18. Будинки італьянського міста Венеції вже сотні років стоять у воді на палях із стійкої до гниття деревини голонасінної рослини. Укажіть цю рослину.

Відповідь: модрина.

19. Яка клітина тіла Гідри прісноводної позначена на рисунку літерою Х?
Біологія. ЗНО 2016. Завдання 6
Відповідь: жалка.

20. Щойно народжене щеня шукає сосок матері й, знайшовши, починає енергійно смоктати. Установлено, що програма цих дій викликана сигналом: щеня реагує на теплу шерсть. Якщо йому підкласти замість матері грілку, пошукових реакцй не буде. Якщо йому підкласти розігріте хутро, він одразу починає пошуки. Це є проявом

Відповідь: інстинкту.

21. Укажіть представника ссавців із ряду Комахоїдні
Біологія. ЗНО 2016. Завдання 7
Відповідь: А (кріт).

22. Функцію скелета у членистоногих виконує

Відповідь: хітинова кутикула.

23. Яка тварина має такі ознаки: живе в грунті; тіло червоподібне, шкіра гола, вкрита слизом, серце має три камери, кінцівки відсутні?

Відповідь: черв’яга кільчаста.

24. До головоногих молюсків належать

Відповідь: восьминіг.

25. Проаналізуйте твердження щодо опорно-рухової системи людини. Чи є з-поміж них правильні?
І. Суглоб – це напіврухоме з’єднання кісток.
ІІ. До складу поясу верхніх кінцівок входить ключиця.

Відповідь: лише ІІ.

26. Яке захворювання виникає через нестачу вітаміну А?

Відповідь: куряча сліпота.

27. Збільшення частоти дихання під час фізичного наватаження зумовлено

Відповідь: підвищенням концентрації вуглекисного газу в крові.

28. У якому органі травної системи людини для поліпшення травлення змінюється pH середовища зі слабколужного на кисле?

Відповідь: шлунку.

29. На рисунку наведено схему отримання протилифтерійної лікувальної сироватки: 1-4 – багаторазове введення в організм коня вмісту колби; 5 – забір крові; 6, 7 – виготовлення сироватки; 8 – ампули з готовим препаратом; 9 – уведення сироватки хворій людині для лікування. Що вводять в організм коня для отримання сироватки?

Біологія. ЗНО 2016. Завдання 8
Відповідь: дифтерійну вакцину.

30. Який гормон виробляє зображена на рисунку ендокринна залоза?
Біологія. ЗНО 2016. Завдання 9
Відповідь: тироксин.

31. Два учні на уроці біології обговорювали фунціонування нефрону. Перший учень сказав, що фільтрація відбувається завдяки високому тиску в капілярах клубочка. Другий учень зауважив, що високий тиск утворюється внаслідок різниці діаметрів приносної та виносної артеріоли. Хто з них має рацію?

Відповідь: обидва мають рацію.

32. Людина відчула запах квітів троянди. Які рецептори при цьому спрацювали?

Відповідь: хеморецепетори.

33. Наведено деякі компоненти ланцюга виїдання
Біологія. ЗНО 2016. Завдання 10
Укажіть правильну послідовність цих компонентів у реальному ланцюгу.

Відповідь: 3-4-2-1.

34. У канарок зчеплений з Х-хромосомою ген В зумовлює зелене забарвлення оперення, b – коричневе. Зелену самку схрестили з коричневим самцем. Яка ймовірність появи в F1 самців, схожих на батька? Зважте на те, що в птахів гетерогаметна стать – жіноча.

Відповідь: 0%.

35. Прикладом модифікаційної мінливості є

Відповідь: збільшення кількості еритроцитів.

36. Природне вегетативне розмноження притаманне для

Відповідь: суниць лісових.

37. На місці чагарнику вирішили вирощувати полуниці. Для цього підготували грунт, висадили розсаду декількох сортів полуниць, внесли мінеральні та органічні добрива. Результатом цієї діяльності стало формування

Відповідь: агроценозу.

38. Собаководи одного з клубів протягом кількох років схрещували мексиканських безшерстих собак між собою. У потомстві завжди були безшерсті й шерстисті собаки у співвідношенні 2 : 1, також з’являлись мертві цуценята з численними аномаліями. Собаководи висловили свої думки щодо цього:

1-й собаковод: безшертість – домінатна ознака;
2-й собаковод: безшерсті собаки завжди гетерозиготні;
3-й собаковод: домінатний ген у гомозиготному стані спричиняє загибель цуценят.

Хто з них має рацію?

Відповідь: усі мають рацію.

39. В одній із праць, що була опублікована в 1859 році, Ч. Дарвін пояснює виникнення безкрилих форм мадейрських жуків: “…протягом багатьох наступних поколінь кожна особина, яка менше літала або через недорозвинені крила, або через мляють в поведінці, мала більшу можливість вижити, бо не заносилась вітром у море”. Дію якої рушійної сили еволіції описано вченим?

Відповідь: природного добору.

40. Завезення до Австралії бджоли з Європи призвело до різкого скорочення популяції місцевого виду бджоли, яка не має жала. Результатом якої форми боротьби за існування є наведений факт?

Відповідь: міжвидової.

41. Установіть відповідність між пронумерованою на рисунку структурною клітини (1-4) та функцією (А-Д), яку вона виконує.

Біологія. ЗНО 2016. Завдання 11
А. синтез компонентів клітинної стінки
Б. забезпечення міжклітинних контактів
В. утворення складових рибосом цитоплазми
Г. синтез аденозинтрифосфатної кислоти
Д. формування мікротрубочок цитоплазми

Відповідь: 1 – Б; 2 – Г; 3 – Д; 4 – В.

42. Установіть відповідність між групою органічних сполук (1-4) та їхньою функцією (А-Д).

1. білки
2. ліпіди
3. вуглеводи
4. нуклеїнові кислоти

А. використовуються організмами як джерело ендогенної води
Б. забезпечують збереження спадкової інформації
В. запасаються в печінці
Г. є основою антитіл
Д. є універсальним розчинником

Відповідь: 1 – Г; 2 – А; 3 – В; 4 – Б.

43. Установіть відповідність між ознаками родини (1-4) та її назвою (А-Д).

1. Оцвітина складається з п’яти зрослих чашолистків та п’яти зрослих пелюсток; плід – ягода або коробочка; серед представників багато овочевих культур, деякі використовуються в медицині.
2. Оцвітина складається з п’яти зрослих чашолистків та п’яти пелюсток; на коренях є потовщення – бульбочки, які утворені бактеріями; людина вживає в їжу багате на білок насіння рослин.
3. Оцвітина складається з чотирьох чашолистків та чотирьох вільних пелюсток; плід – стручок або стручечок; серед представників – овочеві, олійні, декоративні культури.
4. Оцвітина складається із шести листочків; плід – ягода або коробочка; утворюються видозмінені пагони – кореневище або цибулина; серед представників багато декоративних рослин.

А. Лілійні
Б. Пасльонові
В. Капустяні
Г. Бобові
Д. Розові

Відповідь: 1 – Б; 2 – Г; 3 – В; 4 – А.

44. Установіть відповідність між зображеним плодом (1-4) та способом розповсюдження насіння (А-Д), що в ньому міститься.
Біологія. ЗНО 2016. Завдання 12
А. птахами
Б. вітром
В. на хутрі тварин
Г. саморозповсюдження
Д. водою

Відповідь: 1 – Б; 2 – Г; 3 – А; 4 – В.

45. Установіть відповідність між рядом комах (1-4) та представником (А-Д), який до нього належить.

1. Твердокрилі
2. Лускокрилі
3. Прямокрилі
4. Перетинчастокрилі

А. Білан капустяний
Б. Жук колорадський
В. Коник зелений
Г. Воша людська
Д. Бджола медоносна

Відповідь: 1 – Б; 2 – А; 3 – В; 4 – Д.

46. Установіть відповідність між зображеним органом (1-4) та системою (А-Д), до якої він належить.
Біологія. ЗНО 2016. Завдання 13
А. кровоносна
Б. сечовидільна
В. травна
Г. статева
Д. сенсорна

Відповідь: 1 – А; 2 – Б; 3 – Г; 4 – В.

47. Група рослин характеризується наявністю насіння й насінного зачатка, відсутністю плодолистків і плодів. Продовжте опис рослин цієї групи за наведеними характеристиками.

Більшість представників належить до
1. однодольних
2. дводольних
3. хвойних

Є основними компонентами фітоценозів
1. тропічних лісів
2. широколистяних лісів
3. тайги

Продукт, що виробляється з рослин
1. Біологія. ЗНО 2016. Завдання 14 2.Біологія. ЗНО 2016. Завдання 153. Біологія. ЗНО 2016. Завдання 16

Відповідь: 3; 3; 2.

48. Для нормальної роботи синапсів потрібні молекули, вбудовані в постсинаптичну мембрану. Вони мають здатність селективно розпізнавати сигнальні речовини, що виділяються пресинаптичним закінченням. Схарактеризуйте ці молекули постсинаптичної мембрани.

За хімічною природою є
1. білками
2. вуглеводами
3. ліпідами

Мономерами є
1. моносахариди
2. амінокислоти
3. жирні кислоти

Функція
1. рецепторна
2. захисна
3. енергетична

Відповідь: 1; 2; 1.

49. Охарактеризуйте артерії за наведеними ознаками.

Будова
1. стінки утворені одним шаром клітин
2. стінки утворені трьома шарами клітин, еластичні
3. стінки утворені трьома шарами клітин, тонкі, мало еластичні

Функції
1. відбувається обмін речовин між кров’ю і тканинною рідиною
2. несуть кров від органів і тканин до серця
3. несуть кров від серця до органів і тканин

Тиск крові
1. від 3-8 мм рт. ст. до мінімального
2. до 20 мм рт. ст.
3. до 120 мм рт. ст.

Відповідь: 2; 3; 3.

50. Охарактеризуйте зображену тварину за наведеними ознаками.
Біологія. ЗНО 2016. Завдання 17
Кількість камер серця
1. дві
2. три
3. чотири

Особливості організації
1. малят народжують та вигодовують молоком, не мають клоаки
2. малят вигодовують молоком, мають клоаку
3. зародок розвивається в яйці, малят вигодовують молоком, мають клоаку

Поширення
1. Австралія
2. Південна Америка
3. Північна Америка

Відповідь: 3; 1; 1.

Ну ось і все, шановні абітурієнти!
Відповіді до наступних предметів (фізика, географія, хімія) будуть публікуватися так само!
Не забувайте про нас, рекомендуйте друзям!

Офіційні відповіді будуть опубліковані на сторінці:

Схожі записи:

9 thoughts on “Біологія. Відповіді на тест ЗНО 2016

  1. 15 Вопрос:
    Анаероби отримують енергію за рахунок безкисневого розщеплення органічних речовин.
    P. s.
    У вас ответ про аэробов.

    • Потому что самец гомогаметный (ХХ) – значит потомки F1 от отца могут получить только Х-хромсому с рецесивным аллелем (коричневый окрас), а от самки Х-хромосому – только с доминантным (зеленый). Значит все самцы в первом поколении F1 будут гетерезоготными (зелеными), а значит непохожими на отца.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *