Біологія 8 клас. Н.Ю. Матяш

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

Підручник «Біологія. 8 клас» повністю відповідає новій навчальній програмі і є логічним продовженням підручників для 6–7 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Дотримання компетентнісного підходу до конструювання змісту підручника спрямоване на формування в учнів предметної (біологічної) компетентності, складниками якої є такі компоненти: знаннєвий (предметні знання), культурно-ціннісний (позитивно ціннісне ставлення до вивчення організму людини) і діяльнісний (різні способи навчальної діяльності).

Автор: Н.Ю. Матяш, Л.І. Остапченко та ін.
Рік видання: 2016
Кількість сторінок: 284
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 7 mb

Особливу увагу приділено реалізації самоосвітньої, систематизуючої, розвивальної і виховної функцій. Самоосвітня функція реалізована завдяки створенню триблокової системи «текст – ілюстрація – навчальне завдання» і спрямована на формування в учнів уміння самостійно вчитися. Систематизуюча функція підручника реалізована через дотримання змістових зв’язків, подання інформації у графічних формах: схеми, схематичні малюнки, таблиці тощо, яка забезпечує цілісність знань про організм людини. Розвивальна функція підручника спрямована на формування в учнів комунікативних компетентностей у процесі навчання біології через упровадження роботи в групах. Виховна функція спрямована на посилення культурно-ціннісного потенціалу знань про людину, зокрема знань про способи збереження її здоров’я, розкриття значення наукових відкриттів і внеску вітчизняних і зарубіжних учених у розвиток біологічної науки.

У посібнику після кожного параграфа розміщені завдання різного рівня складності для самоконтролю здобутих учнями знань і умінь. У кінці кожної теми є розділ «Самоконтроль навчальних досягнень учнів», який містить завдання різної форми і рівня складності з урахуванням сучасних досягнень тестології.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *