Біологія 5-6 клас. Дидактичні картки

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

Посібник містить дидактичні матеріали у вигляді карток, кожна з яких займає окрему сторінку для зручного ксерокопіювання. Картки розподілено за темами та уроками курсу природознавства для 5 і 6 класів стандартного й академічного профілів навчання. Набір різних типів завдань дозволяє використовувати картки для учнів різного рівня навчальних досягнень, обираючи певні завдання для індивідуальної роботи. Посібник можна використовувати також для позакласної роботи та підготовки учнів до олімпіад.

Автор: О.В. Шаповаленко
Видавництво: Основа
Рік видання: 2012
Кількість сторінок: 64
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 2.8  mb

Зміст
Урок 1. Вступ 5
Урок 2. Тіла. Характеристика тіла: довжина, маса, об’єм, густина. Їх вимірювання 6
Урок 3. Речовини. атоми й хімічні елементи. Молекули. Рух молекул. Дифузія 7
Урок 4. Твердий, рідкий, газоподібний стани речовин 8
Урок 5. Прості та складні речовини 9
Урок 6. Чисті речовини й суміші. Повітря — природна суміш 10
Урок 7. Вода — найпоширеніша речовина на Землі. Здатність води розчиняти інші речовини 11
Урок 8. Розчини в природі та побуті, приготування розчинів 12
Урок 9. Способи розділення сумішей 13
Урок 10. Поняття про неорганічні й органічні речовини 14
Урок 11. Явища природи: механічні 15
Урок 12. Явища природи: звукові 16
Урок 13. Теплові явища в природі. Повторюваність явищ 17
Урок 14. Світлові явища. Значення світлових явищ для організмів. Поширення світла. Джерела світла. Сприйняття світла людиною 18
Урок 15. Явища природи: магнітні та електричні 19
Урок 16. Явища природи: хімічні 20
Урок 17. Уявлення про Всесвіт. Всесвіт і життя людини 21
Урок 18. Дослідження Всесвіту людиною. Зоряні світи — галактики, зорі, сузір’я 22
Урок 19. Сонце. Сонце — джерело світла й тепла на Землі 23
Урок 20. Сонячна система. Рух планет навколо Сонця 24
Урок 21. Земля — планета Сонячної системи. Форма й розміри Землі. Обертання Землі навколо своєї осі 25
Урок 22. Місяць. Обертання Місяця навколо Землі. Фази Місяця. Сонячні та місячні затемнення 26
Урок 23. Узагальнення й систематизація знань 27
Урок 24. Чинники, що забезпечують існування життя на Землі. Роль води у природі, кругообіг води 28
Урок 25. Позначення водних об’єктів України 29
Урок 26. Повітряна оболонка Землі 30
Урок 27. Температура й атмосферний тиск. Рух повітря. Вітер 31
Урок 28. Мінерали, гірські породи та їх властивості. Корисні копалини 32
Урок 29. Рельєф 33
Урок 30. Чинники, що впливають на формування рельєфу 34
6 клас
Уроки 1–2. Поняття системи. Природні та штучні системи 35
Урок 3. Органи рослин 36
Урок 4. Органи тварин 37
Урок 5. Властивості організмів. Ріст і розвиток 38
Урок 6. Живлення, його типи. Обмін речовин та енергії 39
Урок 7. Дихання рослин і тварин. Значення дихання для організмів 40
Урок 8. Види розмноження рослин і тварин 41
Урок 9. Значення пристосування організмів до умов існування. Поведінка тварин і рослин 42
Урок 10. Узагальнення й систематизація знань учнів 43
Урок 11. Екосистема. Харчові ланцюги 44
Урок 12. Екосистеми своєї місцевості: ліс, степ, прісна водойма. Використання людиною природних екосистем. Охорона екосистем 45
Урок 13. Ґрунт. Склад ґрунту. Різноманітність ґрунтів 46
Урок 14. Родючість ґрунту та способи її підвищення. Поняття про добрива 47
Урок 15. Поле. Рослини і тварини поля 48
Урок 16. Сад. Догляд за садом 49
Урок 17. Штучні екосистеми. Зелена архітектура. Значення штучних екосистем у житті людини 50
Урок 18. Сила. Види сил. Сили в живій природі 51
Урок 19. Вимірювання сили 52
Урок 20. Сили в живій природі 53
Урок 21. Прості механізми 54
Урок 22. Робота й енергія 55
Урок 23. Машини й механізми, їх роль у житті людини. Речовини й матеріали, з яких їх виготовляють 56
Урок 24. Перетворення енергії. Енергозбереження. Тематичне оцінювання № 3 57
Урок 25. Склад і межі біосфери 58
Уроки 26–27. Людина й біосфера 59
Урок 28. Різноманітність живих організмів у біосфері 60
Урок 29. Охорона біосфери. Червона книга (початок) 61
Урок 29. Охорона біосфери. Червона книга (закінчення) 62
Література 63

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *