Алгебра 8 клас. Календарно-тематичне планування (О. І. Глобін)

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

Складено до підручника: Глобін О.І., Буковська О.І., Васильєва Д.В., Сільвестрова І.А. Алгебра. 8 клас. Київ : Генеза, 2016, згідно з навчальною програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України (наказ МОНмолодьспорту України від 06.06.2012 р. № 664): Математика: Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2013 (з урахуванням змін, затверджених наказом МОН від 29.05.2015 № 585). За новою програмою, зі змінами 2016 року.

Формат файлу: .docx

№ уроку Дата проведення Тема , зміст навчального матеріалу Примітки
І  СЕМЕСТР
Повторення  (4 год)
1   Степінь з натуральним показником. Цілі вирази  
2   Функція. Область визначення та область значень функції. Способи задання функції. Графік функції. Лінійна функція, її графік і властивості  
3   Лінійні рівняння та їх системи  
4   Контрольна робота № 1  
Розділ 1. Степінь із цілим показником  (8 год)
5   Степінь із цілим показником та її властивості  
6   Стандартний вигляд числа. Наближені обчислення  
7   Тотожні перетворення виразів зі степенями  
8   Тотожні перетворення виразів зі степенями

Самостійна робота № 1

 
9   Функція , її графік і властивості  
10   Функція , її графік і властивості

Самостійна робота № 2

 
11   Точні та наближені значення величин  
12   Контрольна робота № 2  
Розділ 2. Раціональні вирази  (20 год)
13   Цілі і дробові  вирази. Допустимі значення змінної у виразі. Основна властивість дробу  
14   Скорочення раціональних дробів і зведення їх до нового знаменника  
15   Розв’язування вправ.

Самостійна робота № 3

 
16   Додавання і віднімання раціональних дробів  
17   Додавання і віднімання раціональних дробів. Умова рівності дробу нулю  
18   Розв’язування вправ.

Самостійна робота № 4

 
19   Множення і ділення раціональних дробів  
20   Піднесення дробу до степеня  
21   Розв’язування вправ.

Самостійна робота № 5

 
22   Тотожні перетворення раціональних виразів  
23   Тотожні перетворення раціональних виразів  
24   Контрольна робота № 3  
25   Раціональні рівняння. Рівносильні рівняння та їх властивості. Розв’язування раціональних рівнянь  
26   Розв’язування раціональних рівнянь  
27   Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь  
28   Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь.

Самостійна робота № 6

 
29   Узагальнення і систематизація навчального матеріалу  
30   Контрольна робота № 4  
31   Аналіз контрольної роботи  
32   Підсумковий урок  
ІІ  СЕМЕСТР
Розділ 3. Множини та операції над ними  (6 год)
33   Поняття множини та її елементів. Види множин. Способи задання множини  
34   Переріз і об’єднання множин. Властивості перерізу і об’єднання множин  
35   Розв’язування вправ.

Самостійна робота № 7

 
36   Круги Ейлера та їх застосування до розв’язування вправ  
37   Використання множин для розв’язування задач  
38   Контрольна робота № 5  
Розділ 4. Квадратні корені. Дійсні числа  (12 год)
39   Раціональні та ірраціональні числа. Множина дійсних чисел  
40   Квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь.  
41   Властивості арифметичного квадратного кореня  
42   Розв’язування вправ.                         Самостійна робота № 8  
43   Функції та , їх графіки                    і властивості  
44   Функції та , їх графіки                        і властивості  
45   Винесення множника з-під знака кореня.

Внесення множника під знак кореня

 
46   Звільнення від ірраціональності в знаменнику дробу  
47   Перетворення виразів, що містять квадратні корені  
48   Перетворення виразів, що містять квадратні корені. Самостійна робота № 9  
49   Контрольна робота № 6  
Розділ 5. Квадратні рівняння  (10 год)
50   Неповні квадратні рівняння  
51   Повні квадратні рівняння. Формула коренів квадратного рівняння  
52   Розв’язування вправ.                         Самостійна робота № 10  
53   Теорема Вієта  
54   Розв’язування вправ. Теорема обернена до теореми Вієта  
55   Квадратний тричлен та його корені Розкладання квадратного тричлена                   на лінійні множники  
56   Розв’язування прав.                             Самостійна робота № 11  
57   Квадратне рівняння як математична модель прикладної задачі  
58   Квадратне рівняння як математична модель прикладної задачі  
59   Контрольна робота № 7  
Розділ 6. Раціональні рівняння як математичні моделі прикладних задач

(8 год)

60   Розв’язування раціональних рівнянь,               які зводяться до квадратних  
61   Розв’язування раціональних рівнянь,             які зводяться до квадратних  
62   Розв’язування раціональних рівнянь,            які зводяться до квадратних  
63   Самостійна робота № 12  
64   Розв’язування прикладних задач                       за допомогою раціональних рівнянь  
65   Розв’язування прикладних задач                          за допомогою раціональних рівнянь  
66   Контрольна робота № 8  
Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік  (4 год)
67   Розв’язування задач і вправ  
68   Розв’язування задач і вправ  
69   Контрольна робота № 9  
70   Аналіз контрольної роботи. Підсумковий урок  

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *