Алгебра 8 клас. Електронний конструктор уроку

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

6 конспектів усіх уроків до курсу «Алгебра. 8 клас» у форматі doc (Microsoft Word);
66 медіа-презентацій до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint);
комп’ютерна програма “Електронний конструктор уроку. 2.0”;
зручне середовище для створення власних уроків та презентацій до них;
можливість безпосереднього та швидкого редагування будь-якої частини уроку, а також презентації до нього;
iнтегровані в програму готові конспекти уроків та презентації до них;
115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку;
дидактичні та додаткові матеріали до кожного уроку;
260 ілюстрацій до курсу.

Видавництво: Основа
Формат файлу: .doc, .ppt
Розмір файлу: 326.6 mb

Зміст
Урок № 1–2. Дроби. Дробові вирази. Раціональні вирази. Допустимі значення змінних
Урок № 3–4. Основна властивість дробу. Скорочення дробів
Урок № 5–9. Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками
Урок № 10. Пiдсумковий урок
Урок № 11. Рацiональнi вирази. Основна властивiсть дробу. Додавання i вiднiмання дробiв
Урок № 12–14. Множення дробів. Піднесення дробу до степеня
Урок № 15–16. Дiлення дробiв
Урок № 17–19. Тотожнi перетворення рацiональних виразiв
Урок № 20–21. Раціональні рівняння. Розв’язування раціональних рівнянь
Урок № 22. Пiдсумковий урок з теми «Множення i дiлення рацiональних дробiв»
Урок № 23. Тематична контрольна робота № 2
Урок № 24. Означення степеня з цілим від’ємним показником
Урок № 25–26. Властивостi степеня з цiлим вiд’ємним показником
Урок № 27–28. Стандартний вигляд числа
Урок № 29–30. Функцiя y = k/x , її властивостi i графiк
Урок № 31. Пiдсумковий урок з теми «Степiнь з вiд’ємним цiлим показником. Стандартний вигляд числа»
Урок № 32. Тематична контрольна робота № 3
Тема 2. Квадратні корені
Урок № 33. Функція y = x2, її властивості, графік
Урок № 34–35. Квадратний корінь з числа. Арифметичний квадратний корінь
Урок № 36. Рівняння х2 = а. Основна тотожність квадратного кореня
Урок № 37. Раціональні числа, ірраціональні числа, дійсні числа, числові множини, етапи розвитку числа
Урок № 38–40. Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу
Урок № 41. Винесення множника з_під знака кореня, внесення множника під знак кореня
Урок № 42–43. Тотожнi перетворення виразiв, що мiстять квадратний корiнь
Урок № 44. Функцiя y = √x, її властивостi i графiк
Урок № 45. Пiдсумковий урок з теми «Арифметичний квадратний корiнь з числа та його властивостi. Перетворення iррацiональних виразiв»
Урок № 46. Тематична контрольна робота з теми «Арифметичний квадратний корiнь з числа та його властивостi. Тотожнi перетворення iррацiональних виразiв»
Урок № 47–48. Означення квадратного рiвняння. Неповнi квадратнi рiвняння та їх розв’язування
Урок № 49–50. Формула коренiв квадратного рiвняння
Урок № 51–53. Теорема Вiєта
Урок № 54. Підсумковий урок з теми «Квадратні рівняння. Формула коренів квадратного рівняння. Теорема Вієта»
Урок № 55. Тематична контрольна робота з теми «Квадратнi рiвняння. Формула коренiв квадратного рiвняння. Теорема Вiєта»
Урок № 56–57. Квадратний тричлен та його коренi. Розкладання квадратного тричлена на лiнiйнi множники
Урок № 58–59. Рiвняння, що зводяться до квадратних
Урок № 60–62. Розв’язування задач
Урок № 63. Пiдсумковий урок з теми «Квадратний тричлен. Розв’язування рiвнянь, що зводяться до квадратних рiвнянь та їх використання для розв’язування текстових задач»
Урок № 64. Тематична контрольна робота з теми «Квадратний тричлен. Розв’язування рiвнянь, що зводяться до квадратних рiвнянь, та їх використання для розв’язування текстових задач»
Урок № 65–69. Цiкавi вправи
Урок № 70. Тематична контрольна робота з теми «Повторення i систематизацiя навчального матерiалу за курс алгебри 8 класу»

One thought on “Алгебра 8 клас. Електронний конструктор уроку

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *