Навчальний фільм “Властивості води”

(немає оцінок)
Loading...
vlastivosti-vodi-film

Особлива увага приділяється корекції та розвитку пізнавальної, сенсорної, особистісної сфери та мовленнєвої діяльності учнів. Ефективність засвоєння розумово відсталими учнями природничого матеріалу досягається за допомогою проведення дослідів, практичних робіт. Під час їх проведення вирішуються завдання розвитку мовлення дітей.

Навчальний мультфільм “Корисні підказки. Вода”

(немає оцінок)
Loading...
korisni-pidkazki-voda

Навчальні мультфільми як найбільш ефективний і багатофункціональний засіб, що інтегрує в собі могутні розподілені освітні ресурси, може забезпечити формування і прояв ключових компетенцій учня, насамперед, інформаційної і комунікативної.

Навчальний мультфільм “Казка про хмаринку”

(немає оцінок)
Loading...
kazka-pro-hmarinku

Сучасні уроки  з природознавства повинні бути такі, щоб збуджувати розум та емоції й стати запорукою того, щоб уроки природознавства — нового предмета у початковій школі — стали не тільки цілком зрозумілими, а й улюбленими для молодших школярів. Адже маленьким учням дуже непросто осягнути зміст навчального предмета, у якому йдеться про основні закони і закономірності існування природи, про навколишній світ і місце в ньому людини.

Навчальний фільм “Світовий океан”

(немає оцінок)
Loading...
svitoviy-okeant-film

Концептуальною ідеєю є формування природознавчої компетентності учнів на основі засвоєння системи інтегрованих знань про неживу та живу природу, ознайомлення з азами екологічних знань, опанування способів навчально-пізнавальної діяльності, розвитку ціннісних орієнтацій в різних сферах життєдіяльності та природоохоронної практики. Природознавча компетентність як предметна – це особистісне утворення, яке характеризує здатність учнів розв’язувати доступні соціально й особистісно значимі практичні та пізнавальні проблемні завдання, пов’язані з реальними об’єктами природи у сфері відносин «людина — природа».